Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

TRUSKAW

Sołtys

Patrycja Bykowska
Truskaw, Północna 120
tel. 509-036-036

Rada Sołecka

 • Anna Bienias
 • Kamil Brzozowski
 • Ewa Milej
 • Zbigniew Młynarski
 • Dagmara Molga
 • Tomasz Rzeszutek
 • Maria Sienicka
 • Andrzej Wącior

Powierzchnia
3095 ha

Liczba mieszkańców na dzień 03 października 2019 r.
1727 osób zameldowanych na stałe

Liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania na dzień 15 września 2019 r.
1433 osoby uprawnione do głosowania 

Najstarszą wsią gminy, a także całej Puszczy Kampinoskiej, jest Truskaw („trusk” = owoc runa leśnego). Wieś wzmiankowana w dokumentach z 1419 roku, na prawie królewskim z nadania króla Władysława Jagiełły. Są też ślady archeologiczne sprzed kilku tysięcy lat – z epoki kamienia gładzonego. Do połowy XIX wieku było 30 chałup i sąsiedni folwark.

W 1863 r., podczas powstania styczniowego wieś była bazą powstańców, za co spotkały ją represje ze strony władz carskich. Gać Zaborowska słynna z krwawej bitwy w czasie powstania styczniowego, obecnie Zaborów Leśny osada służbowa KPN. W pobliżu Mogiła Powstańców Styczniowych 1863 r. w obszarze ochrony ścisłej Zaborów Leśny.

Szybki rozwój wsi nastąpił w okresie międzywojennym. Druga wojna światowa ciężko doświadczyła mieszkańców wsi. W uznaniu zasług wsi Truskaw w walce z okupantem hitlerowskim Rada Państwa przyznała w 1985 r. Krzyż Grunwaldu kl. III.

W nocy z 2 na 3 września 1944 r. oddziały AK pod dowództwem ppor. Adolfa Pilcha (ps. "Góra", "Dolina") dokonały pogromu stacjonujących we wsi oddziałów RONA, zabijając 91 żołnierzy słynących z niebywałego okrucieństwa.

Obecnie wieś szybko się rozbudowuje. We wsi znajduje się kilka sklepów spożywczo-przemysłowych, restauracja "Dziupla", kilka stadnin i stajni koni, oczyszczalnia ścieków oraz Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Mokre Łąki".

 

Pociecha – to mała śródleśna wioska przy karczmie „Pociecha” w XIX w. – nigdy nie przekroczyła liczbę 10 gospodarstw. Wykupiona przez Park w latach 70. – pozostały 4 osady służbowe. Należy do sołectwa Truskaw. Stanowi znane miejsce wypadowe do Puszczy Kampinoskiej. Oprócz kilku zabudowań, znajdują się tu m.in. pomniki partyzanckie, m.in. pomnik Powstańczych Oddziałów Specjalnych "Jerzyki".

drukuj (TRUSKAW)

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-08-01

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.