Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wydział Środowiska

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Agata Bartoszewicz


tel. 22 722 89 63
e-mail: a.bartoszewicz@izabelin.pl 
Pokój Nr 4

Wydział Środowiska realizuje swoje zadania poprzez:

 • Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa;
 • Referat Ochrony Środowiska;
 • Referat Gospodarki Odpadami.

Wydział Gospodarki Przestrzennej

KIEROWNIK WYDZIAŁU 
Krzysztof Stańczyk

tel. 22 722 89 35
e-mail: k.stanczyk@izabelin.pl 
Pokój Nr 1

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej realizuje swoje zadania poprzez:

 • Referat Architektury i Planowania Przestrzennego;
 • Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami.

Wydział Inwestycji i Rozwoju

KIEROWNIK WYDZIAŁU 
Andrzej Godlewski


tel. 22 722 89 68
e-mail: a.godlewski@izabelin.pl 
Pokój Nr 111

Wydział Komunikacji, Promocji i Spraw Społecznych

KIEROWNIK WYDZIAŁU 
Monika Ciechomska


tel. (22) 722 89 37
e-mail: m.ciechomska@izabelin.pl
Pokój Nr 113

Wydział Ogólny

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Beata Pilaszek


tel. 22 722 89 34
e-mail: b.pilaszek@izabelin.pl 
Pokój Nr 7

Wydział Ogólny realizuje swoje zadania poprzez:

 • Referat Organizacyjny;
 • Referat Kadr i Szkoleń.

Wydział Finansowy

SKARBNIK
Agnieszka Woźniak

tel. 22 722 89 65
e-mail: skarbnik@izabelin.pl 
Pokój Nr 102

Wydział Finansowy realizuje swoje zadania poprzez:

 • Referat Księgowości Budżetowej;
 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych;
 • Referat Windykacji.

Urząd Stanu Cywilnego

KIEROWNIK
Dorota Kielak


tel. 22 722 89 39
e-mail: d.kielak@izabelin.pl 
Pokój Nr 8

Wydział Spraw Obywatelskich

KIEROWNIK
Dorota Kielak


tel. 22 722 89 39
e-mail: d.kielak@izabelin.pl
Pokój Nr 8

Samodzielne stanowiska

 • RADCA PRAWNY (Pokój Nr 107)
 • AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA (Pokój Nr 103)
 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, SPRAWY OBRONNE I OBRONA CYWILNA (Pokój Nr 10)

Biuro Rady Gminy

BIURO RADY GMINY

Agnieszka Kostarz
tel. 22 722 89 67
e-mail: a.kostarz@izabelin.pl 

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.