Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

 • Michał Postek_kwadraat

Michał Postek

tel. 22 722 89 30
e-mail: m.postek@izabelin.pl

Zastępca Wójta wykonuje zadania wyznaczone przez Wójta, w zakresie powierzonym i na podstawie udzielonych upoważnień, a w szczególności:

 • Zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków;
 • Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia i nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
 • Aprobata, podpisywanie dokumentów, pism i decyzji administracyjnych w ramach posiadanych upoważnień;
 • Dokonywanie okresowych ocen pracowników bezpośrednio podległych;
 • Składanie w imieniu gminy, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez Wójta, oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem;
 • Koordynowane prac związanych z opracowywaniem wieloletnich programów inwestycyjnych;
 • Współpraca ze Skarbnikiem w przygotowaniu i realizacji budżetu Gminy;
 • W uzgodnieniu z kierownikami i dyrektorami gminnych jednostek organizacyjnych prowadzenie spraw z zakresu prac remontowych i eksploatacyjnych budynków (m.in. zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i gazową itp.);
 • Realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady Gminy i zarządzeń oraz upoważnień Wójta;
 • Pełnienie bezpośredniego nadzoru pracy nad:
  • Wydziałem Rozwoju i Bieżącego Utrzymania,
  • Wydziałem Komunikacji i Spraw Społecznych,
  • Wydziałem Architektury i Planowania Przestrzennego,
  • Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer