Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

 • Dorota Zmarzlak

Dorota Zmarzlak

tel. 22 722 89 30;
e-mail: izabelin@izabelin.pl
fanpage na facebooku: Dorota Zmarzlak - wójt gminy Izabelin

Do zadań i kompetencji Wójta należą wszystkie zadania określone w ustawach i innych przepisach dla organu wykonawczego Gminy.

Wójt może powierzyć prowadzenie w jego imieniu niektórych spraw z zakresu swojej właściwości Zastępcy Wójta i Sekretarzowi.

Do kompetencji Wójta jako kierownika Urzędu należy w szczególności:

 • Kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu;
 • Składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań;
 • Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 • Zapewnianie przestrzegania prawa przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • Upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady;
 • Pełnienie bezpośredniego nadzoru pracy nad:
  • Zastępcą Wójta,
  • Sekretarzem,
  • Skarbnikiem,
  • Urzędem Stanu Cywilnego,
  • Wydziałem Spraw Obywatelskich,
  • Wydziałem Efektywności Procesów oraz Narzędzi IT,
  • Stanowiskiem ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i OC.

Wójt przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 9.00-18.00 w sprawach różnych również w sprawie skarg i wniosków - w celu umówienia terminu spotkania należy kontaktować się telefonicznie z sekretariatem Wójta (tel. 22 722 89 30).


Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Sprawozdania Wójta dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer