Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Urząd Gminy Izabelin - telefony i adresy e-mail

    pokój telefon e-mail
Wójt Dorota Zmarzlak 109 (22) 722 89 30 izabelin@izabelin.pl
Zastępca Michał Postek 109 (22) 722 89 30 m.postek@izabelin.pl
Skarbnik Agnieszka Woźniak 102 (22) 722 89 65 a.wozniak@izabelin.pl
Sekretarz
Agata Bartoszewicz
108 (22) 722 89 97 a.bartoszewicz@izabelin.pl
BIURO RADY GMINY
  Agnieszka Kostarz   (22) 722 89 67 a.kostarz@izabelin.pl
  Michał Filochowski   (22) 722 89 79 m.filochowski@izabelin.pl
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
Kierownik Agata Bartoszewicz 4 (22) 722 89 63 a.bartoszewicz@izabelin.pl
Zastępca Kierownika Mateusz Milej 5 (22) 722 89 48 m.milej@izabelin.pl
  Michał Roczek 5 (22) 722 89 48 m.roczek@izabelin.pl
Referat Ochrony Środowiska Agnieszka Czarnecka 3 (22) 722 89 31 a.czarnecka@izabelin.pl
  Anna Madanowska 3 (22) 722 89 31 a.madanowska@izabelin.pl
  Aleksandra Pawelec 3 (22) 722 89 31 a.pawelec@izabelin.pl
  Dorota Michalak - Zaręba 3 (22) 722 89 31 d.michalak@izabelin.pl
Referat Gospodarki Odpadami Marta Merchel 9 (22) 722 86 24 m.merchel@izabelin.pl
  Katarzyna Borchacka 9 (22) 722 86 24 k.borchacka@izabelin.pl
WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Kierownik Krzysztof Stańczyk 1 (22) 722 89 35 k.stanczyk@izabelin.pl
Referat Architektury i Planowania Przestrzennego Joanna Skotnicka-Pergał 1 (22) 722 89 36 j.skotnicka@izabelin.pl
  Aneta Kędzierska 1 (22) 722 89 36 a.kedzierska@izabelin.pl
Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami Maciej Patrycy 2 (22) 722 89 62 m.patrycy@izabelin.pl
  Agnieszka Kamińska 2 (22) 722 89 62 a.kaminska@izabelin.pl
  Izabela Gołębiowska 2 (22) 722 89 62 i.golebiowska@izabelin.pl
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU
Kierownik Andrzej Godlewski 111 (22) 722 89 68 a.godlewski@izabelin.pl
  Dominika Glonek 111 (22) 722 89 69 d.glonek@izabelin.pl
  Jadwiga Lasocka 112 (22) 722 89 51 j.lasocka@izabelin.pl
  Kamila Boroń 112 (22) 722 89 51 k.boron@izabelin.pl
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, PROMOCJI I SPRAW SPOŁECZNYCH
Kierownik Monika Ciechomska 113 (22) 722 89 37 m.ciechomska@izabelin.pl
Zastępca Katarzyna Wojtak 113 (22) 722 89 46 k.wojtak@izabelin.pl
  Monika Kacprowicz 113 (22) 722 89 78 m.kacprowicz@izabelin.pl

l
Anna Sikorska 106 (22) 722 89 42 a.sikorska@izabelin.pl
  Barbara Bacewicz-Borys 106 (22) 722 89 52 b.borys@izabelin.pl
  Rafał Bieńkowski 106 (22) 722 89 42 r.bienkowski@izabelin.pl
WYDZIAŁ OGÓLNY
Kierownik Beata Pilaszek 7 (22) 722 89 34 b.pilaszek@izabelin.pl
Referat Organizacyjny Paweł Dubaniewicz 7 (22) 722 89 77 p.dubaniewicz@izabelin.pl
Sekretariat Joanna Kamińska   (22) 722 89 30 izabelin@izabelin.pl
Kancelaria Urszula Milej   (22) 722 89 32 u.milej@izabelin.pl
  Kamila Szpalerska   (22) 722 89 70 k.szpalerska@izabelin.pl
  Dorota Łuczak   (22) 722 89 70 d.luczak@izabelin.pl
  Sławomir Kurzepa   (22) 722 89 70 s.kurzepa@izabelin.pl
Informatyk Zbigniew Mołodkiewicz 210 (22) 722 89 50 z.molodkiewicz@izabelin.pl
Referat Kadr i Szkoleń Małgorzata Lewandowska 103 (22) 722 89 71 malgorzata.lewandowska@izabelin.pl
WYDZIAŁ FINANSOWY
Referat Księgowości Budżetowej Bożena Kurzydło 101 (22) 722 89 55 b.kurzydlo@izabelin.pl
  Kamila Elmerych 101 (22) 722 89 55 k.elmerych@izabelin.pl
  Joanna Lubańska 101 (22) 722 89 55 j.lubanska@izabelin.pl
  Zofia Baranowska 101 (22) 722 89 56 z.baranowska@izabelin.pl
  Aneta Kadzińska 101 (22) 722 89 75 a.kadzinska@izabelin.pl
  Joanna Januszkiewicz 101 (22) 722 89 78 j.januszkiewicz@izabelin.pl
  Małgorzata Sikorska 101 (22) 722 89 60 m.sikorska@izabelin.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik Dorota Kielak 8 (22) 722 89 39 d.kielak@izabelin.pl
Zastępca Małgorzata Lewandowska 8 (22) 722 89 39 m.lewandowska@izabelin.pl
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Dorota Kielak 8 (22) 722 89 39 d.kielak@izabelin.pl
  Magdalena Wiśniewska 8 (22) 722 89 38 m.wisniewska@izabelin.pl
  Beata Bajszczak 8 (22) 722 89 38 b.bajszczak@izabelin.pl
  Małgorzata Lewandowska 8 (22) 722 89 38 m.lewandowska@izabelin.pl
SAMODZIELNE STANOWISKA
Radca Prawny Daria Milewska 107 (22) 722 89 66  
Audyt i Kontrola wewnętrzna Mariola Kłos 103 (22) 722 89 74 m.klos@izabelin.pl
Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne i Obrona Cywilna Piotr Rzeźnicki 114 (22) 722 89 59 p.rzeznicki@izabelin.pl

 

drukuj (Urząd Gminy Izabelin - telefony i adresy e-mail)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.