Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Planowane zamknięcia ruchu na ul. 3 Maja w okresie wakacyjnym

Trwają prace nad opracowaniem przez firmę Fal Bruk projektu czasowej organizacji ruchu związanego z planowanym na pierwsza połowę lipca zamknięciem ul. 3 Maja na odcinku od ul. Małachowskiego do ul. Partyzantów. 

Z uwagi na brak alternatywnych dróg w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonej inwestycji a jednocześnie niewystarczające parametry techniczne istniejących dróg, projekt objazdu przygotowany wstępnie przez ZTM zostanie wyznaczony ulicami: Arkuszowa, Estrady, Ekologiczna, Generała Władysława Sikorskiego, Rynek w Starych Babicach, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Izabelińska, Sienkiewicza, 3 Maja. Trasą tą pojedzie zastępcza linia autobusowa „Z”, której zadaniem będzie obsługa dojazdu do Metra Młociny dla miejscowości : Truskaw, Sieraków, Hornówek, Izabelin C, Izabelin B. Dojazd do Mościsk oraz wsi Laski realizowany będzie poprzez skrócenie trasy linii 210, która dojedzie z Metra Młociny jedynie do ronda w Laskach. 

Dla potrzeb ruchu lokalnego pojazdów osobowych, przygotowany zostanie objazd ulicami: 3 Maja, Sienkiewicza, Jana Kazimierza, Szymanowskiego, 3 Maja. Pojazdy ciężarowe zostaną skierowane na objazd jak dla linii zastępczej „Z”. Na zamkniętym odcinku ul. 3 Maja pomiędzy ul. Małachowskiego i ul. Partyzantów dopuszczony będzie ruch pieszy i rowerowy, który będzie się odbywał wybudowanym przez wykonawcę nowym chodnikiem.

Na prace realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych nałoży się planowany przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie remont ul. 3 Maja w Mościskach. Prace związane z remontem nawierzchni ul. 3 Maja na odcinku od ul. Estrady do ul. Generała Władysława Sikorskiego planowane są na miesiąc lipiec i powinny potrwać około dwóch tygodni. W tym czasie ruch pojazdów na kierunku z Warszawy do Izabelina zostanie zachowany i będzie się odbywał jedną, wolną w trakcie prowadzonych prac połową jezdni. Pojazdy poruszające się na kierunku z Izabelina do Warszawy, skierowane zostaną na objazd wyznaczony ulicami: Generała Władysława Sikorskiego, Ekologiczną, Estrady.
Są to wstępne terminy i założenia zmian, które mogą ulec jeszcze zmianom w trakcie ich uzgadniania i opiniowania. 

Niezwłocznie po potwierdzeniu przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich terminów wprowadzenia planowanych zmian, poinformujemy Państwa o szczegółach poprzez gminne kanały informacyjne. Prosimy o śledzenie bieżących informacji.

drukuj (Planowane zamknięcia ruchu na ul. 3 Maja w okresie wakacyjnym)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.