Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Zestawienie służb ponadnormatywnych Policji Ruchu Drogowego

Zgodnie z porozumieniem nr 60/RZ/2020/ZK na teren gminy Izabelin zostały skierowanie dodatkowe patrole policji z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach.

Celem współpracy jest poprawa bezpieczeństwa, szczególnie w aspekcie ruchu drogowego. Niejednokrotnie przez mieszkańców gminy, zgłaszane były przypadki nierespektowania przepisów przez kierujących pojazdami oraz występowania niebezpiecznych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, Gmina Izabelin podjęła współpracę z KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu większej kontroli uczestników ruchu drogowego w gminie Izabelin poprzez prowadzenie służb ponadnormatywnych przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. Podczas pełnienia służb ujawniono wiele sytuacji mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym w gminie Izabelin.

Poniżej w zestawieniach miesięcznych, przedstawione zostały rezultaty pełnienia służb ponadnormatywnych.

Lista będzie aktualizowana.

  Marzec i Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec  Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Liczba służb 26 28 12 2 4        
Liczba przeprowadzonych kontroli pojazdów (ogółem) 153 148 47 5 20        
Liczba nałożonych mandatów karnych (ogółem) 26 75 39 2 14        
Liczba zastosowanych pouczeń (ogółem) 14 22 5 3 0        
Liczba ujawnionych kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu (ogółem)  Nie ujawniono 7 Nie ujawniono Nie ujawniono Nie ujawniono        
Przekroczenie dozwolonej prędkości 10 20 33 2 0        
Pozostałe wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami – ogółem 26 78 11 5 14        
Liczba zatrzymanych praw jazdy (ogółem) 1 3 1 0 0        
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 2 4 2 5 0        
Liczba badań przeprowadzonych na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 72 161 31 5 20        

 

 • autor: Sławomir Kurzepa

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.