Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Jakość powietrza w Polsce w raportach NIK

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z badań jakości powietrza w Polsce. Nie może on napawać mieszkańców miast optymizmem. Zdecydowanie lepiej jednak zamieszkiwać w małych gminach, takich jak Izabelin, gdzie jakość powietrza jest zdecydowanie lepsza (na poziomie 50%-60% dopuszczalnych norm krajowych i europejskich).

Porównanie wyników rocznych w zakresie zanieczyszczeń pyłami PM10 dla Warszawy i Izabelina:
Warszawa wg NIK: 

 • 76 dni w roku z przekroczeniami poziomu stężeń 50 ug/m3 
 • średnioroczne stężenie PM10 - 41ug/m3

Izabelin wg czujnika Ecoklima (niehomologowany): 

 • 21 dni z przekroczeniami poziomu stężeń 50 ug/m3 
 • średnioroczne stężenie PM10 - 18,33 ug/m3

Normy krajowe /europejskie/:

 • nie więcej niż 35 dni w roku z przekroczeniami poziomu stężeń 50ug/m3
 • średnioroczne stężenie PM10 nie wyższe niż 40ug/m3

Gmina Izabelin podejmuje adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującym prawem działania. Wspieramy proces wymiany starych pieców węglowych klasy niższej od 3 na kondensacyjne piece gazowe. Zakładamy, że ponad 30 pieców na paliwa stałe zostanie wymienionych na kondensacyjne piece gazowe do końca b.r. Przewidujemy konieczność wymiany około 400 takich pieców w naszej gminie. Dodatkowo w ramach nowo uruchamianego rządowego programu „Czyste powietrze” w latach 2018-2029 znaczna liczba z ok.1000 budynków wymagających termomodernizacji zostanie jej poddanych. Do 2022 r. także kominki opalane węglem lub drewnem, które nie spełniają wymogów Ekoprojektu muszą zostać wyposażone w elektrofiltry.

Osoby planujące składanie wniosków o przyłącza gazowe i wymianę pieców opalanych paliwami stałymi na kondensacyjne piece gazowe zapraszamy na spotkanie w najbliższy wtorek 18 września o godz. 17.00 do Sali Widowiskowej w CKI przy ul. Matejki 3.

Najnowszy 2-częściowy raport NIK został opublikowany pod adresem: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/mordercze-spaliny.html

Zachęcam do lektury raportu NIK oraz podsumowania sytuacji w zakresie zanieczyszczeń PM10 w sezonie grzewczym 2017/2018 w gminie Izabelinie opracowanego na podstawie danych uzyskanych z czujnika gminnego.

Ryszard Haczek, Zastępca Wójta Gminy Izabelin

drukuj (Jakość powietrza w Polsce w raportach NIK)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.