Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Budowa ronda w obrębie obecnego skrzyżowania dróg powiatowych ul. 3 Maja z ul. Sienkiewicza - organizacja ruchu

Z początkiem czerwca br. firma Benevento Sp. z o.o. rozpoczyna prace związane z budową ronda w obrębie obecnego skrzyżowania dróg powiatowych ul. 3 Maja z ul. Sienkiewicza. Pierwsze prace związane będą z budową odwodnienia ul. 3 Maja, przebudową linii energetycznych, gazowych i teletechnicznych oraz przygotowaniem terenu pod przyszłe rondo w obrębie pasa drogowego ul. Krasińskiego, ul. 3 Maja i ul. Sienkiewicza.


Jednocześnie od dnia 04.06.2019 r. dojdzie do zamknięcia ul. Krasińskiego z uwagi na to, że zasadnicza cześć projektowanego ronda znajduje się w obrębie skrzyżowania ul. Krasińskiego z ul. 3 Maja. W czasie tego etapu prac, poza brakiem możliwości wjazdu i wyjazdu z ul. Krasińskiego ruch pojazdów na ul. 3 Maja i ul. Sienkiewicza będzie się odbywał bez większych ograniczeń. 


Przebudowa pozostałych fragmentów jedni i pobocza ul. 3 Maja, będzie realizowana odcinkami w czasie których wyłączony będzie z ruchu jeden z pasów ul. 3 Maja. Ruch w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót drogowych będzie odbywał się wahadłowo i będzie sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej oraz doraźnie poprzez ręczne sterowanie ruchem. W trakcie prowadzenia prac  będzie miało miejsce okresowe wyłączenie z ruchu ul. Sienkiewicza, ul. Małachowskiego oraz ul. Leśna Polana z dopuszczeniem ruchu dotyczącego bezpośredniej obsługi posesji.


Na czas wprowadzenia ruchu wahadłowego w ciągu ul. 3 Maja, przez cały czas budowy wprowadzony będzie objazd dla pojazdów ciężarowych. Objazd poprowadzony zostanie ulicami: Estrady, Ekologiczna, Sikorskiego, Okulickiego, Warszawską, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Mościckiego, Paschalisa-Jakubowicza, Lipkowską i Fedorowicza.

W czasie ostatniego etapu prac drogowych, związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej i związanego z tym całkowitego wyłączenie z ruchu skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Krasińskiego i ul. Sienkiewicza, wyznaczony objazd obowiązywał będzie dla wszystkich rodzajów pojazdów. W celu zminimalizowania uciążliwości związanych z ostatnim etapem prac, roboty asfaltowe prowadzone będą w godzinach nocnych. Zakończenie całości planowanych robót i oddanie do użytkowania nowego ronda, planowane jest na koniec sierpnia 2019 r.
 

drukuj (Budowa ronda w obrębie obecnego skrzyżowania dróg powiatowych ul. 3 Maja z ul. Sienkiewicza - organizacja ruchu)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.