Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Interpretacja wskazań czujników jakości powietrza w Gminie Izabelin

W związku z pytaniami Mieszkańców dotyczącymi wskazań czujników w gminie Izabelin i ich interpretacji informujemy, iż na stronie aplikacji prezentującej odczyty z czujnika gminnego umieszczonego na dachu CKI została zastosowana Skala Jakości Powietrza opracowana przez GIOŚ odnosząca się do poszczególnych normowanych w Polsce parametrów. Przy opracowywaniu Skali Jakości Powietrza uwzględniono określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031), które dostępne są na stronie prezentującej dane z czujnika pod adresem : https://sojp.wios.warszawa.pl/skala-jakosci-powietrza). 

Zgodnie z tym indeksem średniodobowe wskazania PM2,5 poniżej 60 ug/m3 oraz PM100 poniżej 100 ug/m3 uznaje się za co najmniej umiarkowaną jakość powietrza.

Wskazania PM 2.5 z zakresu 61-84 ug/m3 oraz PM10 z zakresu 101-140 ug/m3 uznaje się za dostateczną jakość powietrza, a wskazania PM2,5 powyżej 84 ug/m3 oraz PM10 powyżej 140 ug/m3 za co najmniej złą jakość powietrza. Zalecenia postępowania dla ludności w takiej sytuacji zawiera poniższa grafika.

Poziom jakości powietrza

Zalecenia dla ludności

Bardzo dobry

Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

Dobry

Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia.

Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń.

Umiarkowany

Jakość powietrza jest akceptowalna.

Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci).

Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

Dostateczny

Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne.

Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.

Zły

Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu.

Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu - szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.

Bardzo zły

Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie.

Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu.

Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane.

Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.

 

Polski indeks jakości powietrza

PM10 [µg/m3]

PM2,5 [µg/m3]

Bardzo dobry

0-20

0-12

Dobry

21-60

13-36

Umiarkowany

61-100

37-60

Dostateczny

101–140

61–84

Zły

141–200

85–120

Bardzo zły

>200

>120

Zgodnie z normami europejskimi i krajowymi za poziomy dopuszczalne zanieczyszczeń powietrza uznaje się poziomy zanieczyszczeń:

  • PM10 – średniodobowy poniżej 50 ug/m3 przy czym nie powinno być więcej niż 35 dni z takimi przekroczeniami w skali roku (w Warszawie jest ok. 80 dni z przekroczeniami tego poziomu w skali roku, a w naszej gminie tylko 1 raz w ostatnich latach liczba przekroczeń osiągnęła wg WIOŚ 36 dni, zwykle było to ok. 20 dni w roku)
  • PM2,5 – średniodobowy poniżej 25 ug/m3.

Zgodnie z uchwałą sejmiku woj. mazowieckiego z czerwca 2017r. ostrzeżenia o nadmiernym zanieczyszczeniu wydawane są od lipca ub. roku przez Mazowieckie Centrum Zarządzania Kryzysowego w sytuacji, gdy średnia 8-godzinna dla PM10 (lub PM2,5) przekracza poziom 80 ug/m3. Niestety ostrzeżenia te wpływają do gminy po fakcie – z reguły gdy sytuacja jest zupełnie odmienna. 

W ramach projektu Warszawski Indeks Powietrza - w którym obok Warszawy jest także gmina Izabelin i inne podwarszawskie gminy z racji uczestnictwa w projekcie ZIT WOF od 2016 roku - zaleca ostrożność z aktywnością na zewnątrz, w zależności od poziomu  godzinowych wskazań zanieczyszczeń:

  1. W przypadku przekroczenia godzinowych wskazań PM2,5 – 57 ug/m3 i PM10 – 80 ug/m3  (poziom 3) - należy rozważyć zmniejszenie intensywności i terminu odbywania aktywności fizycznej oraz dłuższego niż godzinę przebywania na zewnątrz szczególnie, jeśli wystąpią objawy takie jak kaszel i podrażnienie gardła. Wzmożonej aktywności na zewnątrz powinny szczególnie unikać osoby wrażliwe (kobiety w ciąży i dzieci).
  2. W przypadku przekroczenia godzinowych wskazań PM2,5 – 70 ug/m3 i PM10 – 100 ug/m3  (poziom 4) – zaleca się zaprzestanie wietrzenia pomieszczeń. Jeśli kominek nie jest głównym źródłem ciepła w  Twoim domu to należy zrezygnować z jego używania. Samochód należy pozostawić w domu i skorzystać z transportu publicznego. Osoby wrażliwe (zwłaszcza kobiety w ciąży i dzieci) powinny unikać wszelkiej aktywności na zewnątrz, w tym spacerów.

O szczegółach projektu Warszawski Indeks Powietrza informujemy pod adresem: https://www.gmina.izabelin.pl/214,stan-jakosci-powietrza-w-gminie-izabelin, gdzie można poznać także wskazania homologowanych czujników jakości na terenie Warszawy oraz niehomologowanych na terenie gminy Izabelin.  Błędy odczytu czujników niehomologowanych sięgają od 15% do nawet kilkuset procent.  Składa się na to niedoskonała technologia pomiaru oraz zmienne warunki atmosferyczne (wilgotność, opady, mgła, różne źródła zapylenia). 

Krajowy poziom ostrzegania o nadmiernych zanieczyszczeniach został ustalony na średniodobowym poziomie 200 ug/m3 dla PM10, a poziom alarmowy wystąpi dopiero przy przekroczeniu średniodobowego poziomu 300 ug/m3 dla PM10. 

Mając na uwadze, że wskazania gminnego czujnika na CKI (nie posiadającego homologacji) są wskazaniami median dla pełnych godzin, które aktualizują się kilka do kilkunastu minut po upływie pełnej godziny można – mając świadomość błędu wskazań tego czujnika rzędu 15% dla poziomu wilgotności względnej RH 50%, który jednak rośnie wraz ze wzrostem  wilgotności – za racjonalne można uznać, że rekomendowane przez Warszawski Indeks Powietrza zachowania dla poziomów godzinowych PM10 > 80 ug/m3 i PM2,5 powyżej 57 ug/m3, które przedstawiono powyżej z pewnością przyczynią się do zmniejszenia negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie nasze i naszych najbliższych. Nie należy jednak popadać w przesadę, gdyż 1-godzinny spacer w warunkach zanieczyszczenia powietrza PM10 rzędu 100 ug/m3 wg Alarmu Smogowego można porównać do wchłonięcia podobnych cząstek jakie powoduje wypalenie 1 papierosa (bez smółki i innych ubocznych cząstek powstających przy paleniu papierosów).

Informujemy, iż kluczowymi działaniami w zakresie poprawy jakości powietrza, jakie gmina podjęła i będzie kontynuowała są: wsparcie procesu wymiany starych kotłów węglowych na nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne, inwentaryzacja i kontrola palenisk, "Żółta Kartka" oraz inne działania przewidziane w gminnych programach i planach na najbliższe lata.


Ryszard Haczek
Zastępca Wójta Gminy Izabelin
 

drukuj (Interpretacja wskazań czujników jakości powietrza w Gminie Izabelin)

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.