Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Informacja dotycząca awarii oraz działań naprawczych na oczyszczalni ścieków

Komunikat nr 6
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. informuje, 
że przeprowadzone badania kontrolne ścieków oczyszczonych są poniżej wartości określonych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym.
Remont i modernizacja reaktora biologicznego / komory osadu czynnego (obiekt 5b) zostały zakończone. Planowana jest również modernizacja 2 reaktora (obiekt 5a) – prace powinny trwać około 7-10 dni (w okresie 21-30 września b.r.). Kolejne badania są zaplanowane w dniu 18 sierpnia 2021 r. (pobór średniodobowy) w celu potwierdzenia usunięcia stanu awaryjnego.  
W dalszym ciągu jesteśmy w stałym kontakcie z Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska co do dalszych napraw i przeglądów infrastruktury oczyszczalni ścieków. 
/Paweł Bohdziewicz/

Komunikat nr 5
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. informuje,
że w czwartek wieczorem odbyło się uruchomienie reaktora biologicznego (komory osadu czynnego) z nowym bardziej wydajnym systemem napowietrzania. W dalszym ciągu prowadzone są prace eksploatacyjne polegające na ciągłym polepszaniu parametrów odprowadzanych ścieków oczyszczonych do rowu opaskowego (głównie redukcja związków azotu).
W dniu 5 sierpnia 2021 r. zostały pobrane próbki wody w sztucznym zbiorniku „Mokre Łąki”
– wyniki analiz są niższe niż parametry określone w decyzji wodnoprawnej, jedynie zawartość fosforu ogólnego jest w górnej dopuszczalnej granicy normy.
Kolejne badania są zaplanowane w dniach 9-11 sierpnia 2021 r. w celu sprawdzenia skuteczności oczyszczania ścieków i stabilności prowadzonego procesu technologicznego.
W dalszym ciągu jesteśmy w stałym kontakcie z Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska
– codziennie zdajemy raporty z podejmowanych działań naprawczych jak również raporty dotyczące skuteczności oczyszczania ścieków.
/Paweł Bohdziewicz/
 
Komunikat nr 4
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. informuje, że w reaktorze biologicznym (komorze osadu czynnego) został wykonany nowy system napowietrzania, reaktor jest w trakcie rozruchów i prób technologicznych. Jakość odprowadzanych ścieków oczyszczonych uległa znacznej poprawie. Biała piana, którą okresowo można zaobserwować w odpływie to podwyższone stężenie azotu amonowego. Przez ostatnie dni związki azotu są sukcesywnie redukowane. Do czasu pełnego wpracowania się procesu biologicznego oczyszczania, który potrwa jeszcze kilka dni może występować efekt białej piany, natomiast z każdym kolejnym dniem zjawisko to powinno zanikać.
W dniu wczorajszym tj. 4 sierpnia 2021 r. pomiędzy godz. 15:00 a 18:00 obsługa eksploatacyjna czyściła kanalizację wody technologicznej, czego konsekwencją było odprowadzenie ścieków oczyszczonych (z podwyższonym stężeniem związków azotu) na cześć terenu zieleni wewnątrz oczyszczalni. Takie zachowanie nie powinno mieć miejsca. Pracownicy zostali upomniani oraz pouczeni o prawidłowym wykonywaniu tych czynności.
Informuję, że zjawisko to nie wpłynęło na zanieczyszczenie trenów zieleni znajdujących się w obrębie oczyszczalni ścieków.
O nowych czynnościach prowadzonych na oczyszczalni ścieków spółka będzie informowała na bieżąco.
W dalszym ciągu jesteśmy w stałym kontakcie z Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska – codziennie zdajemy raporty z podejmowanych działań naprawczych jak również raporty dotyczące skuteczności oczyszczania ścieków.
/Paweł Bohdziewicz/
 
Komunikat nr 3
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o. informuje, że w ramach prac nad naprawą awarii reaktora biologicznego – komory osadu czynnego, w nocy z 2 na 3-go sierpnia będzie opróżniany osadnik wtórny w celu wyczyszczenia z ewentualnych zalegających osadów. Czyszczenie prowadzone jest w nocy ze względu na mniejszy dopływ ścieków w tych godzinach.
Może spowodować to kolejny wypływ ścieków oczyszczonych. Jeśli to nastąpi, spółka wykona ponowne czyszczenia rowu.
Jeśli nie wystąpią żadne nieprzewidziane okoliczności, w przeciągu tygodnia awaria powinna być w pełni usunięta.
Spółka na bieżąco informuje Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska o podejmowanych działaniach oraz o parametrach ścieków wypływających z oczyszczalni.
/PAWEŁ BOHDZIEWICZ/
 
Komunikat nr 2
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o. informuje, że cały czas kontynuowana jest naprawa awarii reaktora biologicznego – komory osadu czynnego.
W dniu 28 lipca został zamontowany nowy, bardziej wydajny system napowietrzania, który pomyślnie przeszedł próby szczelności i wydatków powietrza. W ostatnich dniach opróżnialiśmy napełnione zbiorniki. Kolejny krok to czyszczenie i montowania mieszadeł. Jeśli nie wystąpią żadne nieprzewidziane okoliczności, w przeciągu tygodnia awaria powinna być w pełni usunięta.
Wody płynące w rowie opaskowym nie mają bezpośredniego i pośredniego wpływu na ujęcia wód głębinowych.
Spółka jest w stałym kontakcie z przedstawicielami Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przedstawiciele WIOŚ obecni w spółce w dniu 29 lipca wykonali oznaczenia ścieków i zapoznali się ze szczegółami przebiegu naprawy.
/PAWEŁ BOHDZIEWICZ/
 
 
Komunikat nr 1
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin ,Mokre Łąki” Sp. z o. o. informuje, że w dniach 23 - 28 lipca 2021 r. z powodu wysokich zlewów deszczu w tym ponadnormatywnego dopływu ścieków do oczyszczalnia nastąpiła awaria reaktora biologicznego - komory osadu czynnego. Ze względu na duże napływy ścieków do oczyszczalni praca części urządzeń została zachwiana.
Obecnie pracujemy nad usunięciem skutków awarii oraz osiągnięciem jak najszybszej poprawy parametrów ścieków oczyszczonych wprowadzanych do odbiornika.
Wody płynące w rowie opaskowym nie mają bezpośredniego i pośredniego wpływu na ujęcia wód głębinowych.
Spółka poinformowała o zdarzeniu oraz jest w stałym kontakcie z przedstawicielami Kampinoskiego Parku Narodowego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Paweł Bohdziewicz
  • komunikat nr1
  • komunikat nr2
  • komunikat nr3
  • komunikat nr4
  • komunikat nr5
  • komunikat nr6
  • komunikat nr7

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.