Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Harmonogram remontów dróg gminnych na terenie Gminy Izabelin w roku 2017

Remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej

W dniu 09.03.2017r. podpisana została Umowa z firmą ANAT Witold Pociejewski z siedzibą ul. Stołeczna 56, 05-860 Płochocin na realizację remontów cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w roku 2017. W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego zawarto umowę opiewającą na kwotę 194.500,00zł.

Tym samym pierwsze prace remontowe rozpoczęto dnia 14.03.2017r. i objęły swoim zakresem takie ulice jak: Partyzantów, Poznańska, Brzozowa, Słoneczna, Przedszkolna w Laskach; Jana Kazimierza w Izabelinie B; Matejki, Langiewicza w Izabelinie C; Parkowa, Lipkowska, Ptasińskiego w  Truskawiu.

Kolejne odcinki dróg gminnych, które wymagają podjęcia prac remontowych i będą sukcesywnie przekazane wykonawcy prac do ich naprawy to miedzy innymi: Postępu, Bakaliowa, Naftowa w Mościskach; Cichowszczyzna, Sokołowskiego, Zielona w Laskach; Małachowskiego, Słowackiego, Podbipiety, Sapiehy w Izabelinie B, Chłopickiego, Poniatowskiego, Chełmońskiego w Izabelinie B.

Prace remontowe na innych nie wymienionych drogach, na których występują lub pojawia się ubytki i koleiny wymagające interwencji i naprawy nawierzchni bitumicznej, będą realizowane sukcesywnie przez cały bieżący rok w miarę stwierdzonych potrzeb, sukcesywnie do dnia 30.11.2017r.

 

Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej

Wraz z początkiem drugiego kwartału bieżącego roku Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Mokre Łąki”, odpowiedzialne za bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej, zamierza przystąpić do pierwszych prac remontowych na drogach Jak co roku planowane jest  równanie dróg gruntowych oraz ulepszonych tłuczniem przy pomocy równiarki wraz z zagęszczeniem przeprofilowanej nawierzchni walcem stalowym wibracyjnym wraz z lokalnym, miejscowym uzupełnieniem nawierzchni kruszywem dolomitowym i betonowym.

Powyższymi pracami objęte będą z pewnością ulice:  Skibińskiego, Borzęcińska, Północna w Truskawiu; Łączna, Sosnowa, Skrajna, Rolna, Polna w Hornówku;  Lubomirskiego, Skrzetuskiego w Izabelinie B; Końcowa, Siemiradzkiego, Paderewskiego, Kościuszki, Prądzyńskiego, Środkowa, Skrzyneckiego, Orła Białego w Izabelinie C; Chabrowa, Białych Bzów w Mościskach.

Dokładny harmonogram prac oraz uwzględnienie w nim innych ulic nie wymienionych w powyższej informacji, zostanie określony bezpośrednio przed podjęciem robót drogowych, po przeprowadzonej z wykonawcą wizji terenowej i objazdem technicznym dróg.

Prace remontowe na innych nie wymienionych drogach, na których występują lub pojawia się ubytki i koleiny wymagające interwencji, będą realizowane sukcesywnie przez cały bieżący rok w miarę stwierdzonych potrzeb.

 

Utwardzenie kruszywem betonowym i dolomitowym dróg gminnych

W roku bieżącym zabezpieczono środki finansowe i planowane jest wykonanie nawierzchni jednowarstwowej z kruszywa dolomitowego frakcji 4-31,5mm na łącznej powierzchni ok. 2000m2 oraz kruszywa betonowego frakcji 0-63mm na łącznej pow. 3500m2 następujących odcinków dróg gminnych:

 

Lp.

Miejscowość

Nazwa ulicy

Odcinek od-do

Długość

1.

Truskaw

Południowa

  fragment między Bocianią i Łabędzią

250

2.

Izabelin C

Siemiradzkiego

Poniatowskiego - Kościuszki

260

3.

Izabelin C

Początkowa

Krasińskiego - Planty

110

4.

Izabelin C

Słoneczna

Kościuszki - Jałowcowa

95

5.

Mościska

Białych Bzów

Jarzębinowa - Rumiankowa

100

6.

Izabelin B

Zagłoby

Czarnieckiego - Kmicica

100

7.

Truskaw

Południowa

Mokre Łąki - Aleja Pamięci

70

8.

Izabelin B

Rocha Kowalskiego

Lubomirskiego - Wołodyjowskiego

100

RAZEM

1125

 

 

Nakładki bitumiczne na drogach gminnych

Analogicznie do prac związanych z utwardzeniem dróg gminnych kruszywem betonowym i dolomitowym, zabezpieczono w budżecie Gminy Izabelin środki finansowe na wykonanie nakładek bitumicznych z mieszanki betonowo-asfaltowych o grubości min. 5,00cm po zagęszczeniu z betonu asfaltowego frakcji 0-16 mm i szerokości nawierzchni od 4,50m do 5,00m na łącznej długości ok. 3300mb i powierzchni ok. 15500m2 wytypowanych odcinków dróg gminnych:

Lp.

Nazwa ulicy

Odcinek od - do

Długość

Truskaw

 

 

 

1.

Ptasińskiego

Leśnej Polanki - Popiełuszki

200

Hornówek

 

 

 

2.

Poprzeczna XV

Kurowskiego - Łączna

380

3.

Łączna

Lipkowska - XII Poprzeczna

190

4.

Zielona

3 Maja - Kurowskiego

850

Izabelin C

 

 

 

5.

Początkowa

Krasińskiego - Planty

110

6.

Siemiradzkiego

Poniatowskiego - Kościuszki

260

7.

Paderewskiego

Poniatowskiego - Świerkowa

140

8.

Kościuszki

Chodkiewicza - do końca ulicy

520

9.

Słoneczna

Kościuszki - Jałowcowa

95

Izabelin B

 

 

 

10.

Zamoyskiego

Sapiehy - Podbipięty

300

11.

Rocha Kowalskiego

Lubomirskiego - Kordeckiego

290

 

 

 

3335

 

 

Realizacja powyższych prac planowana jest w okresie od czerwca do września bieżącego roku, po uzgodnieniu szczegółowego harmonogramu robót z wykonawcą prac bitumicznych, wybranym w ramach ogłoszonego przetargu publicznego.

 

Kontakt w sprawie bieżącego utrzymania dróg publicznych na terenie Gminy Izabelin

Mając na uwadze utrzymanie i realizację prac remontowych na drogach innych kategorii niż drogi gminne, pragniemy Państwu przekazać kontakty do właściwych zarządców dróg oraz podmiotów wyznaczonych do bieżącego utrzymania nawierzchni dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Izabelin:

  1. Drogi  wojewódzkie – ul. 3 Maja w Mościskach na odcinku od ul. Estrady do ul. Sikorskiego oraz ul. Sikorskiego - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. 22  755-59-46, 22 755-51-17,
  2. Drogi powiatowe – ul. 3 Maja, ul. Sienkiewicza, ul. Sierakowska, ul. Fedorowicza, ul. Lipkowska - Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 22 722-17-21, 505-152-84
  3. Drogi gminne o nawierzchni bitumicznej – Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, tel. 22 722-89-48
  4. Drogi gminne o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej – Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Mokre Łąki” Sp. z o.o., Truskaw ul. Mokre Łąki 8, 05-080 Izabelin,  tel. 509-407-467

drukuj (Harmonogram remontów dróg gminnych na terenie Gminy Izabelin w roku 2017)

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.