Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Z dniem 1 stycznia 2012 r. do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodraczej przeniesione zostały dane wszystkich przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, zgromadzone dotychczas w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Izabelin. Również od tego dnia, przedsiębiorca może złożyć wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej, wniosek o zmianę danych, zawieszenie, wznowienie działalności lub jej wykreślenie w dowolnym wybranym przez siebie urzędzie gminy lub elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie interentowej CEDIDG.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej zaświadczenia o wpisie do CEIDG mają obecnie formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Dane i informacje o przedsiębiorcach zamieszczone na stronie CEIDG są jawne.

papierowe składanie wniosku

elektroniczne składanie wniosku

infolinia

 

Przydatne linki

Krajowy Rejestr Sądowy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Tabela kodów PKD - POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI

Portal podatkowy 

Punkt kontaktowy

drukuj ()

  • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-10-24

Pełnomocnictwo ogólne

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy dotyczące „Pełnomocnictwa ogólnego".
Przypominamy, że „Pełnomocnictwo ogólne”, co do zasady, może zostać złożone wyłącznie w wersji elektronicznej. Dla podatników, którzy zdecydowali o ustanowieniu Pełnomocnika ogólnego dodano nową funkcjonalność na Portalu Podatkowym w części zalogowanej, zakładka „Pełnomocnictwa".
Szczegółowy sposób zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem CEIDG oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO)  określone zostaną w drodze rozporządzenia Ministerstwa Finansów. Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad treścią przedmiotowego rozporządzenia. 
Do czasu publikacji przedmiotowego rozporządzania i wprowadzenia zmian  w systemie CEIDG, prosimy składać wymienione pełnomocnictwa przez Portal Podatkowy.
 
Podstawa prawna:
1. Art.138d § 7. oraz § 9 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (w trakcie zmiany).

 

Prezentacja ze szkolenia dotyczącego naboru wniosków na podejmowanie działalności i rozwijanie działalności gospodarczej

Zaproszenie na szkolenie w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ zaprasza na szkolenie w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.
Szkolenie odbędzie się 10 stycznia 2017 r. godz. 10:00 - 16:00 w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Nowe regulacje prawa budowlanego i dla przedsiębiorców na 2017 rok

Od 1 stycznia 2017r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016r. poz. 2255). Ustawa ta zmienia szereg aktów prawnych – kodeks cywilny, kodeks pracy, ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, prawo budowlane. Celem ustawy jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, chociaż jej zmiany dotyczą każdego obywatela. Zmiany polegają na zmniejszeniu niektórych obowiązków administracyjnych, doprecyzowaniu zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne i mają za zadanie wspierać rozwój przedsiębiorczości poprzez podniesienie efektywności pracy oraz usprawnienie procesu inwestycyjnego.

Można już składać wnioski o przyznanie 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

więcej informacji

Misja gospodarcza do Chin organizowana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu

więcej

Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS

Od 11 do 15 września 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na Tydzień Przedsiębiorcy. Każdy będzie mógł skorzystać z porad ekspertów, bezpłatnych szkoleń oraz broszur i poradników. Tematem wiodącym będzie e-składka, obowiązująca przedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r.

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. 

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.

Komunikat dla PRZEDSIĘBIORCÓW

Uwaga! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma - możesz go uzupełnić. 

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców

Zapraszamy do udziału w 9. Forum Rozwoju Mazowsza w dniach 17-18 października br., które odbędzie się na Stadionie Legii w Warszawie. 

Projekt e-akta – ważne zmiany dla przedsiębiorców i pracodawców

E-akta to inaczej skrócenie okresu przechowywania akt pracowników oraz ich elektronizacja. Zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r. Przedsiębiorcom będzie łatwiej przechowywać akta pracowników i zleceniobiorców.

Bezpłatne szkolenia w ZUS

I Oddział ZUS w Warszawie zaprasza przedsiębiorców, pracowników działów kadr oraz wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenia. Poprowadzą je eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, specjalizujący się w danych zagadnieniach. Poniżej mogą się Państwo zapoznać z harmonogramem szkoleń w pierwszym półroczu 2019 r.

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.