Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Menu

Kalendarium

«listopad 2017»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1 dzień: 2 3 4 5
6 7 dzień: 8 dzień: 9 10 11 12
13 dzień: 14 15 dzień: 16 dzień: 17 18 19
dzień: 20 21 dzień: 22 dzień: 23 24 25 26
27 28 29 30
  • 20.11   Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej i Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska godz. 18:00
  • 22.11   Sesja Rady Gminy Izabelin godz. 13:00
  • 23.11   Dyżury radnych - Edward Ciećwierz

Reklama

  • powietrze
  • akcje i alarmy
  • moja puszcza

Treść

Z dniem 1 stycznia 2012 r. do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodraczej przeniesione zostały dane wszystkich przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, zgromadzone dotychczas w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Izabelin. Również od tego dnia, przedsiębiorca może złożyć wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej, wniosek o zmianę danych, zawieszenie, wznowienie działalności lub jej wykreślenie w dowolnym wybranym przez siebie urzędzie gminy lub elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie interentowej CEDIDG.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej zaświadczenia o wpisie do CEIDG mają obecnie formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Dane i informacje o przedsiębiorcach zamieszczone na stronie CEIDG są jawne.

papierowe składanie wniosku

elektroniczne składanie wniosku

infolinia

 

Przydatne linki

Krajowy Rejestr Sądowy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Tabela kodów PKD - POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI

Portal podatkowy 

Punkt kontaktowy

drukujdrukuj

autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-10-24

Pełnomocnictwo ogólne

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy dotyczące „Pełnomocnictwa ogólnego".
Przypominamy, że „Pełnomocnictwo ogólne”, co do zasady, może zostać złożone wyłącznie w wersji elektronicznej. Dla podatników, którzy zdecydowali o ustanowieniu Pełnomocnika ogólnego dodano nową funkcjonalność na Portalu Podatkowym w części zalogowanej, zakładka „Pełnomocnictwa".
Szczegółowy sposób zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem CEIDG oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO)  określone zostaną w drodze rozporządzenia Ministerstwa Finansów. Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad treścią przedmiotowego rozporządzenia. 
Do czasu publikacji przedmiotowego rozporządzania i wprowadzenia zmian  w systemie CEIDG, prosimy składać wymienione pełnomocnictwa przez Portal Podatkowy.
 
Podstawa prawna:
1. Art.138d § 7. oraz § 9 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (w trakcie zmiany).

 

e-deklaracje dla płatników

Prezentacja ze szkolenia dotyczącego naboru wniosków na podejmowanie działalności i rozwijanie działalności gospodarczej

drukujdrukuj

Obowiązujące przepisy

ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 672 z późn.zm.)

ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808 z późn.zm.)

ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnosci gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97 z późn.zm.)

ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 131, poz. 764)

ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 47, poz. 278) - ustawa ta transponuje przepisy dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36)

ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2011 r. Nr 106, poz. 622)

ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. 2013r., poz. 1342)

ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013r., poz. 983)

autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-10-24

Zaproszenie na szkolenie w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ zaprasza na szkolenie w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.
Szkolenie odbędzie się 10 stycznia 2017 r. godz. 10:00 - 16:00 w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Nowe regulacje prawa budowlanego i dla przedsiębiorców na 2017 rok

Od 1 stycznia 2017r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016r. poz. 2255). Ustawa ta zmienia szereg aktów prawnych – kodeks cywilny, kodeks pracy, ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, prawo budowlane. Celem ustawy jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, chociaż jej zmiany dotyczą każdego obywatela. Zmiany polegają na zmniejszeniu niektórych obowiązków administracyjnych, doprecyzowaniu zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne i mają za zadanie wspierać rozwój przedsiębiorczości poprzez podniesienie efektywności pracy oraz usprawnienie procesu inwestycyjnego.

Można już składać wnioski o przyznanie 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

więcej informacji

Misja gospodarcza do Chin organizowana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu

więcej

Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS

Od 11 do 15 września 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na Tydzień Przedsiębiorcy. Każdy będzie mógł skorzystać z porad ekspertów, bezpłatnych szkoleń oraz broszur i poradników. Tematem wiodącym będzie e-składka, obowiązująca przedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r.

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.