Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

CEEB - Deklaracje dotyczące źródeł ogrzewania i spalania paliw

Do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklaracje można składać na dwa sposoby:

 • online, bezpośrednio w CEEB (https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow) –  korzystając z profilu zaufanego;
 • w wersji papierowej – wypełnioną deklarację można wysłać listem lub dostarczyć osobiście do urzędu gminy właściwego ze względu na lokalizację budynku, w którym znajduje się zgłaszane źródło ciepła lub źródło spalania paliw (formularze dostępne są w urzędzie gminy).

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to nowy, ogólnopolski system informacji o źródłach ogrzewania budynków. Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB). Utworzenie CEEB to jedno z następstw nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Pod linkiem https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713 są informacje na temat CEEB:

 • Złóż deklarację CEEB – przekierowanie na stronę CEEB.gov.pl, gdzie obywatele składają deklarację, a urzędnicy logują się do swojego panelu.
 • Sprawdź deklarację – przekierowanie do nowej e-usługi, w której obywatele mogą sprawdzić, czy deklaracja papierowa została już wprowadzona w gminie do systemu.
 • Pytania i odpowiedzi – baza wiedzy dotycząca projektu, gdzie znajdują się niezbędne informacje dotyczące CEEB.
 • Statystyki – dane dotyczące liczby złożonych deklaracji oraz link do rankingu gmin.
 • Wzory deklaracji i wniosków.
 • Materiały promocyjne – miejsce, z którego można pobrać ulotki, filmy reklamowe, spot radiowy i bannery internetowe.
 • Instrukcje – filmy instruktażowe dla obywateli składających deklarację oraz użytkowników i administratorów lokalnych.

Ważne!

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń, a więc nawet do 5 000 zł. „Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny” – wyjaśniono w ustawie.

 • informacja w formie graficznej

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.