Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Rada Gminy Izabelin w dniu 17 grudnia 2003 roku podjęła uchwałę nr XV/120/03 w sprawie wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla wspólnoty samorządowej Gminy Izabelin.

Z końcem każdego roku kalendarzowego symboliczne wyróżnienie „Izabelińczyk Roku” przyznawane jest osobom, które podjęły inicjatywy szczególnie cenne dla gminy lub szczególnie zasłużyły się dla wspólnoty samorządowej Gminy Izabelin. Osoba wyróżniona otrzymuje buławę zwieńczoną głową łosia, herbowego króla Kampinoskiego Parku Narodowego. Pierwszy skład Kapituły stanowili: Wójt Gminy Izabelin - Witold Malarowski, Przewodniczący Rady Gminy Izabelin - Jerzy Pietrzak, Zastępca Wójta Gminy Izabelin - Jan Sawa, Prezes Zarządu Korporacji KGL - Lech Skibiński oraz prof. dr hab. Piotr Perzyna.

W kolejnych latach skład Kapituły jest poszerzany o kolejnych laureatów.

drukuj ()

Izabelińczyk Roku 2018

Bogusław Górka

Izabelińczyk Roku 2017

Stanisław Zawiśliński

Izabelińczyk Roku 2016

Barbara Tenerowicz

Izabelińczyk Roku 2015

Alina Rokicka 

Izabelińczyk Roku 2014

Jerzy Pietrzak

Izabelińczyk Roku 2013

Janina Sosnowska

Izabelińczyk Roku 2012

Czesław Apiecionek

Izabelińczyk Roku 2011

Małgorzata Marczewska

Danuta Karczmarek

Izabelińczyk Roku 2010

Edward Gierski

Władysław Gołąb

Izabelińczyk Roku 2009

Elżbieta Szczepkowska

Izabelińczyk Roku 2008

Janusz Cypian Nowak

Izabelińczyk Roku 2007

Kazimiera i Wiesław Warzychowie

Izabelińczyk Roku 2006

Tadeusz Jabłoński

Izabelińczyk Roku 2005

Alina i Witold Galczakowie

Ks.Kanonik Józef Buchajewicz

Izabelińczyk Roku 2004

Jerzy Misiak 

Ks.prof.dr hab.Stanisław Olejnik

Izabelińczyk Roku 2003

Zofia Morawska

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.