Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

ZEWNĘTRZNY PLAN OPERACYJNO-RATOWNICZY dla TERMINALA PALIW W MOŚCISKACH POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN

Wykaz gmin objętych planem:
Izabelin oraz Stare Babice, powiat Warszawski Zachodni, województwo mazowieckie
st. Warszawa – dzielnice Bemowo oraz Bielany

Data opracowania lub ostatniej aktualizacji planu: 20.10.2020 r.
Data przyjęcia planu: 01.06.2021 r.

SYGNAŁY I KOMUNIKATY ALARMOWE UŻYWANE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM I OBRONIE CYWILNEJ

Poniżej przedstawiamy rodzaje sygnałów alarmowych.

Uruchomienie syren alarmowych 1 sierpnia

W związku ze zbliżającą się 78 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 zostaną uruchomione syreny alarmowe znajdujące się na terenie administrowanym przez Gminę Izabelin. Emitowany na tę okoliczność sygnał dźwiękowy będzie ciągły i trwać będzie 1 minutę. W ten tradycyjny już sposób symbolicznie zostanie uczczona pamięć patriotycznego zrywu mieszkańców Warszawy w walce z hitlerowskim najeźdźcą.

Włączenie urządzeń alarmowych będzie spełniało również cel ćwiczebny, stanowiący sprawdzian działania systemów alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniach, dokonany w trybie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96)

 • facebook poziomo syreny 1 sierpnia

Bezpieczne wakacje 2022

Wakacje kojarzą się z czasem zabawy, beztroski. Aby jednak były bezpieczne, pamiętaj o kilku rzeczach:

„Poradnik na czas kryzysu i wojny”

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało poradnik „Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny". Zamieszczono tu sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, które są niezwykle istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność państwa.

Kwalifikacja wojskowa w 2022 r.

Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej w Rozporządzeniu z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Dz. U. 2022. poz. 17) ustalili czas trwania kwalifikacji wojskowej na okres od dnia 04 kwietnia do dnia 08 lipca 2022 r.

W Powiecie Warszawskim Zachodnim kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się 20 kwietnia  2022 r. i potrwa do 27 maja 2022 r.
Dla Gminy Izabelin wyznaczono termin kwalifikacji w dniach 19-20 oraz 23.05.2022 r.

Gmina Izabelin – budowle ochronne

BUDOWLE OCHRONNE – wszystkie w pełni przygotowane lub częściowo przygotowane, a także wymagające modernizacji i remontu obiekty, zlokalizowane pod budynkami, budowlami komunikacyjnymi, handlowymi, kulturalnymi itp. lub będące obiektami wolnostojącymi - nadające się do wykorzystania na potrzeby ochrony ludności;

Kwalifikacja wojskowa w 2021 r.

W Powiecie Warszawskim Zachodnim kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się 27 września 2021 r. i potrwa do 17 listopada 2021 r.

Dla Gminy Izabelin wyznaczono termin kwalifikacji w dniach 28-29.09.2021 r.

Bezpieczne wakacje 2021

 • sprawdź, czy wyjazd twojego dziecka zgłoszony jest do kuratorium oświaty, informacje o tym znajdziesz na portalu nadzorowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – wypoczynek.men.gov.pl
 • jeśli dziecko będzie podróżowało autokarem, jego stan możesz sprawdzić na stronie: bezpiecznyautobus.gov.pl (aby poznać raport, należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu), pojazdy będą także kontrolowane przez policjantów z Komendy Stołecznej i Powiatowej w Starych Babicach
 • porozmawiajmy przed wyjazdem dziecka z organizatorem lub z wychowawcą, powiedzmy o tym, czy dziecko przyjmuje jakieś leki, czy specyficznie zachowuje się w określonych sytuacjach, co je uspokaja, poinformujmy także o twoich ustaleniach z dzieckiem odnośnie kontaktu, w jakie dni będziemy dzwonić i pod którym numerem telefonu będziemy zawsze dostępni.
 • pamiętajmy o rozsądnym korzystaniu z akwenów i kąpielisk, oto abc bezpieczeństwa nad wodą przygotowane przez KP Policji w Starych Babicach
 • zapoznaj się z wytycznymi GIS, M.Z. oraz MEN opracowanymi w związku z epidemią COVID-19 dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Zapoznaj się z ofertą zajęć dla dzieci i młodzieży Centrum Kultury Izabelin na wakacje 2021

Zapoznaj się z ofertą zajęć dla dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej w Izabelinie na wakacje 2021

Ćwiczenia RENEGADE-SAREX-21

W dniach 18-21 maja 2021 r. zostaną przeprowadzone ćwiczenia p. k. RENEGADE / SAREX-21 organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W tych dniach może zostać nadany sygnał alarmowy (syrena, dźwięk modulowany 3 min.), dotyczący zagrożenia z powietrza.

Celem treningu będzie sprawdzenie działania elementów wojewódzkiego, powiatowych oraz miejskich i gminnych systemów wczesnego ostrzegania ludności o zagrożeniach z powietrza z głośnym uruchomieniem syren alarmowych.

Prosimy wszystkich mieszkańców Gminy Izabelin o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań.

 • zdjęcie sygnału

Zestawienie służb ponadnormatywnych Policji Ruchu Drogowego

Zgodnie z porozumieniem nr 60/RZ/2020/ZK na teren Gminy Izabelin zostały skierowanie dodatkowe patrole policji z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach.

BEZPIECZNE WAKACJE 2020

 • sprawdź, czy wyjazd twojego dziecka zgłoszony jest do kuratorium oświaty, informacje o tym znajdziesz na portalu nadzorowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – wypoczynek.men.gov.pl.
 • jeśli dziecko będzie podróżowało autokarem, jego stan możesz sprawdzić na stronie: www.bezpiecznyautobus.gov.pl (aby poznać raport, należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu), pojazdy będą także kontrolowane przez policjantów z Komendy Stołecznej i  Powiatowej w  Starych Babicach                                     .                           www.kppbabice.policja.waw.pl/pwz/aktualnosci/95500,Kontrole-autobusow-quotWakacje-2020quot.html
 • porozmawiajmy przed wyjazdem dziecka z organizatorem lub z wychowawcą, powiedzmy o tym, czy dziecko przyjmuje jakieś leki, czy specyficznie zachowuje się w określonych sytuacjach, co je uspokaja, poinformujmy także o twoich ustaleniach z dzieckiem odnośnie kontaktu, w jakie dni będziemy dzwonić i pod którym numerem telefonu będziemy zawsze dostępni.
 • pamiętajmy o rozsądnym korzystaniu z akwenów i kąpielisk, oto abc bezpieczeństwa nad wodą przygotowane przez KP Policji w Starych Babicach:
  www.kppbabice.policja.waw.pl/pwz/aktualnosci/73007,Wypoczywaj-bezpiecznie-nad-woda.html?search=693729183
 • zapoznaj się z wytycznymi GIS, M.Z. oraz MEN opracowanymi w związku z epidemią Covid-19 dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM KULTURY IZABELIN NA WAKACJE 2020
www.centrum.izabelin.pl/asp/Start
 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

Alarm112 możliwe jest  poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna. 

Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych. 

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 należy pobrać aplikację i dokonać rejestracji. 

Aplikacja mobilna Alarm112 dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych Android i iOS.

Pamiętaj! Korzystaj z aplikacji mobilnej Alarm112 tylko w sytuacji zagrożenia!

Korzystaj z numeru alarmowego 112 odpowiedzialnie!

Gdy zgłaszasz zdarzenia, które nie są alarmowe, w tym samym czasie ktoś inny może potrzebować pomocy.


Pobierz aplikację mobilną Alarm112

https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/aplikacja-moblina-alarm112

 

drukuj (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego)

Bezpieczne Ferie 2020

BEZPIECZNE FERIE 2020

- sprawdź, czy wyjazd twojego dziecka zgłoszony jest do kuratorium oświaty, informacje o tym znajdziesz na portalu nadzorowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - wypoczynek.men.gov.pl.

- jeśli dziecko będzie podróżowało autokarem, jego stan możesz sprawdzić na stronie: https://bezpiecznyautobus.gov.pl/(aby poznać raport, należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu), pojazdy będą także kontrolowane przez policjantów z Komendy  Powiatowej w Starych Babicach (po uprzednim zgłoszeniu) : KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach ul. Warszawska 275 tel. 22 752 80 00, kontrole prowadzone są w godz. 5.00 – 7.00, można również wezwać policję na miejsce odjazdu.

- porozmawiajmy przed wyjazdem dziecka z organizatorem lub z wychowawcą, powiedzmy o tym, czy dziecko przyjmuje jakieś leki, czy specyficznie zachowuje się w określonych sytuacjach, co je uspokaja, poinformujmy także o twoich ustaleniach z dzieckiem odnośnie kontaktu, w jakie dni będziemy dzwonić i pod którym numerem telefonu będziemy zawsze dostępni.

PAMIĘTAJ!

- szczególnie teraz, kiedy zbiorniki wodne są zamarznięte istnieje niebezpieczeństwo załamania się lodu i utonięcia (Mokre Łąki, stawy), korzystaj z lodowiska w Szkole w Izabelinie

- nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu dróg i zbiorników wodnych

- nie doczepiaj sanek do samochodów i pojazdów mechanicznych

- ubieraj się odpowiednio do temperatury panującej na dworze

ZAPOZNAJ SIĘ Z BOGATĄ OFERTĄ ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM KULTURY IZABELIN NA FERIE 2020

http://www.centrum.izabelin.pl/asp/Inne,Ferie_2020_w_Izabelinie,2598

drukuj (Bezpieczne Ferie 2020)

 • autor: Piotr Rzeźnicki

Debata społeczna - porozmawiajmy o bezpieczeństwie!

Zapraszamy mieszkańców gminy Izabelin do aktywnego udziału w debacie społecznej poświęconej poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy, która odbędzie się 19 listopada 2019 roku w godz. 19:00-21:00 w Centrum Kultury Izabelin, przy ul. Matejki 21.

Tematem spotkania będzie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a także problemy mieszkańców zdiagnozowane na podstawie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz priorytetowe działania dzielnicowych.

Debata ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwala także na wymianę informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

Dowiedz się, co robi Policja, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Przedstaw swój pomysł, jak poprawić bezpieczeństwo w swoim miejscu zamieszkania.

http://kppbabice.policja.waw.pl/pwz/aktualnosci/90771,Zapraszamy-mieszkancow-gminy-Izabelin-na-debate-spoleczna.html

drukuj (Debata społeczna - porozmawiajmy o bezpieczeństwie!)

Przeprowadzenie treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego!

W dniu 1 sierpnia 2019 roku o godzinie 17:00 na terenie województwa mazowieckiego zostanie przeprowadzony trening wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania w celu sprawdzenia ich działania.

drukuj (Przeprowadzenie treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego!)

Bezpieczne wakacje 2019

Co zrobić, aby zapewnić dziecku bezpieczne wakacje?

➡️ sprawdź, czy wyjazd twojego dziecka zgłoszony jest do kuratorium oświaty, informacje o tym znajdziesz na portalu nadzorowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – wypoczynek.men.gov.pl

➡️ jeśli dziecko będzie podróżowało autokarem, jego stan możesz sprawdzić na stronie: https://bezpiecznyautobus.gov.pl/(aby poznać raport, należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu), pojazdy będą także kontrolowane przez policjantów z Komendy Stołecznej i Powiatowej w Starych Babicach : http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/50370,Wykaz-punktow-kontroli-autokarow-w-Warszawie-i-okolicach.html

➡️ porozmawiajmy przed wyjazdem dziecka z organizatorem lub z wychowawcą, powiedzmy o tym, czy dziecko przyjmuje jakieś leki, czy specyficznie zachowuje się w określonych sytuacjach, co je uspokaja, poinformujmy także o twoich ustaleniach z dzieckiem odnośnie kontaktu, w jakie dni będziemy dzwonić i pod którym numerem telefonu będziemy zawsze dostępni

➡️ pamiętajmy o rozsądnym korzystaniu z akwenów i kąpielisk, oto abc bezpieczeństwa nad wodą przygotowane przez KP Policji w Starych Babicach:http://kppbabice.policja.waw.pl/pwz/aktualnosci/73007,Wypoczywaj-bezpiecznie-nad-woda.html?search=693729183

drukuj (Bezpieczne wakacje 2019)

Komunikat w sprawie fałszywych maili

OSTRZEŻENIE‼️

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany ostrzega przed fałszywymi mailami informującymi o konieczności uiszczenia brakującej kwoty po rozliczeniu zeznania podatkowego za 2018 rok. 

Przesyłane wiadomości zawierają fałszywy numer konta bankowego oraz fałszywy adres mailowy urzędu skarbowego. 

Urzędy Skarbowe nie wysyłają wezwań do zapłaty drogą mailową, a adresy mailowe jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej posiadają rozszerzenie @mf.gov.pl

Poniżej przykładowa treść FAŁSZYWEGO maila ????:

drukuj (Komunikat w sprawie fałszywych maili)

Zmiana dzielnicowego w gminie Izabelin i Stare Babice

Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach informuje, że aktualnie obowiązki dzielnicowego w rejonie służbowym obejmującym miejscowości: Hornówek, Izabelin, Izabelin C, Sieraków, Truskaw oraz miejscowość Lipków w gminie Stare Babice (ulice Jana Zamoyskiego, Józefa Paschalisa-Jakubowicza numery parzyste 92-116 oraz numery nieparzyste 99-131, Przy Parku) – pełni sierż. Patryk Raczyński. 


Poniżej dane teleadresowe do dzielnicowego: 
sierż. Patryk Raczyński 
Rewir Dzielnicowych Wydziału Prewencji 
Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach 

05-080 Hornówek, ul. Szkolna 2A 
tel. 22 604 38 02 
tel. kom. 600 997 655 
e-mail: dzielnicowy.izabelin1@ksp.policja.gov.pl 


UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 752 80 00. 

Kontakt z dzielnicowym ułatwia również aplikacja mobilna „Moja Komenda”. Umożliwia ona  wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić, wystarczy wpisać np. adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu i nazwisku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego. 
Aplikacja „Moja komenda” zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Dodane są do niej również rewiry dzielnicowych oraz posterunki. Aplikacja została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji. Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu w tryb online wystarczy jedno kliknięcie, by wskazała trasę do najbliższej komendy lub komisariatu. Równie sprawnie połączy nas z dyżurnymi policjantami z wybranej jednostki. Dodatkowo „Moja komenda” umożliwia wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie pocztowym. 
Serdecznie zachęcamy wszystkich do korzystania z aplikacji, kontaktowanie się z dzielnicowymi i zacieśnianie z nimi współpracy. 

Poniżej również dane teleadresowe do dzielnicowego obsługującego rejon służbowy nr 2 w gminie Izabelin oraz niektóre miejscowości w gminie Stare Babice: 
sierż. szt. Zbigniew Bednarski 
Rewir Dzielnicowych Wydziału Prewencji 
Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach 

05-080 Hornówek, ul. Szkolna 2A 
tel. 22 604 38 02 
tel. kom. 600 997 672 
e-mail: dzielnicowy.izabelin2@ksp.policja.gov.pl 


UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 752 80 00. 

Rejon służbowy obejmuje miejscowości: 
Izabelin B, Laski, Mościska oraz miejscowości w gminie Stare Babice: Janów, Klaudyn, Kwirynów, Lipków (ulice Charłampa, Jana Skrzetuskiego, Jastrzębia). 

Poniżej także dane teleadresowe do dzielnicowych obsługujących rejony służbowe w gminie Stare Babice: 

Rejon służbowy nr 1 
mł. asp. Monika Sionkowska 
UWAGA: w okresie do 27.02.2019 r. rejon obsługiwany jest przez sierż. Marcina Hyndle 
Rewir Dzielnicowych Wydziału Prewencji 
Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach 

05-080 Hornówek, ul. Szkolna 2A 
tel. 22 604 38 03 
tel. kom. 600 997 653 
e-mail: dzielnicowy.starebabice1@ksp.policja.gov.pl 


UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 752 80 00. 

Rejon służbowy obejmuje miejscowości: 
Babice Nowe, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Latchorzew, Lipków (ulice Hetmańska, Husarska, Ignacego Mościckiego, Izabelińska, Józefa Paschalisa-Jakubowicza numery parzyste 2-90, Karabeli, Kazimierza Szetkiewicza, Kontuszowa, Rocha Kowalskiego), Lubiczów, Stare Babice, Zielonki-Parcela 

Rejon służbowy nr 2 
sierż. szt. Bartłomiej Budnicki 
Rewir Dzielnicowych Wydziału Prewencji 
Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach 

05-080 Hornówek, ul. Szkolna 2A 
tel. 22 604 38 03 
tel. kom. 600 997 623 
e-mail: dzielnicowy.starebabice2@ksp.policja.gov.pl 


UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 752 80 00. 

Rejon służbowy obejmuje miejscowości: 
Borzęcin, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków (ulice Akacjowa, Józefa Paschalisa-Jakubowicza numery nieparzyste 1-97), Mariew, Stanisławów, Topolin, Wierzbin, Wojcieszyn, Zalesie, Zielonki, Zielonki-Wieś 

Z poważaniem 
podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja 
oficer prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
z siedzibą w Starych Babicach
 

drukuj (Zmiana dzielnicowego w gminie Izabelin i Stare Babice)

Bezpieczne ferie 2019

- sprawdź, czy wyjazd twojego dziecka zgłoszony jest do kuratorium oświaty, informacje o tym znajdziesz na portalu nadzorowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - https://wypoczynek.men.gov.pl./

- jeśli dziecko będzie podróżowało autokarem, jego stan możesz sprawdzić na stronie: https://bezpiecznyautobus.gov.pl/(aby poznać raport, należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu), pojazdy będą także kontrolowane przez policjantów z Komendy  Powiatowej w Starych Babicach :
http://kppbabice.policja.waw.pl/pwz/aktualnosci/83998,Niedlugo-zimowe-ferie-beda-kontrole-autokarow.html, można również wezwać policję na miejsce odjazdu.


- porozmawiajmy przed wyjazdem dziecka z organizatorem lub z wychowawcą, powiedzmy o tym, czy dziecko przyjmuje jakieś leki, czy specyficznie zachowuje się w określonych sytuacjach, co je uspokaja, poinformujmy także o twoich ustaleniach z dzieckiem odnośnie kontaktu, w jakie dni będziemy dzwonić i pod którym numerem telefonu będziemy zawsze dostępni.


PAMIĘTAJ!
- szczególnie teraz, kiedy zbiorniki wodne są zamarznięte istnieje niebezpieczeństwo załamania się lodu i utonięcia (Mokre Łąki, stawy), korzystaj z lodowiska w Szkole w Izabelinie
- nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu dróg i zbiorników wodnych
- nie doczepiaj sanek do samochodów i pojazdów mechanicznych
- ubieraj się odpowiednio do temperatury panującej na dworze


ZAPOZNAJ SIĘ Z BOGATĄ OFERTĄ ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM KULTURY IZABELIN NA FERIE 2019


Ferie zimowe - oferta Centrum Kultury Izabelin

drukuj (Bezpieczne ferie 2019)

Ostrzeżenie przed oszustami "Na policjanta"

Mimo policyjnych ostrzeżeń starsze osoby wciąż padają ofiarami oszustów. Czasem oddają nieznajomym wszystkie oszczędności, a nawet biorą kredyty, aby pomóc rzekomym najbliższym. Członkowie grup przestępczych podają się już nie tylko za wnuczków, czy innych krewnych, ale coraz częściej za policjantów zajmujących się rozpracowywaniem oszustów. Próby takich oszustw nie omijają także mieszkańców naszego powiatu. Wczoraj policjanci z powiatu warszawskiego zachodniego otrzymali dwa zgłoszenia dotyczące oszustów działających metodą „na policjanta”. Policjanci radzą, jak nie dać się oszukać i nie stracić swoich oszczędności.

DEBATA o bezpieczeństwie - podsumowanie

W dniu 11 grudnia 2018 r., w Centrum Kultury Izabelin odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców w Gminie Izabelin.

DEBATA o bezpieczeństwie - zaproszenie

Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach oraz Wójt Gminy Izabelin serdecznie zapraszają na debatę społeczną, która odbędzie się 11 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 19.00 w sali koncertowej Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21.

Komendanci przestrzegają na spotkaniach, jak uniknąć włamania do domu

Z uwagi na odnotowane w ostatnim czasie włamania do domów na terenie gminy Izabelin komendanci z Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach odbywają spotkania z włodarzami gminy i mieszkańcami, na których przestrzegają, jak uniknąć włamań do domu. 

OSTRZEŻENIE Nr 30 - Burze z gradem

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 14:00 dnia 22.05.2018 do godz. 20:30 dnia 22.05.2018

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak.

drukuj (OSTRZEŻENIE Nr 30 - Burze z gradem)

OSTRZEŻENIE Nr 29 - Intensywne opady deszczu

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 14:00 dnia 16.05.2018 do godz. 02:00 dnia 17.05.2018

AKCJE I ALARMY

UWAGA !!! Afrykański pomór świń (ASF) w gminie Izabelin

Gminny całodobowy telefon interwencyjny 514 622 106

BezpiecznaJa - jak nie stać się ofiarą przestępstwa

Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności.

Bezpieczne Ferie w 2017 roku

Kilka zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych

112 w kolejce po życie

Tylko w 2015 r. w Centrach Powiadamiania Ratunkowego w Polsce odebrano ponad 21 milionów zgłoszeń z czego ok. 85 % tj. prawie 18 milionów było złośliwych, fałszywych i anulowanych!!! Każdego dnia operatorzy numeru alarmowego odbierają ok. 25 tysięcy fałszywych zgłoszeń!

Film "112 w kolejce po życie"

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.