Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Hornówek (kliknij po więcej informacji)
sołtys Jarosław Kępkowicz
Hornówek, ul. Działkowa 10
tel. 532 155 757
soltys.hornowek@izabelin.pl

Jarosław Kępkowicz, sołtys Hornówka


Izabelin B (kliknij po więcej informacji)
sołtys Elżbieta Kowalczyk
Izabelin B, ul. Jana III Sobieskiego 1
tel. 517 118 439
soltys.izabelinb@izabelin.pl

Elżbieta Kowalczyk, sołtys Izabelina B


Izabelin C (kliknij po więcej informacji)
sołtys Jacek Szarpak
Izabelin C, ul. Piaskowa 12A
tel. 508 725 705
soltys.izabelinc@izabelin.pl

Jacek Szarpak, sołtys Izabelina C


Laski (kliknij po więcej informacji)
sołtys Anna Mandes
Laski, ul. 3 Maja 45
tel. 664 272 788
soltys.laski@izabelin.pl

Anna Mandes, sołtys Lasek


Mościska (kliknij po więcej informacji)
sołtys Danuta Karczmarek
Mościska, ul. 3 Maja 18
tel. 518 514 889
soltys.mosciska@izabelin.pl

Danuta Karczmarek, sołtys Mościsk


Sieraków (kliknij po więcej informacji)
sołtys Ewa Maliszewska
Sieraków, ul. gen. R. Abrahama 11
tel. 22 722 70 18
soltys.sierakow@izabelin.pl

Ewa Maliszewska, sołtys Sierakowa


Truskaw (kliknij po więcej informacji)
sołtys Patrycja Bykowska
Truskaw, ul. Północna 120
tel. 509 036 036
soltys.truskaw@izabelin.pl

Patrycja Bykowska, sołtys TRuskawia


 

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.