Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - obowiązek składania oświadczeń

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania wójtowi oświadczeń przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Od 20 września 2018 r. istnieje obowiązek składania kwartalnego oświadczenia zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, czyli za

  • I kwartał – do 30 kwietnia
  • II kwartał – do 30 lipca
  • III kwartał – do 30 października
  • IV kwartał – do 30 stycznia (wyjątek: IV  kw. 2020 r. do 14 stycznia 2021 r.)

W związku z powyższym proszę o złożenie oświadczenia wójtowi na załączonym wzorze za III kwartał 2018 r., w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2018 r.  Wzór oświadczenia jest dostępny również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich pod linkiem (https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html)  

Dane zawarte w oświadczeniu będą podstawą do obliczenia opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej za kwartał, którego dotyczy złożone oświadczenie. Po przeanalizowaniu otrzymanych oświadczeń podmiotom zobowiązanym do ponoszenia opłat za ww. usługi wodne Wójt prześle informację o konieczności ponoszenia opłaty w określonej wysokości oraz sposobie jej obliczenia i terminie wniesienia.
 

drukuj (Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - obowiązek składania oświadczeń)

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.