Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Mieszkańcy Mościsk Zachodnich chcą rozwiązać problem niekontrolowanego podnoszenia gruntów

W dniu 26 kwietnia 2018r. o godz. 18:00 w Sali 124 Centrum Kultury Izabelin odbyło się spotkanie mieszkańców gminy Izabelin posiadających działki znajdujące się w Mościskach pomiędzy ulicami W. Sikorskiego, 3 Maja, Żołędziową oraz granicą gminy na styku z gminą Stare Babice.

Zastępca Wójta Gminy Izabelin Ryszard Haczek zapoznał zebranych z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi gospodarowania masami ziemnymi :

  • Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 21 ze zm.)
  • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku ( Dz. U. 2016r, poz. 93) 
  • Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.)

Właściciele gruntów obecni na spotkaniu większością głosów zadecydowali o chęci wspólnego ustalenia zmiany stanu wody na gruntach (podpisanie ugody).

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2017r., poz. 1566) „właściciele gruntów mogą, w drodze pisemnej ugody, ustalić zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną; ugoda nie może dotyczyć wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi”. Realizacja postanowień ugody jest możliwa po jej zatwierdzeniu - w drodze decyzji - przez Wójta Gminy Izabelin.

         W celu wypracowania porozumienia i sprecyzowania rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich właścicieli gruntów umawiający się właściciele gruntów wyłonili trzech reprezentantów – zespół koordynujący:

 

Imię i Nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Jakub Choromański

796-601-502

jakub.choromanski@gmail.com

Marek Stusiński

602-204-277

mstusinski@wp.pl

Dariusz Giska

790-023-499

darek_87@wp.pl

 

Określenie postanowień ugody (zakresu i sposobu wykonania projektowanych lub już rozpoczętych robót podwyższających tereny działek) będzie możliwe dopiero po wykonaniu wysokościowych pomiarów geodezyjnych dróg gminnych i przygotowaniu koncepcji układu drogowego dla ww. obszaru. Przybliżony termin wykonania pomiarów i koncepcji na zlecenie Urzędu Gminy Izabelin wyniesie ok. 6-8 tygodni.

Osoby posiadające działkę we wskazanym obszarze, nie uczestniczące w spotkaniu 26 kwietnia 2018r., które są zainteresowane zawarciem ugody proszone są o kontakt z członkami zespołu koordynującego.

drukuj (Mieszkańcy Mościsk Zachodnich chcą rozwiązać problem niekontrolowanego podnoszenia gruntów)

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.