Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Zamknięcie ul. 3 Maja w Izabelinie C - II etap prac od 30.07.2020 r.

W dniu 30.07.2020 r. planowane jest przystąpienie firmy Fal Bruk do drugiego etapu prac związanych z przebudową drogi powiatowej ul. 3 Maja w Izabelinie C i związane z tym zamknięcie dla ruchu odcinka drogi pomiędzy ul. Małachowskiego i ul. Szymanowskiego. Jednocześnie w tym samym dniu zostanie oddany do ruchu zamknięty do tej pory odcinek ul. 3 Maja pomiędzy ul. Tetmajera i ul. Sienkiewicza oraz przywrócona zostanie stała organizacja ruchu obowiązująca na ul. Krasińskiego.

Objazd dla samochodów

 • Z uwagi na brak alternatywnych dróg w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonej inwestycji a jednocześnie niewystarczające parametry techniczne tych dróg, zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacja ruchu, wyznaczono objazd drogami powiatowymi i wojewódzkimi: ul. Arkuszowa, ul. Estrady, ul. Ekologiczna, ul. Generała Władysława Sikorskiego, Rynek w Starych Babicach, ul. Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Izabelińska, ul. Sienkiewicza, ul. 3 Maja,
 • Ruch lokalny pomiędzy Izabelinem i Laskimi, będzie zapewniony poprzez możliwość wykorzystania przez mieszkańców następujących dróg: ul. Sienkiewicza, ul. Jana Kazimierza, ul. Szymanowskiego,
 • Na zamkniętym odcinku ul. 3 Maja pomiędzy Izabelinem i Laskami dopuszczony będzie ruch pieszy i rowerowy, wykonaną we wcześniejszym etapie prac drogą rowerowa o nawierzchni asfaltowej,

Objazd dla komunikacji zbiorowej

 • Wyznaczoną trasą objazdu tj. ulicami: Arkuszowa, Estrady, Ekologiczna, Generała Władysława Sikorskiego, Rynek w Starych Babicach, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Izabelińska, Sienkiewicza, 3 Maja pojedzie zastępcza linia autobusowa „Z10”, której zadaniem będzie obsługa dojazdu do Metra Młociny dla miejscowości: Truskaw, Sieraków, Hornówek, Izabelin C, Izabelin B,
 • Dojazd do miejscowości Mościska oraz Laski realizowany będzie poprzez skrócenie trasy linii 210, która dojedzie z Metra Młociny do przystanku „Pocztowa 02” i po zawróceniu na rondzie w Laskach pojedzie w kierunku Warszawy,
 • Na czas objazdu i uruchomienia przez Zarząd Transportu Miejskiego komunikacji zastępczej w postaci linii Z10 oraz skrócenie linii 210 wprowadzone zostaną nowe rozkłady jazdy, które dostępne będą na stronie https://www.wtp.waw.pl/ oraz na przystankach autobusowych,
 • Na prace realizowane na ul. 3 Maja pomiędzy ul. Małachowskiego i ul. Szymanowskiego oraz związane z tym objazdy, nałoży się realizowany przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich remont ul. 3 Maja w miejscowości Mościska na odcinku od ul. Estrady do ul. Generała Władysława Sikorskiego. W tym czasie ruch pojazdów na kierunku z Warszawy do Lasek zostanie zachowany i będzie się odbywał jedną, wolną w trakcie prowadzonych prac połową jezdni. Pojazdy poruszające się na kierunku z Lasek do Warszawy w tym skrócona trasa linii 210, skierowana zostanie na objazd wyznaczony ulicami: Generała Władysława Sikorskiego, Ekologiczną, Estrady.
 • W związku z tym, że trasa linii zastępczej Z10 pokrywa się z trasą linii L18, kursowanie autobusów linii L18 zostaje zawieszone,
 • Na czas wprowadzenia objazdu, trasa linii L7 zostaje wycofana z terenu gminy Izabelin i kursy pomiędzy Łomiankami oraz Ożarowem Mazowieckim będą realizowane bezpośrednio przez Rynek w Starych Babicach,
 • Kursowanie linii nocnej N58 zostaje zawieszone.

aktualizacja:
Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Dróg Powiatowych, zamknięcie ul. 3 Maja pomiędzy ul. Małachowskiego i ul. Szymanowskiego planowane jest do dnia 18.09.2020 r. Możliwe będzie skrócenie zakładanego terminu zamknięcia w przypadku sprzyjających warunków realizacji prac. 
Jednocześnie umowa zawarta na roboty budowlane przewiduje zakończenie całości prac na obu modernizowanych odcinkach ul. 3 Maja do końca października.

 • mapa objazdu

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.