Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

LASKI

Sołtys

Anna Mandes
Laski
tel. 664-272-788

Rada sołecka

 • Dobiesław Derbich
 • Agnieszka Głowińska
 • Kamila Hoszcz – Komar
 • Krzysztof Markiewicz
 • Bartłomiej Połomski
 • Joanna Radzimowska
 • Joanna Russek
 • Marek Słoń
 • Katarzyna Stempkowska
 • Zofia Śmietanko

Powierzchnia
906 ha

Liczba mieszkańców na dzień 03 października 2019 r.
1877 osób zameldowanych na stałe

Liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania na dzień 15 września 2019 r.
1585 osób uprawnionych do głosowania 

Laski (leszczyna = „laska”) powstały na części powierzchni po wyciętych lichych laskach na początku XVIII w. – 10 chałup i dwór Daszewskich. Na początku XX w. większość folwarku rozparcelowano. Wanda Daszewska oddała swoją ćwierć spadku matce Elżbiecie (Róży) Czackiej na siedzibę Zakładu dla Ociemniałych. Laski zawsze cechowała bardzo prężna działalność społeczno-kulturalna np. przed II wojną światową działały: ochronka dla sierot, Dom Matki i Dziecka oraz świetlica wiejska. Wybudowano również Kaplicę Matki Boskiej Anielskiej, która wiele lat później stała się kościołem parafii Laski do czasu wybudowania kościoła w latach 80. (na osobiste życzenie Prymasa Stefana Wyszyńskiego).

Opaleń – część sołectwa Laski. Obszar o powierzchni prawie 80 ha został, w 1934 r., podzielony na 328 działek z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową i użyteczności publicznej. W 1948 r. Rada Odbudowy m.st.Warszawy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i ustaliła przeznaczenie tych terenów jako las bezprawa zabudowy. Na mocy rozporządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w 1959 r.  obszar Opalenia został włączony w granice Kampinoskiego Parku Narodowego. Obecnie właściciele i spadkobiercy działek z przedwojennej parcelacji czynią starania o możliwość zabudowy.

Na terenie obecnej wsi Laski (w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego) znajdują się również inne przedwojenne parcelacje:
- Osiedle Willowe Laski Władysławów z 1932;
- Kononja Sosnów z 1933;
- dóbr Władysławów w roku 1933;
- kolonii Mścigniew w roku 1938;
- Kolonia Kosówka z roku 1933;
- Pogórze Leśne (projekt z 1930 r.; prawdopodobnie parcelacja ta nie została zatwierdza)

 

drukuj (LASKI)

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-08-01

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.