Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Informacja o stanowisku Urzędu Gminy Izabelin wobec wniosków z debaty smogowej

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 9 stycznia 2018r w sali widowiskowej Centrum Kultury Izabelin odbyła się gminna debata na temat smogu zorganizowana przez Urząd Gminy izabelin przy współudziale Stowarzyszenia DziałajMY! Podczas konferencji zostały przedstawione przez gości z Polskiego Alarmu Smogowego podstawowe informacje na temat smogu i przyczyn jego powstawania oraz sposobów postępowania w warunkach zwiększonego zanieczyszczenia powietrz, jak i redukcji zanieczyszczeń powietrza. Przedstawiona została także ocena sytuacji w gminie Izabelin na podstawie oficjalnych raportów wyspecjalizowanych w badaniu jakości powietrza instytucji państwowych i instytutów badawczych.  W świetle tych raportów sytuacja w gminie Izabelin w zakresie jakości powietrza jest dobra. Kilka do kilkunastu razy w roku występuje przekroczenie średniodobowych norm zanieczyszczeń powietrza w zakresie PM10 (50 µg/m3) czy PM2,5 (25 µg/m3 ),  ale nie był w minionych latach przekraczany krajowy średniodobowy poziom informacyjny 200 µg/m3 dla PM10. W 2017r. decyzją sejmiku województwa mazowieckiego został ustanowiony dla województwa mazowieckiego obniżony poziom informacyjny o zanieczyszczeniach powietrza. Zgodnie z tą uchwałą wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydaje ostrzeżenie o zanieczyszczeniach dla mieszkańców, gdy 8-godzinna średnia krocząca pomiaru pyłu PM10 obliczana w godzinach  6-22 na co najmniej dwóch stacjach pomiarów jakości powietrza  w województwie mazowieckim przekracza 80 µg/m3 dla PM10. W wyniku obniżenia progu informacyjnego do UG Izabelin wpłynęła w dniu 9 stycznia 2018r. informacja o przekroczeniu tego progu, o czym poinformowano również uczestników debaty. Uczestnicy debaty zostali poinformowani także o działaniach jakie podjęła gmina celem poprawy jakości powietrza w minionych latach. Kluczowym – i niedocenianym przez wielu uczestników debaty – było wprowadzenie w 2012 r. przez gminę Izabelin – i to jako pierwszą w Polsce -  systemowego odbioru odpadów co praktycznie wyeliminowało zjawisko spalania odpadów w naszej gminie. Inne działania to akcje informacyjne o szkodliwości spalania odpadów, budowa drogi transportu niskoemisyjnego (ścieżka rowerowa), umieszczenie w marcu 2017 r. urządzenia wielofunkcyjnego na dachu CKI na wysokości ok. 13 metrów celem uzyskania reprezentatywnej dla centrum gminy informacji o poziomie zanieczyszczeń pyłami PM10 i PM2,5, przyjęcie przez Radę Gminy gminnego programu wsparcia wymiany kotłów i pieców CO klasy niższej od 3 oraz prowadzenie negocjacji z UM Warszawa i jej jednostkami celem przebudowy skrzyżowania w Mościskach, wprowadzenia 1 strefy biletowej na terenie całej gminy w 2019 roku oraz niskoemisyjnych lub bezemisyjnych autobusów elektrycznych. Już w styczniu została przez UGI uruchomiona Izabelińska akcja na rzecz czystego powietrza (Żółta kartka), dzięki której mieszkańcy mogli poznać przyczyny powstawania nadmiernego zadymienia oraz poinformować swoich sąsiadów – bez narażania się na pogorszenie relacji z nimi – o istniejącym problemie. Za główne przyczyny nadmiernego zadymienia w gminie uważamy korzystanie z niskiej jakości paliw stałych oraz przestarzałe kotły i piece CO w gospodarstwach domowych, kominków bez zamkniętych komór spalania i elektrofiltrów,  spalanie większych ilości paliwa niż potrzebne ze względu na niską szczelność termiczną starszych budynków, niewłaściwe nawyki przy rozpalaniu i utrzymaniu ognia w piecach i kotłach CO oraz utrzymywanie temperatury w pomieszczeniach powyżej 21 stopni Celsjusza. Problem spalania odpadów jest marginalny. UGI przygotował także „Poradnik ekologicznego ogrzewania budynków mieszkalnych” zawierający porady mające na cele zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, które dotyczą praktycznie wszystkich mieszkańców naszej gminy – zarówno mających stare kotły i piece CO, kominki, jak i nowoczesne kondensacyjne piece gazowe – gdyż w każdym procesie spalania paliw i uzyskiwania ciepła generowane są zanieczyszczenia powietrza.

W wyniku debaty zostały przedstawione przez jej uczestników wnioski, wobec których Urząd Gminy zajął w załączonym dokumencie stanowisko. 

Pomimo, że w ocenie UGI i dostawcy czujnika – o czym jest mowa także w załączonych odpowiedziach na wnioski z debaty - nie istnieje konieczność relokacji czujnika gminnego na niższą wysokość - czego domaga się pewna grupka mieszkańców  - ponieważ:

  • różnice odczytów zanieczyszczeń powietrza na tych wysokościach są marginalne
  • zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy wyższe usytuowanie czujnika niż 8 metrów nad poziomem gruntu może być również właściwe, jeżeli stacja jest reprezentatywne dla większego obszaru,
  • wykonane w grudniu 2017r. dodatkowe porównanie pomiarów czujnika gminnego z homologowanym czujnikiem Polskiego Alarmu Smogowego wykazało poprawność odczytów czujnika gminnego 

uzgodnione w wyniku rozmów z dostawcą zostało, iż najpóźniej przed kolejnym sezonem grzewczym gminny czujnik jakości powietrza zostanie usytuowany na niższej wysokości (nie przekraczającej 4 metrów). 

Pragniemy zarazem poinformować, iż w marcu b.r. przystąpimy do konsultacji społecznych gminnego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach którego zaprezentujemy gminną listę działań mających na celu poprawę jakości powietrza na lata 2018-2020. Zapraszamy do uczestnictwa. Dodatkowo w marcu b.r. pojawią się konkursy wojewódzkie w ramach których właściciele budynków mieszkalnych będą mogli uzyskać środki na termomodernizację budynków i wymianę starych kotłów i pieców CO. O szczegółach tych nowych programów będziemy wkrótce informować.


Ryszard Haczek
Zastępca Wójta Gminy Izabelin

drukuj (Informacja o stanowisku Urzędu Gminy Izabelin wobec wniosków z debaty smogowej)

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.