Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Sekretarz Gminy

Waldemar Roszkiewicz

tel. (22) 722 89 30
e-mail: sekretarz@izabelin.pl

Do kompetencji i zadań Sekeretarza należą, w szczególności:

 • opracowywanie projektów zmian Regulaminu;
 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie;
 • nadzór nad opracowaniem zakresów czynności na stanowiskach pracy;
 • przedkładanie wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
 • organizowanie naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie;
 • nadzór nad służbą przygotowawczą kandydatów na urzędników samorządowych;
 • organizowanie w Urzędzie praktyk studenckich i szkolnych oraz nadzór nad nimi;
 • nadzór nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych;
 • nadzór nad zabezpieczeniem pomieszczeń biurowych;
 • nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta;
 • dokonywanie okresowych ocen pracowników bezpośrednio podległych i nadzór nad przeprowadzaniem oceny pozostałych pracowników Urzędu;
 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia i nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
 • wykonywanie innych czynności zleconych lub powierzonych przez Wójta;

Sekretarz sprawuje bezpośrednio nadzór na pracą:

 • Wydziału Ogólnego,
 • Biura Rady Gminy.

drukuj (Sekretarz Gminy)

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-09-22

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.