Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Utrudnienia w ruchu na ul. Poniatowskiego na odcinku za ul. Chodkiewicza

W dniu 28.10.2020 r. w godzinach 8-11 możliwe jest utrudnienie w ruchu na ul. Poniatowskiego na odcinku za ul. Chodkiewicza. Utrudnienie jest spowodowane budową przyłącza kanalizacyjnego do jednej z nieruchomości i może skutkować czasowym (3h) brakiem możliwości przejazdu na wskazanym odcinku.  

Mając powyższe na uwadze wykonawca dołoży wszelkich starań do jak najszybszego wykonania prac i udrożnienia przejazdu.

 • treść komunikatu w wersji graficznej

Ruch zamknięty na ul. Jana Kazimierza

W związku z pracami związanymi z budową odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. Jana Kazimierza czasowo zostaje zamknięty na niej ruch. Otwarcie ww. odcinka jest zaplanowane na 13 października 2020

Przywrócenie ruchu na ul. 3 Maja w Izabelinie C i Mościskach

Wykonawca prac przy przebudowie drogi powiatowej ul. 3 Maja w Izabelinie C na odcinku od ul. Małachowskiego do ul. Szymanowskiego, informuje o przywróceniu ruchu na zamkniętym do tej pory odcinku drogi z dniem 14 września 2020 o godz. 16.00.

Zmiana podawanych wcześniej terminów otwarcia drogi pomiędzy Izabelinem i Laskami wynika z konieczności skoordynowania otwarcia ruchu na ul. 3 Maja w Izabelinie C z pracami prowadzonymi jeszcze przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na odcinku ul. 3 Maja w Mościskach na której w dniu 14 września prowadzone będą ostatnie prace związane z wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej. Po ich zakończenie, również i ten odcinek zostanie oddany do ruchu w godzinach popołudniowych.

Komunikacja autobusowa wróci do swoich podstawowych tras i rozkładów jazdy z dniem 15 września wraz z pierwszymi porannymi kursami autobusów.

Bieżąca sytuacja komunikacyjna

 • W bieżącym tygodniu prowadzone są prace związane z przygotowaniem drogi i oznakowania do otwarcia drogi 3 Maja w Izabelinie.
 • 11 września (piątek), w godz. 10.00-11.00 przywrócony zostanie ruch w ulicy 3 Maja, na odc. od ul. Małachowskiego do ul. Szymanowskiego
 • Linia Z10 zostanie zlikwidowana, a 210 rusza pierwszym poranym kursem od 12 września.
 • W Mościskach bez zmian - prowadzone są prace związane z dodatkowymi robotami na sieci kanalizacji deszczowej, w drugiej poł. miesiąca nastąpi odtworzenie nawierzchni.

Komunikat o przedłużonym remoncie ul. 3 Maja i skrót informacji o bieżącej sytuacji komunikacyjnej

Z przykrością informujemy, że remont ul. 3 Maja na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Małachowskiego przeciągnie się o tydzień.
 
Składa się na to kilka czynników między innymi:

 • warunki atmosferyczne w ostatnich dniach, które uniemożliwiają położenie ostatnich warstw asfaltu,
 • dodatkowe roboty budowlane uzgadniane pomiędzy wykonawcą a inwestorem – Zarządem Dróg Powiatowych.

Chcemy wierzyć, że zmiana pierwotnego terminu otwarcia tego odcinka ulicy przyczyni się do jego solidnego wykonania, a już niedługo zapomnimy o trudnościach spowodowanych remontem.

Bieżąca sytuacja remontowa i komunikacyjna wygląda następująco:

 • kolejny etap inwestycji, czyli ostatnia warstwa ścieralna, będzie wykonywana w przyszłym tygodniu,
 • na 7 września wyznaczono termin komisji odbiorowej, która dopuści drogę do ruchu,
 • od pierwszego porannego kursu w dniu 8 września przywrócone zostaną podstawowe trasy autobusów: 210, L7, L18,
 • z uwagi na trwające cały czas prace w Mościskach, linia 210 i L7 będą jeździć obowiązującym objazdem tj. w kierunku do Izabelina przez plac budowy na 3 Maja, w kierunku do Warszawy: Sikorskiego, Ekologiczna, Estrady,
 • z tego też powodu 210 będzie jeździło specjalnym rozkładem jazdy, częściej niż Z10, ale nie będzie to jeszcze powrót do normalnego rozkładu jazdy,
 • podstawowy rozkład 210 zostanie przywrócony z oddaniem do ruchu ul. 3 Maja w Mościskach.

Jednocześnie informujemy, że na wyżej wymienionym odcinku drogi jest skończona i gotowa do użycia ścieżka rowerowa, ma ona swoją kontynuację na odcinku od nowego ronda do ul. Tetmajera i może być alternatywą komunikacyjną podczas tych kilku dni.

Oddanie do ruchu przebudowanego odcinka ul. 3 Maja w Izabelinie C na odcinku od ul. Tetmajera do ul. Sienkiewicza

W dniu dzisiejszym około godz. 9:00 dopuszczono do ruchu odcinek ul. 3 Maja w Izabelinie C pomiędzy ul. Tetmajera i ul. Sienkiewicza, tym samym na swoje podstawowe trasy wróciły też autobusy linii 210, L7, N58 które do tej pory jeździły objazdem wyznaczonym ul. Krasińskiego. Jednocześnie na ul. Krasińskiego przywrócona została stała organizacja ruchu. Dopuszczenie ruchu zostało wprowadzone warunkowo i związane jest z planowanym na dzień 31.07.2020 r. zamknięciem ul. 3 Maja na odcinku od ul. Małachowskiego do ul. Szymanowskiego.
 

Zamknięcie ul. 3 Maja w Izabelinie C - II etap prac od 30.07.2020 r.

W dniu 30.07.2020 r. planowane jest przystąpienie firmy Fal Bruk do drugiego etapu prac związanych z przebudową drogi powiatowej ul. 3 Maja w Izabelinie C i związane z tym zamknięcie dla ruchu odcinka drogi pomiędzy ul. Małachowskiego i ul. Szymanowskiego. Jednocześnie w tym samym dniu zostanie oddany do ruchu zamknięty do tej pory odcinek ul. 3 Maja pomiędzy ul. Tetmajera i ul. Sienkiewicza oraz przywrócona zostanie stała organizacja ruchu obowiązująca na ul. Krasińskiego.

Remont w Mościskach

W dniu 22.07.2020r. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczyna remont nawierzchni jezdni oraz chodnika zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 898 - ul. 3 Maja w miejscowości Mościska na odcinku od ul. Estrady do ul. Sikorskiego.
W związku z tym wykonawca prac Inwest AG sp. zo.o. sp. k. wprowadza czasową zmianę w organizacji ruchu, polegającą na:

 • chodnik zostaje wyłączony odcinkowo z użytkowania a ruch pieszy zostaje przeniesiony na drugą stronę drogi tj. ciąg pieszo rowerowy i drogę rowerową,
 • na czas prac związanych z wymianą nawierzchni wprowadza się ruch jednokierunkowy z zachowaniem ruchu na kierunku z Warszawy do Izabelina. Pojazdy jadące od strony Izabelina będą kierowane ul. Sikorskiego do ul. Ekologicznej a następnie do ul. Estrady,
 • odcinek ul. Sikorskiego dla pojazdów jadących od strony gminy Stare Babice zostanie ograniczony do ruchu jednokierunkowego bez możliwości dojazdu do remontowanego odcinka ul. 3 Maja od strony gminy Stare Babice.

aktualizacja (22.07.2020 r.):

 • rozpoczęcie robót związanych z frezowaniem nawierzchni i związane z tym wprowadzenie objazdu zostało przesunięte na dzień 24.07.2020 r. 
 • zgodnie z umową zawarta pomiędzy Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich a wykonawcą prac Invest AG, termin zakończenia całości prac związanych z remontem jezdni, remontem nawierzchni chodnika, odtworzeniem oznakowania poziomego i przywróceniem stałej organizacji ruchu to 31.08.2020 r.
 • mapa objazdu

Planowane zamknięcia ruchu na ul. 3 Maja w okresie wakacyjnym

Trwają prace nad opracowaniem przez firmę Fal Bruk projektu czasowej organizacji ruchu związanego z planowanym na pierwsza połowę lipca zamknięciem ul. 3 Maja na odcinku od ul. Małachowskiego do ul. Partyzantów. 

Zmiany w komunikacji miejskiej i objazdy w czasie wakacji

Z dniem 29.06.2020 r. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza wakacyjne rozkłady jazdy dla komunikacji miejskiej w tym dla linii 210 obsługującej teren Gminy Izabelin.

Zamknięcie odcinka ul. 3 Maja pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Tetmajera wraz ze skrzyżowaniem

Firma FAL-BRUK, wykonawca rozbudowy drogi powiatowej nr 4130W – ul. 3 Maja w Izabelinie C, poinformował o planowanym na dzień 3 czerwca 2020 r. zamknięciu odcinka ul. 3 Maja pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Tetmajera wraz ze skrzyżowaniem oraz wprowadzeniu z tym dniem czasowej organizacji ruchu.

Objazd zamkniętego odcinka ul. 3 Maja został wyznaczony dwukierunkowo ul. Krasińskiego pomiędzy ul. 3 Maja i ul. Kościuszki a następnie jednokierunkowo ul. Kościuszki dla pojazdów poruszających się w kierunku Truskawia i ul. Poniatowskiego dla pojazdów poruszających się w kierunku Warszawy.

Powyższa zmiana dotyczy również komunikacji autobusowej dla której wyznaczone zostaną na ten czas tymczasowe przystanki, zlokalizowane w następujących miejscach:

 • na ul. Krasińskiego za skrzyżowaniem z ul. 3 Maja,
 • na ul. Kościuszki przed skrzyżowaniem z ul. 3 Maja,
 • na ul. 3 Maja przed skrzyżowaniem z ul. Poniatowskiego,
 • na ul. Krasińskiego za skrzyżowaniem z ul. Poniatowskiego,

Zwracamy się prośbą o zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie wynikające z wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu oraz związane z tym zmiany w pierwszeństwie przejazdu na ul. Krasińskiego i ograniczenia w parkowaniu pojazdów na ul. Kościuszki i ul. Poniatowskiego.

 • autor: Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
 • mapa objazdu

Zmiany w organizacji ruchu przy przebudowie ul. 3 Maja w Izabelinie C

Wykonawca robót przy przebudowie ul. 3 Maja w Izabelinie C planuje w najbliższym czasie wprowadzić zmiany w organizacji ruchu.

Plan zrównoważonej mobilności dla gminy Izabelin

Kliknij Czytaj dalej, aby przejść do interaktywnej wersji dokumentu "Plan zrównoważonej mobilności dla gminy Izabelin"

Sygnalizacja świetlna 3 Maja/Partyzantów

W dniu dzisiejszym ZDP przystąpił do prac związanych z budową wzbudzanej przez pieszych sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. 3 Maja i ul. Partyzantów.

Prace montażowe będą trwały około tygodnia.

 • IMG_20191205_122421_resized_20191205_011819165
 • IMG_20191205_122426_resized_20191205_011817238

Prace drogowe na ul. Rolnej, Bocznej i fragmencie Kampinoskiej w Hornówku

Do końca bieżącego tygodnia firma Instal-Bud przystąpi do prac związanych z końcowym odtworzeniem nawierzchni w ul. Rolnej, Bocznej oraz ul. Kampinoskiej w Hornówku po prowadzonych w zeszłym roku robotach kanalizacyjnych.
Przedmiotem prac będzie wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni wykonanej obecnie z destruktu asfaltowego poprzez jej skropienie emulsją asfaltową oraz zasypanie grysem bazaltowym. 
Zakończenie prac drogowych planowane jest na 12 lipca.
 

 • Powierzchniowe skropienie

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Zielonej w Hornówku.

W najbliższych dniach firma MAZDROG Sp. z o.o. przystąpi do wprowadzenia zatwierdzonego wcześniej w Zarządzie Dróg Powiatowych projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Zielonej w Hornówku.

Zatwierdzony projekt, przewiduje wprowadzenie strefy 30km/h, uregulowanie pierwszeństwa przejazdu na zwężeniu drogi przed skrzyżowaniem z ul. 3 Maja oraz przede wszystkim budowę 9 szt. próg zwalniających typu U-16a z kostki betonowej. Zakończenie całości prac przewidziane jest na 10 lipca.

 • ul. Zielona w Hornówku

Plan Mobilności dla Gminy Izabelin – TERMINARZ spotkań terenowych i punktów konsultacyjnych

Budowa ronda w obrębie obecnego skrzyżowania dróg powiatowych ul. 3 Maja z ul. Sienkiewicza - organizacja ruchu

Plan mobilności dla gminy Izabelin - Debata

Plan Zrównoważonej Mobilności dla gminy Izabelin

Zaproszenie na debatę z mieszkańcami i ekspertami na temat: SZYBCIEJ I BEZPIECZNIEJ? POPRAWA KOMUNIKACJI W GMINIE I DOJAZDU DO WARSZAWY.

Koncepcja organizacji ruchu dla dróg gminnych na terenie sołectwa Hornówek ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia bezpieczeństwa ruchu

Przedmiotem opracowania jest doszczegółowienie koncepcji organizacji ruchu na terenie miejscowości Hornówek w Gminie Izabelin w zakresie oznakowania ul. Kurowskiego.

Przebudowa jezdni w Laskach na ostatniej prostej

Przebudowa odcinka ul. 3 Maja od ronda w Laskach do ulic Szymanowskiego - Partyzantów dzięki bardzo dobrym warunkom atmosferycznym i zminimalizowaniu ruchu wahadłowego zbliża się szybko do końca. Jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwolą - zdaniem Wykonawcy - ułożenie trzeciej tzw. ścieralnej warstwy nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni i na drogach dojazdowych powinno nastąpić najpóźniej w dniu 01.08.2018r.

Organizacja ruchu ul. 3 Maja w Laskach - częściowe zamknięcie ruchu od 4 lipca

W związku z rozpoczęciem prac w zakresie przebudowy konstrukcji jezdni ul. 3 Maja w Laskach, na odcinku od ul. Partyzantów do ronda, uzgodniona została czasowa organizacja ruchu na okres prowadzenia robót budowlanych.

Droga rowerowa i zmiany w stałej organizacji ruchu dla ulicy 3 Maja

Uprzejmie informujemy, że w związku z budową drogi rowerowej w gminie Izabelin, zgodnie z opracowaną Stałą Organizacją Ruchu (SOR) dla dróg objętych tym zadaniem i pozytywną Opinią Zarządu Dróg Powiatowych nr 43/2017 z dnia 10.07.2017r., nastąpią zmiany w zakresie stałej organizacji ruchu wzdłuż ul. 3 Maja i Sierakowskiej.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Izabelin w sezonie 2017/2018

Zimowe utrzymanie dróg to prace mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego spowodowanymi takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa, intensywne opady śniegu czy gołoledź.

ul. Chabrowa w Mościskach

Zamknięcie zjazdu z ul. Chabrowej na ul. Estrady w Mościskach.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora, planującego budowę stacji paliw w rejonie skrzyżowania ul. Estrady z ul. 3 Maja w Mościskach w pierwszej połowie lipca b.r. zlikwidowany zostanie dotychczasowy, tymczasowy zjazd z ul. Chabrowej na ul. Estrady.

Likwidacja zjazdu związana jest ze zmianą geometrii pasa drogowego ul. Estrady i zatwierdzonym przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie projektem stałej organizacji ruchu dla w/w odcinka ulicy.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mościska – Etap IV zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXIV/202/2004 z dnia 27.10.2004 r., wschodni kraniec ul. Chabrowej zostanie zakończony zawrotką, wykonaną do końca sierpnia b.r..

drukuj (ul. Chabrowa w Mościskach)

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2015-06-11

Oświetlenie drogowe

Zgłaszanie awarii

Drogi na terenie Gminy Izabelin

Drogi na terenie Gminy Izabelin - mapa

 • autor: Agnieszka Czarnecka, data: 2014-12-01

Zasady zatrzymania i postoju pojazdów oraz ruchu ciężarówek na drogach publicznych

Wraz z zakończonym w ostatnim czasie cyklem spotkań sołeckich, należy zauważyć że duża część pytań oraz zgłoszeń ze strony mieszkańców dotyczyła kwestii nieprawidłowego zatrzymania lub postoju pojazdów w pasie drogowym dróg gminnych i powiatowych.
Problematyka oraz zasady zatrzymania i postoju pojazdów na drogach, uregulowana jest w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1137) w artykułach od 46 do 50a.

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.