Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

DEBATA o bezpieczeństwie - podsumowanie

W dniu 11 grudnia 2018 r., w Centrum Kultury Izabelin odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców w Gminie Izabelin. W spotkaniu wziął udział I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach mł. insp. Krzysztof Paska oraz Wójt Gminy Izabelin - Dorota Zmarzlak, Zastępca Wójta - Michał Postek, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska - Józef Stanisław Macias a także pracownik ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Obrony Cywilnej, Piotr Rzeźnicki. Ponadto w debacie uczestniczyli funkcjonariusze Policji Powiatowej, Radni Gminy Izabelin i Mieszkańcy gminy.


Debata rozpoczęła się prezentacją pana Piotra Rzeźnickiego, który przedstawił działania podjęte przez gminę w latach 2014-2018 (prezentacja Urzędu Gminy).  Były to głównie:
Rok 2016/2017

 • Wyremontowanie, wyposażenie i przekazanie budynku na potrzeby Rewiru Dzielnicowych
 • Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego – 22 500 zł

Działania w 2018 roku:

 • Przekazanie środków na utrzymanie Rewiru Dzielnicowych – 10 000 zł rocznie
 • środki na zatrudnienie pracownika administracyjno – biurowego w Rewirze Dzielnicowych - 35 000 zł  rocznie
 • środki na służby ponadnormatywne (dodatkowe patrole policji) -22 000 zł  rocznie (Wydawane środki przekładają się na ok. 11 ośmiogodzinnych służb - dodatkowych patroli miesięcznie lub na ok. 2,5 godziny pracy policjanta dziennie przez cały rok.)

Inne przeprowadzone działania to:

 • Zakup materiałów promocyjnych i elementów odblaskowych z przeznaczeniem na wsparcie działań profilaktycznych Policji wśród dzieci szkół i przedszkoli (koszt ok. 1 000 zł)
 • Ulotki przygotowane we współpracy z KP Policji promujące wśród mieszkańców bezpieczne zachowania
 • Inwestycje drogowe

Omówiona zostały również gminne punkty monitoringu. Obecnie kamery znajdują się w 10 miejscach, na rok 2019 została zabezpieczona kwota 80 tysięcy złotych na dalsze prace w tym obszarze.
Zastępca wójta, pan Michał Postek, przekazał informacje na temat zaawansowania prac nad stworzeniem posterunku policji w Izabelinie:
Działka na rogu ulicy 3-go Maja i ul. Zielonej, na której ma powstać posterunek została w dniu 11 grudnia decyzją Starosty odlesiona. Komenda Stołeczna Policji finalizuje projekt budynku i w najbliższych tygodniach ogłosi przetarg na wykonawcę. Wstępny termin otwarcia posterunku to pierwszy kwartał 2020 roku. Na rzecz tej placówki zostało zabezpieczonych 8 etatów.
Gmina Izabelin będzie partycypowała w projekcie poprzez:

 • przekazanie pieniędzy na projektowanie budowy w wys. 100 000 zł
 • zabezpieczenie w WPF i budżecie gminy 400 000 zł na dofinansowanie budowy
 • prawdopodobnie finansowanie etatu pracownika nadzorującego system monitoringu (brak zabezpieczonych środków na ten moment)

Następnie I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji dla PWZ przekazał ogólne informacje nt. bezpieczeństwa na terenie gminy (skala przestępczości, zagrożenie przestępczością i demoralizacja nieletnich na przełomie lat 2016-2018), bezpieczeństwa w ruchu drogowym, sposobu funkcjonowania systemu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, w ramach programu MSWiA „Dzielnicowy bliżej nas” - prezentacja Policji. Za pośrednictwem aplikacji można w bardzo szybki i łatwy sposób pozyskać informacje potrzebne do kontaktu z dzielnicowym.


Po przedstawieniu obu prezentacji przystąpiono do dyskusji. Najczęściej zgłaszane na debacie postulaty dotyczyły infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym (nadmierna prędkość samochodów, rowerzyści i korzystanie ze ścieżek rowerowych, brak chodników dla pieszych) oraz w miejscu zamieszkania. Mieszkańcy wskazali miejsca, gdzie zauważają nieprawidłowości, jak również wnieśli swoje sugestie dot. uspokojenia ruchu w miejscach zagrażających bezpieczeństwu. Według mieszkańców obecnych na spotkaniu w pierwszej kolejności pilnej zmiany organizacji wymagają ulice: Małachowskiego, Sienkiewicza, Fedorowicza, Kurowskiego i Sierakowskiej.

 

drukuj (DEBATA o bezpieczeństwie - podsumowanie)

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.