Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Przychodnia Zdrowia w Izabelinie C

Przed nami otwarcie przepięknego, nowoczesnego i bardzo funkcjonalnego budynku Przychodni Zdrowia. W połowie października nasza kadra medyczna powita Państwa w obiekcie projektowanym i budowanym z myślą o naszych Pacjentach, których już dziś jest ponad 8200 i ciągle przybywa. Realizacja tej inwestycji była odpowiedzią na bardzo szybki i dynamiczny rozwój naszej Gminy. Składam serdeczne podziękowania za ogromną pomoc i zaangażowanie Rady Gminy. Gdyby nie ich wsparcie, powstanie tak funkcjonalnej placówki nie byłoby możliwe. Szczególne podziękowania kieruję na ręce Wójta Gminy Witolda Malarowskiego, który na co dzień  wspierał realizację tej inwestycji. 

W kierowanej przeze mnie Przychodni czeka na naszych Pacjentów wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra medyczna: specjaliści chorób wewnętrznych oraz pediatrzy. Nasz zespół zasilają również  lekarze z podwójną specjalizacją. Mamy młodych i prężnych stomatologów. Obecnie realizujemy ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia podstawową opiekę zdrowotną oraz stomatologię dla dorosłych i dzieci. Jesteśmy jedną z niewielu Gmin w Polsce, która codziennie sprawuje nad dziećmi opiekę pielęgniarską oraz stomatologiczną na terenie Szkoły. Jesteśmy przygotowani na podpisanie nowych kontraktów na świadczenia medyczne w zakresie ginekologii, urologii, kardiologii oraz innych specjalności. Czekamy na ogłoszenie przez NFZ konkursów w tym obszarze.

Jako jedni z nielicznych wdrożyliśmy program informatyczny E-zdrowie. Od 2014 roku szczycimy się  Certyfikatem Jakości ISO 9001:2009, a obecnie ISO 9001:2015.  To gwarancja najwyższej jakości świadczonych usług. Jesteśmy otwarci na rozwój i nowoczesne technologie. A wszystko to robimy z myślą o naszych Pacjentach.

Agnieszka Jeziorska
Dyrektor SPZOZ Izabelin 
 

drukuj (Przychodnia Zdrowia w Izabelinie C)

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.