Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

WÓJT GMINY

Witold Malarowski

tel. (22) 722 89 30;
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Do kompetencji i zadań Wójta należy, w szczególności:

 • sprawowanie kontroli zarządczej;
 • nadawanie Regulaminu, jego zmiana i uchylanie;
 • wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych, w tym dotyczących wewnętrznego porządku i organizacji pracy Urzędu w zakresie nieobjętym Regulaminem;
 • wykonywanie wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy,  stosownie do przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych;
 • reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
 • udzielanie imiennych upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Wójta;
 • zatwierdzanie zakresów zadań i kompetencji pracowników Urzędu;
 • rozstrzyganie ewentualnych sporów kompetencyjnych między komórkami i pracownikami Urzędu;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Urzędu;

Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

 • Zastępcy Wójta Gminy,
 • Sekretarza Gminy,
 • Skarbnika Gminy,
 • Urzędu Stanu Cywilnego,
 • Referatu Spraw Obywatelskich,
 • Zespołu Radców Prawnych,
 • Stanowiska do spraw Audytu i Kontroli Wewnętrznej,
 • Stanowiska do spraw Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Obrony Cywilnej.

 

drukuj (WÓJT GMINY)

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-09-22

Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta dostepne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.