Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Paląc śmieci - płacisz swoim zdrowiem!!!

Wraz ze spadkiem temperatur na zewnątrz rozpoczęliśmy sezon grzewczy w naszych domach. Dobrze jest pamiętać przy tej okazji o kilku ważnych zasadach, które pomogą nam zadbać o nasze środowisko i nasze zdrowie.

USUWANIE DRZEW - nowe zasady obowiązujące od 17 czerwca 2017 r.

Stacja meteorologiczna na dachu Centrum Kultury Izabelin

Mając na uwadze liczne zapytania mieszkańców oraz chęć posiadania informacji na temat jakości powietrza w gminie Izabelin, dnia 12 kwietnia 2017 roku Urząd Gminy Izabelin uruchomił własną stację meteorologiczną monitorującą stan oraz jakość powietrza.

Informacje dotyczące usuwania drzew i krzewów zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2017 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 2016 poz. 2249). Wprowadza ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów.

Informacja Kampinoskiego Parku Narodowego dotycząca wycinki drzew na terenie parku

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotycząca wycinki drzew z lasów

Starosta Warszawski Zachodni informuje, że przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku znoszące niektóre ograniczenia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na ich działce nie dotyczą drzew w lasach.

Kampinoski Park Narodowy – informacja dotycząca zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego

drukujdrukuj

Komunikat dotyczący opłat i sprawozdań środowiskowych


drukujdrukuj

Pismo z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie dot. nowelizacji ustawy ochronie przyrody oraz ustawy o lasach z dnia 16 grudnia 2016 r

drukujdrukuj

drukujdrukuj

Nabór zgłoszeń do programu modernizacji kotłowni - dofinansowanie wymiany pieców

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór do programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogą wystąpić w imieniu mieszkańców o pomoc finansową w formie dotacji.

Informacja na temat stanu powietrza na terenie Gminy Izabelin

Na podstawie artykułu 88 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 627 z późn. zm.) w ramach państwowego monitoringu środowiska dokonuje się oceny jakości powietrza. Natomiast zgodnie z art. 89 ww. ustawy wojewódzki inspektor ochrony środowiska co roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu.

Wyniki pomiarów jakości powietrza


Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2015 roku


UWAGA! Wirus Grypy Ptaków (HPAI)


drukujdrukuj

Uwaga! Afrykański Pomór Świń!

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń - dotyczy to Ciebie i Twoich zwierząt domowych.

XIV edycja Konkursu Ekologicznego „Czystym powietrzem oddychajmy, śmieci nie spalajmy”


drukujdrukuj

XXI edycja konkursu ekologicznego „Co w Puszczy Piszczy?”


drukujdrukuj

Kultura Segregacji – wchodzisz czy wypadasz? Już 11 Maja Dzień bez Śmiecenia!

Barszcz Sosnowskiego rozpoznawanie i pierwsza pomoc


Informacja dotycząca rozpalania ognisk

drukujdrukuj

Dzikie zwierzęta nie potrzebują naszej pomocy


Komunikat dotyczący opłat środowiskowych


drukujdrukuj

PRZYCINKA DRZEW I KRZEWÓW WCHODZĄCYCH W KOLIZJĘ Z NAPOWIETRZNYMI LINIIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI ORAZ PRZERASTAJĄCYCH OGRODZENIE


drukujdrukuj

Sprzedaż drewna z Kampinoskiego Parku Narodowego


drukujdrukuj

Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2014r.


drukujdrukuj

Publikacja Fundacji alter eko - "Śmiecioradnik"


drukujdrukuj

Kampania Urzędu Lotnictwa Cywilnego "Lataj z głową"


drukujdrukuj

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019


UWAGA !!! Barszcz Sosnowskiego


Paląc śmieci - płacisz swoim zdrowiem!!!


Listy dla Ziemi – jedna z największych inicjatyw ekologicznych w Polsce

drukujdrukuj

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Izabelin

drukujdrukuj

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin

drukujdrukuj

Program usuwania materiałów zawierających azbest dla gminy Izabelin

drukujdrukuj

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.