Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Zwróć uwagę na jakość paliw stałych i dokonaj właściwego wyboru!

Drodzy Mieszkańcy,

Nadeszła już jesień…, a wraz z nią zdecydowanie chłodniejsze i deszczowe dni. Z całą pewnością część z Nas – Mieszkańców od jakiegoś czasu zastanawia się nad wyborem paliwa do kotła/pieca, kominka aby móc ogrzewać dom podczas jesiennych wieczorów, brrrr...

Przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że zgodnie z uchwałą antysmogową (uchwała Nr 162/17 Sejmiku województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw) od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:

  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3mm,
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Naruszenie przepisów uchwały przez użytkowników instalacji grozi karą grzywny do 5000 zł lub mandatem do 500 zł, natomiast w przypadku udaremniania lub utrudniania wykonania czynności służbowej „osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy” podlega się karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 225 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny).

Zachęcamy do wyboru – jedynego słusznego – paliw dobrej jakości, pozwoli to skuteczniej ogrzać dom, a także ograniczyć emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Sprawdźmy dostawcę, parametry, kaloryczność paliwa. Spalanie niskogatunkowych paliw stałych, ekogroszku lub węgla o obniżonej jakości i cenie może negatywnie wpływać na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy. Od 04.11.2018 r. paliwa stałe muszą spełniać wymagania jakościowe dla paliw stałych określone rozporządzeniem ME --> wymagania jakościowe dla: węgla kamiennego, brykietów lub peletów zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego z podziałem na sortymenty oraz paliw stałych otrzymywanych w procesie przeróbki termicznej węgla. Paliwa niespełniające wymagań jakościowych, niesortowane, dla których nie wystawiono świadectwa jakości są zabronione do wprowadzania, do obrotu. Do nich należą także muły i flotokoncentraty oraz węgiel brunatny.

Zażądaj kopii świadectwa jakości paliwa stałego poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę wprowadzającego do obrotu paliwa stałe (rozporządzenie ME z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych). Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r., poz. 660) „Przedsiębiorca w momencie wprowadzania do obrotu paliwa stałego (…), wystawia dokument potwierdzający spełnienie  przez paliwo stałe  wymagań jakościowych(…), zwany dalej „świadectwem jakości”, a zgodnie z art. 6c ust. 2 w/w kopia świadectwa powinna być przekazana każdemu podmiotowi nabywającemu paliwo stałe.

Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu paliwo stałe, który wbrew obowiązkowi nie wystawia świadectwa jakości lub wystawia świadectwo jakości niezgodne ze stanem faktycznym lub nie przekazuje kopii świadectwa podmiotowi  nabywającemu paliwo stałe podlega karze pieniężnej (art. 35a pkt 9 w/w ustawy) wymierzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (art. 35d ust. 1 pkt 1).

Zadbajmy wspólnie o nasze otoczenie. Zwróćmy uwagę na efektywność energetyczną i wielkość emisji zanieczyszczeń przy ogrzewaniu naszych domów.

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.