Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

   

pokój

telefon

e-mail

Wójt

Dorota
Zmarzlak

109

(22) 722 89 30

izabelin@izabelin.pl

Zastępca

Michał
Postek

109

(22) 722 89 30

m.postek@izabelin.pl

Skarbnik

Agnieszka
Woźniak

102

(22) 722 89 65

a.wozniak@izabelin.pl

Sekretarz

Agata
Bartoszewicz

108

(22) 722 89 30

a.bartoszewicz@izabelin.pl

BIURO RADY GMINY I SOŁECTW

 

Agnieszka
Kostarz

 

(22) 722 89 67

a.kostarz@izabelin.pl

 

Dorota
Łuczak

 

(22) 722 89 67

d.luczak@izabelin.pl

 

Michał
Filochowski

 

(22) 722 89 79

m.filochowski@izabelin.pl

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik

Agata
Bartoszewicz

4

(22) 722 89 30

a.bartoszewicz@izabelin.pl

 

Agnieszka
Czarnecka

3

(22) 722 89 31

a.czarnecka@izabelin.pl

 

Agnieszka
Niedźwiedzka

3

(22) 722 89 31

a.niedzwiedzka@izabelin.pl

 

Dorota
Michalak - Zaręba

3

(22) 722 89 31

d.michalak@izabelin.pl

 

Marta
Merchel

4

(22) 722 86 24

m.merchel@izabelin.pl

 

Katarzyna
Borchacka

4

(22) 722 86 24

k.borchacka@izabelin.pl

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Kierownik

Krzysztof
Stańczyk

1

(22) 722 89 35

k.stanczyk@izabelin.pl

 

Joanna
Skotnicka-Pergał

1

(22) 722 89 36

j.skotnicka@izabelin.pl

 

Aneta
Iwan

1

(22) 722 89 36

a.iwan@izabelin.pl

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Kierownik

Maciej
Patrycy

2

(22) 722 89 62

m.patrycy@izabelin.pl

 

Agnieszka
Kamińska

2

(22) 722 89 62

a.kaminska@izabelin.pl

 

Izabela
Gołębiowska

2

(22) 722 89 62

i.golebiowska@izabelin.pl

WYDZIAŁ ROZWOJU I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA

Kierownik

Andrzej
Godlewski

111

(22) 722 89 68

a.godlewski@izabelin.pl

Zastępca kierownika

Dominika
Glonek

111

(22) 722 89 69

d.glonek@izabelin.pl

Zastępca kierownika

Mateusz
Milej

5

(22) 722 89 48

m.milej@izabelin.pl

 

Michał
Roczek

5

(22) 722 89 48

m.roczek@izabelin.pl

 

Paulina
Ożarowska

112

(22) 722 89 51

p.ozarowska@izabelin.pl

 

Kamila

Boroń

112

(22) 722 89 51

k.boron@izabelin.pl

 

Kamila

Szpalerska

107

(22) 722 89 66

k.szpalerska@izabelin.pl

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH

Zastępca kierownika

Katarzyna
Wojtak

113

(22) 722 89 46

k.wojtak@izabelin.pl

 

Monika
Kacprowicz

113

(22) 722 89 78

m.kacprowicz@izabelin.pl

 

Anna
Sikorska

106

(22) 722 89 42

a.sikorska@izabelin.pl

 

Barbara
Bacewicz-Borys

106

(22) 722 89 52

b.borys@izabelin.pl

 

Rafał
Bieńkowski

106

(22) 722 89 37

r.bienkowski@izabelin.pl

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Kierownik

Beata
Pilaszek

7

(22) 722 89 34

b.pilaszek@izabelin.pl

Referat Organizacyjny

Paweł
Dubaniewicz

7

(22) 722 89 77

p.dubaniewicz@izabelin.pl

Sekretariat

Joanna
Kamińska

109

(22) 722 89 30

izabelin@izabelin.pl

Biuro Obsługi Mieszkańca

Urszula
Milej

 

(22) 722 89 70

u.milej@izabelin.pl

Sławomir
Kurzepa

 

(22) 722 89 32

s.kurzepa@izabelin.pl

Anna

Sztolcman -
Karwacka

 

(22) 722 89 32

a.sztolcman@izabelin.pl

Justyna
Piątek

 

(22) 722 89 32

j.piatek@izabelin.pl

Informatyk

Zbigniew
Mołodkiewicz

210

(22) 722 89 50

informatyk@izabelin.pl

WYDZIAŁ FINANSOWY

Zastępca kierownika ds. księgowości budżetowej

Bożena
Kurzydło

101

(22) 722 89 55

b.kurzydlo@izabelin.pl

Zastępca kierownika ds. księgowości dochodów i windykacji

Małgorzata
Sikorska

101

(22) 722 89 60

m.sikorska@izabelin.pl

 

Kamila
Elmerych

101

(22) 722 89 55

k.elmerych@izabelin.pl

 

Joanna
Lubańska

101

(22) 722 89 55

j.lubanska@izabelin.pl

 

Zofia
Baranowska

101

(22) 722 89 56

z.baranowska@izabelin.pl

 

Aneta
Kadzińska

101

(22) 722 89 75

a.kadzinska@izabelin.pl

 

Marta
Trocewicz

101

(22) 722 89 61

m.trocewicz@izabelin.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik

Dorota
Kielak

9

(22) 722 89 39

d.kielak@izabelin.pl

Zastępca

Małgorzata
Lewandowska

9

(22) 722 89 39

m.lewandowska@izabelin.pl

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik

Dorota
Kielak

9

(22) 722 89 39

d.kielak@izabelin.pl

 

Magdalena
Wiśniewska

10

(22) 722 89 38

m.wisniewska@izabelin.pl

 

Beata
Bajszczak

10

(22) 722 89 38

b.bajszczak@izabelin.pl

 

Małgorzata
Lewandowska

9

(22) 722 89 39

m.lewandowska@izabelin.pl

REFERAT KADR

 

Małgorzata
Lewandowska

103

(22) 722 89 71

malgorzata.lewandowska@izabelin.pl

SAMODZIELNE STANOWISKA

Audyt i Kontrola wewnętrzna

Mariola
Kłos

103

(22) 722 89 74

m.klos@izabelin.pl

Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne i Obrona Cywilna

Piotr
Rzeźnicki

11

(22) 722 89 59

p.rzeznicki@izabelin.pl

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.