Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wizyta gmin partnerskich w Izabelinie w dniach 4-8.10.2018 r.

W dniach 4-8 października 2018 r. gminę Izabelin odwiedzili przedstawiciele czterech gmin partnerskich tj. Borken (Niemcy), Meru (Francja), Mickuny (Litwa) oraz Dołni Cziflik (Bułgaria).

DOŁNI CZIFLIK

Dołni Cziflik leży we wschodniej Bułgarii, w obwodzie Warna, na wybrzeżu Morza Czarnego.

Siedziba gminy: Dołni Cziflik (6,7 tys. mieszkańców). Większe miejscowości: Dołni Cziflik, Goren Cziflik, Staro Orjachowo, Grozdowo, Golica, Szkorpiłowci, Wenelin, Rudnik, Pczielnik, Detelina, Sołnik.

Powierzchnia gminy: 487 km2 

Ludność: 20 tys. mieszkańców

BORKEN

W dniu 4 czerwca 2001 r. została zawarta umową o wzajemnej współpracy pomiędzy miastem Borken (Hessen) w Republice Federalnej Niemieckiej a Gminą Izabelin. Umowa ta została zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXXIX/258/2001 w dniu 20 czerwca 2001 r..

MERU

Rada Gminy Izabelin w uchwale Nr XXVII/267/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. upoważniła Wójta do podpisania porozumienia z Burmistrzem miasta Meru w Republice Francuskiej w sprawie wejścia do Partnerskiej Przyjaźni.

Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Izabelin a Miastem Méru nastąpiło w dniu 5 czerwca 2010 r. w budynku kina Le Domino w Meru we Francji.

 

MICKUNY

Mickuny leżą w rejonie wileńskim.

Ośrodek gminy: miasteczko Mickuny (1 490 mieszkańców). Na terytorium gminy są 34 wsie, większe z nich: Gałgi (1 230 mieszkańców), Skajstery (450 mieszkańców), Osiniki (220 mieszkańców).

Powierzchnia terenu: 8 200 ha, z nich – 5 330 ha stanowią użytki rolne, 900 ha – lasy, 1 970 ha – zbiorniki wodne oraz grunty o innym przeznaczeniu.

Ludność: 5 070 osób.

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.