Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Nowe stawki taryfowe za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki w latach 2021-2024

12 października 2021 roku została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej decyzja nr WA.RZT.70.281.2021/4 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z którą od 20 października 2021 roku na terenie gminy Izabelin będą obowiązywały nowe stawki taryfowe za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki w latach 2021-2024.

Zatwierdzona przez Wody Polskie taryfa za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki wyodrębnia trzy grupy odbiorców rozróżniając charakterystykę zużycia wody i dwie grupy ze względu na charakterystykę odprowadzanych ścieków.W oparciu o powyższe kryteria w przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono:

  • Grupę I: podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe oraz podmioty użyteczności publicznej;
  • Grupę II: gospodarstwa domowe;
  • Grupę III: cele przeciwpożarowe;
    Natomiast w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków są to grupy:
  • Grupa I: podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe oraz podmioty użyteczności publicznej;
  • Grupa II: gospodarstwa domowe.

W przypadku grupy II tj. odbiorcy z gospodarstw domowych w okresie 3 letnim będzie obowiązywała ta sama jak dotychczas stawka 5,50 zł brutto za każdy pobrany m3 wody oraz dotychczasowa opłata abonamentowa 7,06 zł brutto miesięcznie za każdy miesiąc dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
W przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków w pierwszym okresie obowiązywania nowej taryfy opłata za każdy m3 ścieków ulega obniżeniu z ceny 12,94 zł brutto do 12,88 zł brutto, w kolejnych latach wynosić będą 12,91 zł brutto m3 oraz 12,99 zł brutto m3, opłata abonamentowa pozostaje bez zmian przez kolejne 3 lata i wyniesie 6,70 zł brutto miesięcznie.

Biorąc pod uwagę wartość inwestycji, które zostały zrealizowane w ostatnich 4 latach jak również zakres zamierzeń określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, które Spółka będzie realizowała do 2024 roku poziom opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków umożliwi dalszy rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.

Spółka w ostatnich 4 latach zrealizowała 4,32 km sieci wodociągowej, 15,4 km sieci kanalizacji sanitarnej, 12 przepompowni ścieków, zakupiono specjalistyczny pojazd do czyszczenia sieci kanalizacyjnej (WUKO) oraz zmodernizowano część oczyszczalni ścieków, w ramach dwóch umów o dofinansowanie na łączną kwotę 20.821.488,23 zł, z czego wartość dofinansowania wyniosła 10.697.629,10 zł.

Ponadto kolejne zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w okresie 2021-2024 określone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zakładają realizację 2,28 km sieci wodociągowej, 4,55 km sieci kanalizacji sanitarnej, 3 przepompowni ścieków oraz modernizację oczyszczalni ścieków w łącznej wysokości około 9,53 mln zł.

Prowadzone systematycznie modernizacje i rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju gminy Izabelin, podnosząc tym samym komfort życia jej mieszkańców. GPWiK Izabelin ,,Mokre Łąki” Sp. z o.o., obsługuje ponad 3108 gospodarstw domowych w zakresie dostawy wody oraz ponad 3041 gospodarstw domowych w zakresie odprowadzania ścieków, dokładając wszelkich starań, aby świadczone usługi były wysokiej jakości.

 

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.