Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

BORKEN

W dniu 4 czerwca 2001 r. została zawarta umową o wzajemnej współpracy pomiędzy miastem Borken (Hessen) w Republice Federalnej Niemieckiej a Gminą Izabelin. Umowa ta została zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXXIX/258/2001 w dniu 20 czerwca 2001 r..

  • umowa z dnia 4 czerwca 2001 r.

MERU

Rada Gminy Izabelin w uchwale Nr XXVII/267/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. upoważniła Wójta do podpisania porozumienia z Burmistrzem miasta Meru w Republice Francuskiej w sprawie wejścia do Partnerskiej Przyjaźni.

Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Izabelin a Miastem Méru nastąpiło w dniu 5 czerwca 2010 r. w budynku kina Le Domino w Meru we Francji.

 

  • umowa o wzajemnej współpracy z dnia 5 czerwca 2010 r.
  • umowa o wzajemnej współpracy z dnia 5 czerwca 2010 r.

MICKUNY

Mickuny leżą w rejonie wileńskim.

Ośrodek gminy: miasteczko Mickuny (1 490 mieszkańców). Na terytorium gminy są 34 wsie, większe z nich: Gałgi (1 230 mieszkańców), Skajstery (450 mieszkańców), Osiniki (220 mieszkańców).

Powierzchnia terenu: 8 200 ha, z nich – 5 330 ha stanowią użytki rolne, 900 ha – lasy, 1 970 ha – zbiorniki wodne oraz grunty o innym przeznaczeniu.

Ludność: 5 070 osób.

Na terytorium gminy znajdują się: 2 urzędy pocztowe,2szkoły średnie, szkoła początkowa, posterunek policji, punkt medyczny, ambulatorium, 6 sklepów, 5 pawilionów handlowych, kościół, cmentarz, rezerwat wodny rzeki Wilenki.

Przedsiębiorczość lokalna: rolnictwo i leśnictwo, usługi świadczone dla mieszkańców.

Z historii: Mickuny jako osiedle i dwór są wspominane na początku XV wieku. Należały wówczas do Kapituły Wileńskiej. W 1744 r. został tu zbudowany kościół, będący prototypem obecnego. Do końca XVIII wieku Mickuny były własnością księcia Puzina, a w 1818 r. oddane Augustowi Ludwikowi Becu (1771-1824), profesorowi medycyny na Uniwersytecie Wileńskim, wynalazcy szczepionki przeciwko ospie. Profesor Becu był ojczymem Juliusza Słowackiego, a więc młody poeta często gościł w Mickunach. W 1802 r. urodził się w Mickunach Stanisław Morawski (zmarł w 1853 r.), członek Towarzystwa Filaretów i Filomatów, z zawodu lekarz, świetny pamiętnikarz. W końcu XIX wieku Mickuny były ośrodkiem gminy. Czynne tu były młyny, tartaki, gorzelnia. W 1867 r. otwarto szkołę początkową.

 

drukuj (MICKUNY)

  • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-08-02

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.