Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - obowiązek składania oświadczeń

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania wójtowi oświadczeń przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Dopłaty do wymiany pieców dla mieszkańców Gminy Izabelin

Każdy z nas ma świadomość jak ważna jest troska o środowisko i zdrowie. W ubiegłym roku rada naszej gminy – mając na uwadze potrzebę zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń powietrza - przyjęła uchwałę o wdrożeniu programu wsparcia procesu wymiany starych nieekologicznych pieców na paliwa stałe klasy niższej od 4 na nowoczesne kotły gazowe, pompy woda-powietrze czy piece elektryczne.

Jak wybrać dobrej jakości paliwo stałe i dbać o nasze zdrowie oraz środowisko

Rozpoczął się sezon grzewczy w związku z czym przypominamy osobom, które nie zdążyły wymienić pieców opalanych paliwami stałymi na piece gazowe lub inne ekologiczne i nadal używają starego typu pieców na  paliwa stałe (zazwyczaj węgla), iż od 1 lipca br. mogą nabywać i spalać w instalacjach domowych wyłącznie opał dobrej jakości.

Rusza rządowy program termomodernizacji budynków „Czyste powietrze”

W dniu 11 września o godzinie 16:00 w Sali koncertowej Centrum Kultury Izabelin przy ul. Matejki 21 odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie rządowego programu priorytetowego „Czyste powietrze” organizowane przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jakość powietrza w Polsce w raportach NIK

NIK opublikował raport z badań jakości powietrza w Polsce. Nie może napawać on mieszkańców miast optymizmem. Zdecydowanie lepiej jednak zamieszkiwać w małych gminach, takich jak Izabelin, gdzie jakość powietrza jest zdecydowanie lepsza (na poziomie 50%-60% dopuszczalnych norm krajowych i europejskich).

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie programu rządowego „Czyste powietrze”

W dniu 11 września o godzinie 16:00 w Sali koncertowej Centrum Kultury Izabelin przy ul. Matejki 21 odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie rządowego programu priorytetowego „Czyste powietrze” organizowane przez Ministerstwo Środowiska. W ramach programu rząd zamierza w latach 2018-2029 przeznaczyć 103 mld zł poprawę jakości powietrza w Polsce.

Seminarium szkoleniowe pod nazwą „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 września 2018 r., w godzinach 10:00-14:00.

Nie karm smogu, wybieraj opał dobrej jakości!

Pamiętaj, czyste powietrze zależy od Twoich wyborów!

Zanieczyszczenia średniodobowe PM10 w gminie Izabelin w sezonie grzewczym 2017/2018

Większość mieszkańców naszej gminy jest świadoma faktu, iż od czasu do czasu w sezonie grzewczym  występują problemy z nadmiernym lokalnym zanieczyszczeniem powietrza, które czasami – w zależności od warunków atmosferycznych – może przybierać postać smogu.

Mieszkańcy Truskawia chcą rozwiązać problem niekontrolowanego podnoszenia gruntów

W dniu 25 maja 2018r. o godz. 18:00 w Sali 124 Centrum Kultury Izabelin odbyło się spotkanie mieszkańców gminy Izabelin posiadających działki znajdujące się w Truskawiu pomiędzy ulicami Lisią, Łosią, Bobrową i Borzęcińską.

Inwentaryzacja palenisk w gminie Izabelin

Inwentaryzacja palenisk w gminie Izabelin - ankiety wypełniamy do 10 czerwca.

Bezpieczne palenie ognisk

Wraz z wiosną rozpoczął się sezon na rozpalanie ognisk oraz korzystanie z grilli, które to mogą stać się zagrożeniem pożarowym lub powodem mandatu. Oto kilka informacji, które powinny wyjaśnić kwestie bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z ognia.

Mieszkańcy Mościsk Zachodnich chcą rozwiązać problem niekontrolowanego podnoszenia gruntów

W dniu 26 kwietnia 2018r. o godz. 18:00 w Sali 124 Centrum Kultury Izabelin odbyło się spotkanie mieszkańców gminy Izabelin posiadających działki znajdujące się w Mościskach pomiędzy ulicami W. Sikorskiego, 3 Maja, Żołędziową oraz granicą gminy na styku z gminą Stare Babice.

Izabelin Bez Smogu – Zielone Płuca Warszawy

Zachęcamy do oddawania głosów w konkursie Tesco na lokalny projekt Aktywistów Izabelińskiego Alarmu Smogowego.

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Z dniem 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566), która wprowadza nowe zasady ustalania opłat za usługi wodne. Obowiązek ustalenia opłat za usługę wodną, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy tj. opłaty za „zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej” został nałożony na organ wykonawczy gminy. 

Złóż wniosek i oddaj azbest za darmo w 2018 r.

Ruszył nabór wniosków na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w 2018 r.

Informacja dla mieszkańców o sytuacji w zakresie wdrażania gminnego programu wsparcia wymiany kotłów CO oraz zrealizowanych i planowanych działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w gminie Izabelin

Rada Gminy Izabelin w dniu 13 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej  zmianie ogrzewania na proekologiczne, obecnie prowadzony jest nabór wniosków.

Interpretacja wskazań czujników jakości powietrza w Gminie Izabelin

W związku z pytaniami Mieszkańców dotyczącymi wskazań czujników w gminie Izabelin i ich interpretacji informujemy, iż na stronie aplikacji prezentującej odczyty z czujnika gminnego umieszczonego na dachu CKI została zastosowana Skala Jakości Powietrza opracowana przez GIOŚ odnosząca się do poszczególnych normowanych w Polsce parametrów. Przy opracowywaniu Skali Jakości Powietrza uwzględniono określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031), które dostępne są na stronie prezentującej dane z czujnika pod adresem : https://sojp.wios.warszawa.pl/skala-jakosci-powietrza). 

Informacja o stanowisku Urzędu Gminy Izabelin wobec wniosków z debaty smogowej

W dniu 9 stycznia 2018r w sali widowiskowej Centrum Kultury Izabelin odbyła się gminna debata na temat smogu zorganizowana przez Urząd Gminy izabelin przy współudziale Stowarzyszenia DziałajMY!

Gminny Program Wymiany Pieców

Zapraszamy mieszkańców gminy Izabelin do składania wniosków o udzielenie dotacji w gminnym programie wymiany pieców. Wnioski będą przyjmowane do dnia 31.08.2018 r. 

Złóż wniosek i oddaj azbest za darmo w 2018 r.

Ruszył nabór wniosków na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w 2018 r.

Sprawozdanie z Izabelińskiej debaty w sprawie smogu - 9 stycznia 2018 r.

Program spotkania:

Jak powstaje SMOG i jak z nim walczyć - Piotr Siergiej i Jakub Jędrak, Polski i Krakowski Alarm Smogowy – 45 minut
Informacja o sytuacji w gminie Izabelin – Ryszard Haczek, Zastępca Wójta – 15 minut
Debata  prowadzona przez Polski Alarm Smogowy – 30 minut
Informacja o założeniach gminnego programu wymiany kotłów – Patryk Olszówka , Wydział Gospodarki Przestrzennej – 30 minut

Izabelińska akcja na rzecz czystego powietrza!

W naszej zielonej gminie od czasu do czasu w sezonie grzewczym pojawia się niestety smog. Zanieczyszczenie powietrza jest jednak w miesiącach zimowych emitowane codziennie. Często, zwłaszcza  w godzinach popołudniowych 17.00 - 22.00 możesz wyczuwać w powietrzu, którym oddychasz, nadmierną ilość dymu z sąsiednich kominów.

Informacja KPN – planowany pozysk i sprzedaż drewna w 2018 r.

Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego informuje niniejszym, że w 2018 roku planuje pozyskać i sprzedać nabywcom hurtowym oraz w sprzedaży detalicznej w wyniku cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych w drzewostanach Parku drewno iglaste i liściaste.

Dbając o czyste powietrze dbamy o swoje zdrowie

Powietrze, obok gleby i wody, jest jednym z trzech podstawowych elementów środowiska przyrodniczego. Mieszkamy w bezpośredniej bliskości KPN i cieszymy się na ogół dobrą jakością powietrza. Jednakże wraz z rozpoczęciem się sezonu grzewczego w naszej gminie – zwłaszcza w godzinach 18.00 - 22.00 - zaczynamy odczuwać istotne pogorszenie się jakości powietrza, którym oddychamy. I to niezależnie od tego czy jesteśmy na zewnątrz czy wewnątrz budynku.

Raporty WIOS o stanie powietrza i środowiska w województwie mazowieckim

Raporty WIOS o stanie powietrza i środowiska w województwie mazowieckim

Paląc śmieci - płacisz swoim zdrowiem!!!

Wraz ze spadkiem temperatur na zewnątrz rozpoczęliśmy sezon grzewczy w naszych domach. Dobrze jest pamiętać przy tej okazji o kilku ważnych zasadach, które pomogą nam zadbać o nasze środowisko i nasze zdrowie.

USUWANIE DRZEW - nowe zasady obowiązujące od 17 czerwca 2017 r.

Stacja meteorologiczna na dachu Centrum Kultury Izabelin

Mając na uwadze liczne zapytania mieszkańców oraz chęć posiadania informacji na temat jakości powietrza w gminie Izabelin, dnia 12 kwietnia 2017 roku Urząd Gminy Izabelin uruchomił własną stację meteorologiczną monitorującą stan oraz jakość powietrza.

Informacje dotyczące usuwania drzew i krzewów zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2017 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 2016 poz. 2249). Wprowadza ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów.

Informacja Kampinoskiego Parku Narodowego dotycząca wycinki drzew na terenie parku

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotycząca wycinki drzew z lasów

Starosta Warszawski Zachodni informuje, że przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku znoszące niektóre ograniczenia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na ich działce nie dotyczą drzew w lasach.

Kampinoski Park Narodowy – informacja dotycząca zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego

Pismo z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie dot. nowelizacji ustawy ochronie przyrody oraz ustawy o lasach z dnia 16 grudnia 2016 r

drukuj (Pismo z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie dot. nowelizacji ustawy ochronie przyrody oraz ustawy o lasach z dnia 16 grudnia 2016 r)

Nabór zgłoszeń do programu modernizacji kotłowni - dofinansowanie wymiany pieców

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór do programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogą wystąpić w imieniu mieszkańców o pomoc finansową w formie dotacji.

Informacja na temat stanu powietrza na terenie Gminy Izabelin

Na podstawie artykułu 88 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 627 z późn. zm.) w ramach państwowego monitoringu środowiska dokonuje się oceny jakości powietrza. Natomiast zgodnie z art. 89 ww. ustawy wojewódzki inspektor ochrony środowiska co roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu.

Wyniki pomiarów jakości powietrza


Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2015 roku


Uwaga! Afrykański Pomór Świń!

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń - dotyczy to Ciebie i Twoich zwierząt domowych.

Kultura Segregacji – wchodzisz czy wypadasz? Już 11 Maja Dzień bez Śmiecenia!

Barszcz Sosnowskiego rozpoznawanie i pierwsza pomoc


Dzikie zwierzęta nie potrzebują naszej pomocy


Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019


Paląc śmieci - płacisz swoim zdrowiem!!!


Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.