Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Bezpłatne i anonimowe testy HIV dla seniorów

Seniorze, nie masz HIV … na pewno?

Testy HIV można wykonać bezpłatnie i anonimowo w następujących punktach konsultacyjno-diagnostycznych:

Warszawa

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Nowogrodzka 82 wejście B (II piętro),

pon. – pt. 16 – 20 ul. Żelazna 79, pon. – pt. 16 – 19

2. Laboratorium Analiz Lekarskich IZIS

ul. Chmielna 4, tel. (22) 826 81 62,

pon. – czw. 15 – 19, pt. 10 – 16

3. Specjalistyczna Przychodnia Internistyczna

ul. Jagiellońska 34 (pok. 103 i 105, I piętro) pon. i czw. 15.30 – 19

4. Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza dla osób żyjących z HIV/AIDS

ul.  Wolska  37,  tel.  (22)  33  58  101,  33  58  102,       

pon. –   wt. 10 – 14

Płock

1. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

ul. Medyczna 19, (24) 364 64 04,

czw. 15 – 18

 

 • Zrób badanie min. po 6 tygodniach od potencjalnego zakażenia
 • Badanie polega na pobraniu próbki krwi. Nie trzeba być na czczo
 • Każdy wynik testu należy skonsultować ze specjalistą

Telefon zaufania HIV/AIDS:

22 692 82 26, 0 801 888 448,

pon. – pt. 9 – 21

Więcej na: www.aids.gov.pl

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.