Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Urząd Gminy Izabelin - telefony i adresy e-mail

    pokój telefon e-mail
Wójt Dorota Zmarzlak 109 22 722 89 30 izabelin@izabelin.pl
Zastępca Michał Postek 109 22 722 89 30 m.postek@izabelin.pl
Skarbnik Agnieszka Woźniak 102 22 722 89 65 a.wozniak@izabelin.pl
Sekretarz Agata Bartoszewicz 108 22 722 89 30 a.bartoszewicz@izabelin.pl
BIURO RADY GMINY I SOŁECTW
  Agnieszka Kostarz   22 722 89 67 a.kostarz@izabelin.pl
  Dorota Łuczak   d.luczak@izabelin.pl
  Michał Filochowski   22 722 89 79 m.filochowski@izabelin.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierownik Agnieszka Czarnecka 3 22 722 89 31 a.czarnecka@izabelin.pl
  Anna Madanowska 3

a.madanowska@izabelin.pl

  Dorota Michalak-Zaręba 3 d.michalak@izabelin.pl
  Anna Niedźwiedzka 8 22 722 89 66 a.niedzwiedzka@izabelin.pl
  Marta Merchel 4 22 722 86 24 m.merchel@izabelin.pl
  Katarzyna Borchacka 4 k.borchacka@izabelin.pl
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Kierownik Krzysztof Stańczyk 1 22 722 89 35 k.stanczyk@izabelin.pl
  Joanna Skotnicka-Pergał 1 22 722 89 36 j.skotnicka@izabelin.pl
  Aneta Iwan 1 a.iwan@izabelin.pl
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Kierownik Maciej Patrycy 2 22 722 89 62 m.patrycy@izabelin.pl
  Izabela Gołębiowska 2 i.golebiowska@izabelin.pl
  Joanna Poskoczym 2

j.poskoczym@izabelin.pl

WYDZIAŁ ROZWOJU I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA
Kierownik Jacek Kuźniewicz 111 22 722 89 68 j.kuzniewicz@izabelin.pl
Zastępca kierownika Dominika Glonek 111 22 722 89 69 d.glonek@izabelin.pl
  Paulina Ożarowska 112 22 722 89 51 p.ozarowska@izabelin.pl
  Dominika Bugaj-Rutkowska 112 d.bugaj-rutkowska@izabelin.pl
  Michał Roczek 5 22 722 89 48 m.roczek@izabelin.pl
  Rafał Maj 5

r.maj@izabelin.pl

  Szymon Kuzyk 107  

s.kuzyk@izabelin.pl

  Marek Słoń    

m.slon@izabelin.pl

WYDZIAŁ EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW ORAZ NARZĘDZI IT
Kierownik Jarosław Kępkowicz 8 22 722 89 66 j.kepkowicz@izabelin.pl
  Kamila Szpalerska 8 k.szpalerska@izabelin.pl
  Zbigniew Mołodkiewicz 210 22 722 89 50 z.molodkiewicz@izabelin.pl
  Anna Sikorska     a.sikorska@izabelin.pl
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH
Zastępca kierownika Katarzyna Wojtak 113 22 722 89 46 k.wojtak@izabelin.pl
  Rafał Bieńkowski 113 22 722 89 37 r.bienkowski@izabelin.pl
  Marcin Dębowski 113 m.debowski@izabelin.pl
  Klaudia Zawistowska 106 22 722 89 42 k.zawistowska@izabelin.pl
  Barbara Bacewicz-Borys 106 22 722 89 52 b.borys@izabelin.pl
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Kierownik Beata Pilaszek 7 22 722 89 34 b.pilaszek@izabelin.pl
Zastępca kierownika Paweł Dubaniewicz 7 22 722 89 77 p.dubaniewicz@izabelin.pl
Sekretariat Joanna Kamińska 109 22 722 89 30 sekretariat@izabelin.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca Urszula Milej   22 722 89 32 u.milej@izabelin.pl
Sławomir Kurzepa   22 722 89 70 s.kurzepa@izabelin.pl
Anna Sztolcman-Karwacka   a.sztolcman@izabelin.pl
Agata Krynicka   a.krynicka@izabelin.pl
Olga Łukasiewicz   o.lukasiewicz@izabelin.pl
Monika Zielińska  

m.zielinska@izabelin.pl

WYDZIAŁ FINANSOWY
Zastępca kierownika Małgorzata Sikorska 101 22 722 89 60 m.sikorska@izabelin.pl
Zastępca kierownika Bożena Kurzydło 101 22 722 89 55 b.kurzydlo@izabelin.pl
  Kamila Elmerych 101 k.elmerych@izabelin.pl
  Joanna Lubańska 101 j.lubanska@izabelin.pl
  Zofia Baranowska 101 22 722 89 56 z.baranowska@izabelin.pl
  Aneta Kadzińska 101 22 722 89 75 a.kadzinska@izabelin.pl
  Marta Trocewicz 101 22 722 89 61 m.trocewicz@izabelin.pl
  Katarzyna Ciećwierz 101 22 722 89 76 k.ciecwierz@izabelin.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik Dorota Kielak 9 22 722 89 39 d.kielak@izabelin.pl
Zastępca Małgorzata Lewandowska 9 m.lewandowska@izabelin.pl
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Dorota Kielak 9 22 722 89 39 d.kielak@izabelin.pl
  Małgorzata Lewandowska 9 m.lewandowska@izabelin.pl
  Magdalena Wiśniewska 10 22 722 89 38 magdalena.wisniewska@izabelin.pl
  Beata Bajszczak 10 b.bajszczak@izabelin.pl
REFERAT KADR
  Małgorzata Lewandowska 103 22 722 89 71 malgorzata.lewandowska@izabelin.pl
SAMODZIELNE STANOWISKA
Audyt i Kontrola wewnętrzna Mariola Kłos 103 22 722 89 74 m.klos@izabelin.pl
Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne i Obrona Cywilna Piotr Rzeźnicki 11 22 722 89 59 p.rzeznicki@izabelin.pl
Koordynator ds. Polityki Senioralnej, osób z niepełnosprawnościami oraz kombatantów Maryla Łukasińska 8 502 131 900 m.lukasinska@izabelin.pl
Koordynator ds. organizacji społecznych Waldemar Szatanek 113 22 722 89 78 w.szatanek@izabelin.pl

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.