Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Czym ogrzewać nasze domy?

W kontekście walki z zanieczyszczeniem powietrza, a zwłaszcza z niską emisją, na wyobraźnię mocno oddziałują szacunki, że w Polsce ok. 75% użytkowanych pieców na paliwa stałe to najprostsze kotły niespełniające jakichkolwiek norm emisji. Właśnie dlatego kluczowy jest wybór odpowiedniego urządzenia grzewczego. 

Zgodnie z mazowiecką uchwałą antysmogową, od 7 listopada 2017 r. wszystkie nowo instalowane urządzenia grzewcze będą musiały spełniać wymogi ekoprojektu. Następnie do 1 stycznia 2023 r. mieszkańcy województwa mazowieckiego będą musieli pozbyć się kotłów niespełniających wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i kominków niespełniających kryteriów emisji ekoprojektu. Oznacza to, że do użytku nie zostaną dopuszczone kotły bezklasowe, a także te najniższych klas, czyli 1. i 2. Natomiast od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można już użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. Oczywiście jednym z najbardziej ekologicznych i komfortowych dla mieszkańców sposobów ogrzewania gospodarstw domowych jest oczywiście ciepło systemowe, a więc podłączenie się do sieci ciepłowniczej. Jednak jeśli nie mamy takiej możliwości, warto sięgnąć po inne przyjazne środowisku i naszemu zdrowiu rozwiązania. Jakie zatem urządzenia są przyszłością w ogrzewnictwie?  

Gmina Izabelin promuje ekologiczne ogrzewanie  

W ramach gminnego programu dotacyjnego Gmina Izabelin oferuje dotacje na zakup nie tylko kotła na gaz ziemny,  LPG, ale i na pompy ciepła czy ogrzewanie elektryczne. Jednak największą popularnością cieszy się dofinansowanie do ogrzewania gazowego. Paliwo gazowe ma wiele zalet, zarówno dla środowiska, jak i w kontekście naszego komfortu. To naprawdę nowoczesne, oszczędne i osiągające blisko stuprocentową sprawność urządzenia grzewcze. Co ważne, spalany gaz zawiera właściwie tylko metan oraz azot, a to oznacza, że w spalinach nie będzie szkodliwych substancji w postaci choćby dwutlenku siarki, czy też metali ciężkich, takich jak kobalt, rtęć oraz ołów. Znikoma jest też, w porównaniu np. do węgla kamiennego, emisja pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5, dlatego  wykorzystanie kotłów gazowych można uznać za najbardziej ekologiczne spośród rozwiązań opartych na kopalnych nośnikach energii. Produkowane obecnie gazowe kotły kondensacyjne charakteryzują się wysoką sprawnością pracy, dzięki czemu z jednej porcji paliwa można uzyskać więcej ciepła niż w przypadku kotłów niekondensacyjnych. W efekcie dobrze zaizolowanych termicznie budynkach (np. po termomodernizacji) oznacza to niskie zużycie gazu i dość szybki zwrot inwestycji. Co więcej nowoczesne kotły na gaz wyposażone są w czujniki i sterowniki, które zapewniają automatyzację procesu ogrzewania i zwiększenie oszczędności oraz komfortu użytkowania.  

Kotły zgodne z ekoprojektem 

Kluczowym dokumentem dla kotłów na paliwa stałe jest wspomniana dyrektywa Ecodesign (w Polsce określana nazwą ekoprojektu), które weszła w życie 1 stycznia 2020 r. Pojęcie ekoprojekt oznacza projektowanie przyjaznych dla środowiska produktów w całym cyklu ich życia w celu zredukowania ich szkodliwego wpływu na zdrowie  i środowisko. W rozporządzeniu tym określono też wymogi maksymalnego zużycia energii oraz innych czynników dla wybranych grup produktowych. W przypadku kotłów dyrektywa nie wprowadza nowych klas, lecz jedynie określa kryteria emisji na poziomie 5. klasy normy EN 303-5 i nakazuje, by urządzenia grzewcze spełniały co najmniej te wymogi. Kocioł odpowiadający założeniom dyrektywy Ecodesign, czyli zaliczający się minimum do klasy 5. odznacza się czystością spalania i emituje maksymalnie 10% zanieczyszczeń w porównaniu do kotłów niższych klas. Tym samym są to obecnie najbardziej ekologiczne urządzenia do spalania węgla. W efekcie spaliny są niemal przezroczyste i nie zachodzi potrzeba ich dodatkowego filtrowania. Warto jednak pamiętać, że w urządzeniach spełniających wymogi ekoprojektu można spalać jedynie dość wąską grupę paliw, do której zaliczają się głównie węgiel groszek, zwany też ekogroszkiem lub pelety.  

Inne urządzenia grzewcze 

Kolejne urządzenia grzewcze godne rozważenia w przypadku, gdy nie mamy dostępu do sieci gazowej, to kotły olejowe. Wprawdzie nowoczesne piece tego typu nie emitują toksycznych substancji, ale trzeba mieć na uwadze fakt, że spalają olej, którego wydobycie oraz produkcja przebiegają bardzo podobnie, jak w przypadku oleju napędowego i wiążą się z tożsamymi skutkami środowiskowymi. 

Inną opcją jest ogrzewanie elektryczne bazujące na tzw. piecach akumulacyjnych. Rozwiązanie to wydaje się atrakcyjne zwłaszcza wtedy, gdy korzystamy z dwóch taryf rozliczenia za energię elektryczną. Wówczas akumulacja ciepła, a zatem etap nagrzewania pieca, może następować w momencie obowiązywania tańszej taryfy. Następnie zgromadzone (zakumulowane) ciepło zostanie oddane w momencie największego na nie zapotrzebowania.  

Następnym sposobem na ogrzewanie wymagającym energii elektrycznej jest pompa ciepła. W tym przypadku prąd służy do zasilania sprężarki, pompującej energię cieplną z tzw. dolnego źródła, czyli np. z wody, gruntu lub powietrza i przekazującej ją do źródła górnego, czyli do grzejników. Warto podkreślić, że ilość energii elektrycznej z sieci potrzebna do zasilenia pompy ciepła jest o wiele mniejsza niż zużywana przez piec elektryczny. 

Ważnym rozwiązaniem, które może dodatkowo wpłynąć na zmniejszenie kosztów ogrzewania, a ponadto zwiększyć ekologiczność pozyskiwania energii elektrycznej, są ogniwa fotowoltaiczne. Ich posiadacz ma możliwość przekazania nadmiaru prądu do sieci (wykorzystując ją jako magazyn), a następnie odebrania w późniejszym czasie, np. w celu zasilenia urządzenia grzewczego.  

Jak ważną rolę w ochronie powietrza, ale i w zmniejszeniu kosztów  odgrywają odnawialne źródła energii, dowodzą inwestycje Gminy Izabelin, np. montaż 64 paneli fotowoltaicznych o mocy 23,68 kW na dachu gminnej przychodni przy ulicy Tetmajera. Rozwiązanie ma  zapewnić szacunkowe roczne oszczędności w rachunkach na poziomie 26 310 zł, a spodziewana redukcja emisji CO2 w ciągu 30 lat wyniesie 478 ton. 

Na koniec warto podkreślić, że pewną wadą opisanych rozwiązań grzewczych jest ich dość wysoka cena. Niemniej to koszt, który warto ponieść, jeśli mamy na uwadze zdrowie swoich najbliższych i stan środowiska, w którym żyjemy. Co więcej, na zakup tego typu urządzeń można otrzymać dofinansowanie, a informacje o tym, jak to osiągnąć, każdy zainteresowany uzyska w Urzędzie Gminy Izabelin. 

  • baner finansowanie
  • infografika
  • infografika2

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.