Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Paląc śmieci - płacisz swoim zdrowiem!!!

Wraz ze spadkiem temperatur na zewnątrz rozpoczęliśmy sezon grzewczy w naszych domach. Dobrze jest pamiętać przy tej okazji o kilku ważnych zasadach, które pomogą nam zadbać o nasze środowisko i nasze zdrowie.

Spalając w piecu przeznaczony do tego materiał uwalniamy do środowiska nieszkodliwe dla nas związki. Inaczej jest gdy spalamy odpady – butelki PET, plastikowe i foliowe opakowania, zużytą odzieży, fragmenty mebli zawierające trujące lakiery czy elementy gumowe. Do atmosfery uwalniają się wówczas toksyczne związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza (tlenek węgla, nieorganiczne związki chloru, nieorganiczne związki fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie, dioksyny, furany) dostają się do naszych dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając ją oraz dostają się do wód gruntowych. Ich obecność notuje się także w mleku i jajkach.

Ponieważ spalanie odpadów w domowych piecach odbywa się w niskich temperaturach (2000C – 5000C), zwiększa się emisja zanieczyszczeń do atmosfery i gleby. Kominy domów są za niskie aby uwalniany dym mógł być wyniesiony na duże odległości i rozwiewany przez wiatr, przez co zanieczyszczenia kumulują się blisko nas.

Prawdopodobną przyczyną spalania odpadów przez niektórych mieszkańców jest szukanie oszczędności. Jednak w tej sytuacji oszczędności są pozorne. Wynika to z kilku powodów.

1. Palenie śmieci negatywnie wpływa na stan przewodów kominowych - powoduje odkładanie się tzw. „mokrej i szklistej sadzy” w kominach, którą bardzo trudno usunąć a jej nadmiar może powodować kosztowne usterki lub  zapalenie się instalacji i pożaru budynku.

2. Może okazać się, że teoretycznie zaoszczędzone pieniądze trzeba będzie przeznaczyć na kosztowne leczenie, ponieważ toksyny uwalniane podczas spalania śmieci kumulując się w naszym organizmie uszkadzają komórki oraz narządy wewnętrzne i mogą wywoływać alergie, choroby układu oddechowego, nowotwory i porażenia.

Ostatni Raport Komisji Europejskiej (2005 r.) informuje, że co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera około 28 tysięcy Polaków.

Lekarze alarmują, że w związku z coraz większą ilością spalanych śmieci w gospodarstwach domowych obserwuje się zwiększającą ilość pacjentów chorych na astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe oraz przypadki chorób nowotworowych u dzieci.

3. W przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej, czyli w przypadku spalania śmieci w domu, grożą kara grzywny bądź aresztu wynikające z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Kara grzywny może wynieść nawet 5.000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2011r., Nr 287, poz. 1687 ze zm.) właściwym organem administracji publicznej do rozpatrzenia wykroczeń jest Policja. 

 

 

Dbając o własne otoczenie i własne zdrowie, w domowym piecu możemy spalać:

  • węgiel, koks,
  • drewno, trociny, wióry pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi,
  • odpady z kory i korka,
  • papier i tekturę, karton.

Pozostałe odpady należy gromadzić w domowych koszach na śmieci zgodnie z zasadami segregacji. Gmina, w ramach obowiązującego systemu, odbiera od nas każdą ilość wyprodukowanych przez nas odpadów.

W trudnej sytuacji finansowej i w przypadku braku możliwości zakupu materiałów opałowych można zwrócić się o pomoc  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ostatnich latach prowadzi się szereg kampanii mających zapobiegać spalaniu odpadów w domach i tym samym ograniczyć emisję toksyn do środowiska. Nasza gmina przystąpiła do kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”, prowadzonej z inicjatywy Fundacji Ekologicznej ARKA. Może wspólnie - mam tu na myśli również mieszkańców J - uda nam się osiągnąć spektakularne pozytywne efekty i nareszcie słowa Jana Kochanowskiego stracą na wartości:

 „Cieszy mię ten rym: "Polak mądr po szkodzie";

Lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie,

Nową przypowieść Polak sobie kupi,

Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi.”

Jan Kochanowski

Księgi wtóre – Pieśń 5

 

Barbara Bacewicz-Borys

 

 

  • autor: Agnieszka Czarnecka, data: 2015-02-27
  • -
    • autor: Agnieszka Czarnecka, data: 2015-02-27

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.