Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Izabelińska akcja na rzecz czystego powietrza!

Mieszkańcu Gminy Izabelin!

W naszej zielonej gminie od czasu do czasu w sezonie grzewczym pojawia się niestety smog. Zanieczyszczenie powietrza jest jednak w miesiącach zimowych emitowane codziennie. Często, zwłaszcza  w godzinach popołudniowych 17.00 - 22.00 możesz wyczuwać w powietrzu, którym oddychasz, nadmierną ilość dymu z sąsiednich kominów. To lokalne nadmierne zadymienie generowane przez nieodległy komin sąsiada może być także efektem niewłaściwych nawyków sąsiada w zakresie ogrzewania domu, spalania niskiej jakości paliw lub wręcz odpadów w piecach, kotłach CO czy kominkach, czy też korzystania z przestarzałych  technologicznie urządzeń grzewczych opalanych węglem lub drewnem kategorii niższej od 3, które muszą zostać do końca 2022 roku wymienione lub zmodernizowane. Jeśli taka sytuacja staje się dla ciebie uciążliwa skorzystaj z ŻÓŁTEJ KARTKI dla nadmiernego lub śmieciowego dymu!

Jeśli masz z  problem z lokalnym nadmiernym lub śmieciowym zadymieniem oraz:

 • chcesz poinformować sąsiada o problemie zachowując swoją anonimowość,
 • nie chcesz z sąsiadem zadymiającym okolicę rozmawiać bezpośrednio, aby nie popsuć swoich relacji,
 • chcesz dać sąsiadowi szansę skorzystania z możliwości uzyskania od gminy dofinansowania wymiany starego pieca czy kotła CO w kwocie do 5000 zł;
 • chcesz ułatwić sąsiadowi rozwiązanie problemu poprzez przekazanie informacji zawartych w ŻÓŁTEJ KARTCE,
 • chcesz dać swemu sąsiadowi  szansę na zaniechanie złych praktyk i oszczędzenia nawet 5000 zł na mandacie,
 • nie chcesz od razu zgłaszać sprawy podejrzenia popełnienia wykroczenia  polegającego na spalaniu w domu odpadów na Policję/Telefon Interwencyjny/Urząd Gminy,

udaj się do Urzędu Gminy lub Sołtysa, weź ŻÓŁTĄ KARTKĘ oraz wrzuć ją do skrzynki pocztowej sąsiada lub wyślij pocztą.

ŻÓŁTĄ KARTKĘ możesz także  wydrukować ze strony www.gmina.izabelin.pl - Izabelińska akcja na rzecz czystego powietrza oraz znajdziesz jako wrzutkę w lutowym wydaniu "Listów do sąsiada".

Pamiętaj! Ty także możesz przyczynić się do zmniejszenia ilości zużywanej energii, zanieczyszczeń i obniżyć swoje koszty ogrzewania korzystając z porad jakie ŻÓŁTA KARTKA zawiera.

Jeśli ŻÓŁTA KARTKA nie pomoże rozwiązać problemu nadmiernego zadymienia w Twojej okolicy i masz uzasadnione podejrzenie, że jego powodem może być popełnienie wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów zgłoś sprawę na Policję pod nr 112 bądź na Gminny 24 h Telefon Interwencyjny o numerze 514 622 106 (operator lub automat) bądź do Wydziału Środowiska UGI na nr. (22) 722 89 31 podając swoje dane kontaktowe i dokładny adres posesji generującej problem celem wszczęcia postępowania o wykroczenia. Wszystkie zgłoszone na w/w numery sprawy o wykroczenia będą przekazane do procedowania Policji.


Wydział Środowiska UGI

drukuj (Izabelińska akcja na rzecz czystego powietrza!)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.