Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wyniki pomiarów jakości powietrza

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w oparciu o przepisy art. 85-95 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150) prowadzi monitoring powietrza, w którym określony jest zakres i sposób badania jakości powietrza, minimalna liczba stacji oraz metody i kryteria oceny. 

Ostatnim dokumentem autorstwa WIOŚ w Warszawie jest Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim za rok 2015, w którym to uwzględniono informację na temat gminy Izabelin.

Tekst dostepny pod linkiem:

http://www.wios.warszawa.pl/pl/publikacje-wios/publikacje/1189,Roczna-Ocena-Jakosci-Powietrza-w-wojewodztwie-mazowieckim-Raport-za-rok-2015.html

Zgodnie z art. 89 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) wojewódzki inspektor ochrony środowiska co roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w poszczególnych strefach za rok poprzedni, a następnie dokonuje klasyfikacji stref, dla każdej substancji odrębnie.

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie zamieszczono komunikat dotyczący wyników pomiarów jakości powietrza.

Ze względu na duże zainteresowanie, wyświetlanie bieżących wyników na stronie http://sojp.wios.warszawa.pl może być utrudnione, jednakże, jeżeli interesują Państwa bieżące wyniki pomiarów to można się z nimi zapoznawać na portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (http://powietrze.gios.gov.pl).

Dodatkowo podano tymczasowy dostęp do bieżących wyników z poszczególnych stacji mierzących pył zawieszony PM10 i/lub PM2,5:

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.