Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Apel o szczepienie dzieci

SZCZEPMY DZIECI

Apelujemy: szczepmy swoje dzieci aby zapobiegać chorobom, które mogą mieć bardzo ciężki przebieg a niekiedy również bardzo poważne zdrowotne i życiowe konsekwencje.

W ostatnich latach, w naszej gminie, odnotowujemy spadek wykonanych szczepień dzieci*. Sytuacja jest niepokojąca, ponieważ wraz ze zmniejszeniem się prowadzonej profilaktyki proporcjonalnie wzrasta zagrożenie groźnymi chorobami zakaźnymi.

*Analiza wykonawstwa szczepień ochronnych za 2014 rok w gminie Izabelin1.
(na podstawie rocznego sprawozdania Państwowego Zakładu Higieny ze szczepień ochronnych za rok 2014 – MZ-54)

Program Szczepień

Ochronnych

2012 r.

2013 r.

2014 r.

DTP (błonica, tężec, krztusiec)

+ Imovax Polio

(od 2-go r.ż)

 

82,4%

 

77%

 

68%

MMR II (świnka, odra, różyczka)

(w 2 r.ż.)

75,3%

67,3%

58%

Tripacel (błonica, tężec, krztusiec)

+ Polio (OPV)

(w 6 r.ż.)

 

100%

 

100%

 

87%

Różyczka (tylko dziewczynki w 11, 12

i 13 r.ż.) roczniki wyrównawcze

96,1%

95,4%

93%

Td (tężec, błonica)

(w 14 r.ż)

100%

100%

90%

Td (tężec, błonica)

(w 19 r.ż)

100%

100%

79%

WZW typu B

99,8%

66%

89%

 

To, że w obecnej chwili nie spotykamy wielu groźnych chorób zakaźnych wieku dziecięcego zawdzięczamy szczepieniom ochronnym. Ale jeżeli odsetek zaszczepionych ludzi będzie wynosił mniej niż 90 procent populacji to powrócą niektóre choroby uważane za pokonane i zaczną atakować. Przykładów nie trzeba daleko szukać – weźmy chociażby odnotowywane w ostatnim czasie przypadki odry w całej Polsce.

Najczęstszym powodem rezygnacji rodziców ze szczepienia dzieci jest strach przed działaniami ubocznymi wywołanymi szczepionką. Niesłusznie bardziej boimy się szczepionek niż chorób zakaźnych. To choroby zakaźne niosą ze sobą ryzyko zdecydowanie poważniejszych powikłań i dodatkowo niepotrzebnie narażają dziecko na cierpienie. Natomiast korzyści wynikające ze szczepień ochronnych w znaczący sposób przewyższają możliwe działania niepożądane, które ewentualnie mogą wystąpić po ich podaniu. Szczepionki należą do najbardziej bezpiecznych leków a ich efektem jest pamięć immunologiczna, dzięki której zaszczepiona osoba nie zachoruje gdy spotka się z krążącym wirusem lub innym mikrobem.

Dlatego warto szczepić dzieci.

 

 

 

Źródło:

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim, „Ocena stanu sanitarnego Gminy Izabelin za rok 2014”
 2. http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-zakazne/szczepienia-czy-warto-sie-szczepic-i-czy-to-jest-bezpieczne_37528.html
 3. http://www.poradnikzdrowie.pl/ciaza-i-macierzynstwo/zdrowie-dziecka/szczepienia-dzieci-prawdy-i-mity-o-szczepionkach-i-szczepieniu_38209.html
 4. http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-zakazne/szczepienia-dzieci-powinny-byc-szczepione_38032.html
 5. http://natemat.pl/67685,rodzice-przestaja-szczepic-swoje-dzieci-przy-takiej-dynamice-zmian-groza-nam-epidemie-chorob-zakaznych
 6. http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-zakazne/bez-szczepienia-odra-moze-zabic-wstrzasajace-dane-who_38661.html

 

Kontakt:

tel. (22) 722 89 52

zdrowie@izabelin.pl

drukuj (Apel o szczepienie dzieci)

 • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2015-04-29

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.