Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Podłącz się do sieci kanalizacyjnej - otrzymaj wsparcie!

Dlaczego warto i dlaczego trzeba podłączyć posesję do sieci kanalizacji sanitarnej

Powodów jest wiele, a najważniejsze z nich to:

  • ochrona środowiska i wód gruntowych;
  • mniejsze koszty pozbywania się nieczystości ciekłych, ponieważ przekazywanie ścieków do sieci kanalizacyjnej jest tańsze niż ich wywóz przez wyspecjalizowane firmy;
  • komfort i wygoda użytkowania;
  • wzrost wartości nieruchomości;
  • ograniczenie natężenia ruchu pojazdów asenizacyjnych;
  • prawny obowiązek (jeśli nie podłączysz posesji, grożą Ci sankcje).

Jak uzyskać dofinansowanie do budowy przyłącza

Procedurę dofinansowania reguluje uchwała nr XXXIV/265/20 Rady Gminy Izabelin z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wszystkie informacje o naborze wniosków o udzielenie dotacji do budowy przyłącza kanalizacyjnego znajdziesz na stronie www.gmina.izabelin.pl w zakładce [Dla mieszkańca] > [Inwestycje] > [Inwestycje gminne w 2021 r.] lub otrzymasz pod nr tel. 22 722 86 86.

Ważne!

Abyśmy mogli uznać koszty związane z inwestycją za kwalifikowane, możesz zacząć realizować inwestycję dopiero po tym, jak zawrzesz umowę o udzielenie dotacji. Kosztów, które poniesiesz przed dniem podpisania umowy, nie będziemy mogli uznać.

Jakie formalności wiążą się z wykonaniem przyłącza

Na terenie gminy Izabelin prace związane z wykonaniem przyłączy koordynuje Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. (GPWiK „Mokre Łąki”). Wydaje ono warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Wniosek o wydanie warunków technicznych znajdziesz na stronie internetowej www.mokrelaki.pl. Do wniosku dołącz oświadczenie o tym, że masz prawo do dysponowania nieruchomością. Dodatkowe informacje możesz uzyskać w Biurze Obsługi Klienta GPWiK „Mokre Łąki” pod nr tel. 22 721 80 72.

W następnej kolejności zleć wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Musi ono zostać zrealizowane zgodnie z warunkami technicznymi.

Gotowe do odbioru przyłącze zgłoś do GPWiK Izabelin „Mokre Łąki”. Spisany protokół odbioru przyłącza jest podstawą do zawarcia umowy na odprowadzanie ścieków do gminnej oczyszczalni.

Ważne! Przyłączenie posesji do sieci kanalizacyjnej to prawny obowiązek

Jeżeli istnieją techniczne możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, to – jako właściciel nieruchomości – masz taki obowiązek. Dotyczy Cię on również w sytuacji, gdy masz zbiornik bezodpływowy. Jeśli nie podłączysz posesji do kanalizacji, możemy wydać decyzję, w której nakażemy Ci to zrobić.

 

[1] art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.)

  • front ulotki z tytułem Podłącz posesję do kanalizacji

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.