Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotycząca wycinki drzew z lasów

Starosta Warszawski Zachodni informuje, że przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku znoszące niektóre ograniczenia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na ich  działce nie dotyczą drzew w lasach.

Zasady wyrębu drzew z terenów leśnych regulują przepisy ustawy o lasach[1], a  nie przepisy wyżej wspomnianej ustawy o ochronie przyrody[2]Wszelkie zabiegi w lasach prywatnych muszą być prowadzone zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej.  W ww. dokumentach określone są ilości drewna jakie mogą być pozyskane oraz rodzaje zabiegów, jakie powinny być wykonane.

W szczególnych przypadkach możliwe jest usuniecie drzew w oparciu o decyzję na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej[3].

Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny.[4]

 

      Organem, który sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych jest starosta.  Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu przez starostę.

W Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego sprawami leśnictwa zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.[5]

 


[1]  ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.)

[2]  ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.)

[3]  Decyzja wydawana jest przez Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Warszawie

[4]  Ustawa z 21 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. 1094 z późn. zm.)

[5] adres: ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki (pok. 301), telefon (22) 733- 72-46

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.