Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

VI kadencja Rady Gminy

Komisarz Wyborczy w Warszawie w obwieszczeniu z dnia 22 listopada 2014 r. podała do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego w dniu 16 listopada 2014r..

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego

Sprostowanie obwieszczenia

drukuj (VI kadencja Rady Gminy)

Grażyna Zielińska - Przewodnicząca Rady

- rok urodzenia: 1956
- wykształcenie: wyższe, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Mechaniki i Informatyki
- wykonywany zawód: nauczyciel
- pełniona funkcja w radzie: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Izabelin w V kadencji (lata 2010 - 2014); Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w IV i V kadencji (lata 2006 - 2014); Przewodnicząca Rady Izabelin w VI kadencji (lata 2014 - 2018)

e-mail: g.zielinska@izabelin.pl

tel. 517 813 893; dom (22) 722 60 20

drukuj (Grażyna Zielińska - Przewodnicząca Rady)

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-11-20
 • Andrzej Adamski

Andrzej Adamski - Wiceprzewodniczący Rady

- rok urodzenia: 1952
- wykształcenie: średnie techniczne; ukończył Technikum Mechaniczne Nr 6 w Warszawie
- wykonywany zawód: konserwator maszyn i urządzeń
- pełnione funkcje w radzie: radny od 1995 r.; Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w I kadencji (lata 1995 - 1998); Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w II kadencji (lata 1998 - 2002); Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w IV i V kadencji (lata 2006 - 2014); Wiceprzedniczący Rady oraz Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony  Śrpdowiska w VI kadencji (2014 - 2018)

e-mail: a.adamski@izabelin.pl

tel. 506 336 222, dom: (22) 721 61 69

drukuj (Andrzej Adamski - Wiceprzewodniczący Rady)

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-11-20

Marek Szkiłłądź - Wiceprzewodniczący Rady

- rok urodzenia: 1950
- wykształcenie: wyższe; ukończył Akademię Medyczną
- wykonywany zawód: lekarz chirurg

 

e-mail: m.szkilladz@izabelin.pl

tel. 502 525 234

drukuj (Marek Szkiłłądź - Wiceprzewodniczący Rady)

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-11-20

Joanna Białas

- rok urodzenia: 1962
- wykształcenie: wyższe; ukończyła Uniwersytet M.Kopernika w Toruniu
- wykonywany zawód: diagosta laboratoryjny
- nie pełni żadnych funkcji w radzie

e-mail: j.bialas@izabelin.pl

tel. (22) 722 68 16

drukuj (Joanna Białas)

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-11-20

Edward Ciećwierz

- rok urodzenia: 1949
- wykształcenie: średnie techniczne; ukończył Technikum Mechaniczne
- wykonywany zawód: emeryt
- pełnione funkcje w radzie: radny od 1998 r.; Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w II i III kadencji (lata 2000 - 2006); Wiceprzewodniczący Rady Gminy w IV kadencji (lata 2006 - 2010); Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w V kadencji (lata 2006 - 2010)

e-mail: e.ciecwierz@izabelin.pl

tel. 508 586 766; dom 22 722 67 35

drukuj (Edward Ciećwierz)

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-11-20

Halina Jasińska

- rok urodzenia: 1966
- wykształcenie: średnie;
- wykonywany zawód: sprzedawca
- pełnione funkcje w radzie: radna w V kadencji w latach 2012 - 2014

e-mail: h.jasinska@izabelin.pl

tel. 519 682 150

drukuj (Halina Jasińska)

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-11-20

Wojciech Kanarek

- rok urodzenia: 1964
- wykształcenie: średnie techniczne; ukończył Technikum Mechaniczno-Hutnicze
- wykonywany zawód: mistrz pogotowia ciepłowniczego
- pełnione funkcje w radzie: radny

e-mail: w.kanarek@izabelin.pl

tel. 501 208 079

drukuj (Wojciech Kanarek)

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-11-20

Katarzyna Krukowska-Wiater

- rok urodzenia: 1973
- wykształcenie: wyższe;
- wykonywany zawód: prowadzi własną fundację
- nie pełni żadnych funkcji w radzie

e-mail: k.wiater@izabelin.pl

tel. 696 444 184

drukuj (Katarzyna Krukowska-Wiater)

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-11-20

Artur Mączka-Leonhardt

- rok urodzenia: 1957
- wykształcenie: wyższe; ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- wykonywany zawód:
- nie pełnił żadnych funkcji w radzie

e-mail: a.maczka@izabelin.pl

tel. 502 020 123

drukuj (Artur Mączka-Leonhardt)

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-11-20

Małgorzata Edyta Poniatowska

- rok urodzenia: 1969
- wykształcenie: wyższe; ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną
- wykonywany zawód: nauczyciel
- nie pełni żadnej funkcji w radzie

e-mail: e.poniatowska@izabelin.pl

tel. 605 079 733

drukuj (Małgorzata Edyta Poniatowska)

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-11-20

Teresa Skowrońska

- rok urodzenia: 1957
- wykształcenie: wyższe; ukończyła Politechnikę Radomską
- wykonywany zawód: zastępca dyrektora
- pełniona funkcja w radzie: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w VI kadencji (lata 2014 - 2018)

e-mail: t.skowronska@izabelin.pl

tel. 502 200 093

drukuj (Teresa Skowrońska)

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-11-20

Jacek Sobiecki

- rok urodzenia: 1968
- wykształcenie: średnie; ukończył Technikum Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
- wykonywany zawód: doręczyciel
- nie pełni żadnej funkcji w radzie

e-mail: j.sobiecki@izabelin.pl

tel. 531 128 199

drukuj (Jacek Sobiecki)

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-11-20

Ryszard Szymczak

- rok urodzenia: 1964
- wykształcenie: wyższe; ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
- wykonywany zawód: ekonomista
- nie pełni żadnej funkcji w radzie

e-mail: r.szymczak@izabelin.pl

tel. 501 787 017

drukuj (Ryszard Szymczak)

 • autor: Agnieszka Sobczak

Tomasz Urbański

- rok urodzenia: 1984
- wykształcenie: wyższe techniczne; ukończył Politechnikę Warszawską; w 2012 r. uzyskał tytuł doktora
- wykonywany zawód: inżynier konstruktor/technolog moduł turbiny wysokiego ciśnienia silników odrzutowych), Instytut Lotnictwa
- pełnione funkcje w radzie: radny w V kadencji (lata 2010 - 2014); Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej (lata 2014 - 2018)

W poprzedniej kadencji sołtys wsi Izabelin B.

e-mail: t.urbanski@izabelin.pl

tel. 603 545 954

drukuj (Tomasz Urbański)

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-11-20

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.