Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS

Od 11 do 15 września 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na Tydzień Przedsiębiorcy. Każdy będzie mógł skorzystać z porad ekspertów, bezpłatnych szkoleń oraz broszur i poradników. Tematem wiodącym będzie e-składka, obowiązująca przedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r.

W drugim tygodniu września w salach obsługi klientów będą przygotowane oddzielne stanowiska eksperckie. Przy tych stanowiskach, przedstawiciele ZUS oraz innych instytucji, będą udzielać porad i informacji przedsiębiorcom, a także osobom planującym rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Dyżury w I Oddziale ZUS w Warszawie oraz w Inspektoratach Warszawa: Wola, Ochota i Żoliborz pełnić będą zaproszone instytucji. Do współpracy zostali zaproszeni przedstawiciele z urzędów skarbowych, urzędów dzielnic, Państwowej Inspekcji Pracy, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy Biura Rozwoju Gospodarczego m. st. Warszawy.

W poszczególne dni, w placówkach I Oddziału ZUS w Warszawie, odbędą się także bezpłatne szkolenia. Ważne dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców są szkolenia zatytułowane: Pakiet nowego przedsiębiorcy, ABC przedsiębiorcy oraz e-składka – nowy wymiar rozliczeń. Podczas tych szkoleń przedstawione będą zmiany w przepisach, związane z nową formą opłacania składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 stycznia 2018 r. bowiem każdy płatnik będzie przekazywał wszystkie składki na jeden indywidualny Numer Rachunku Składkowego (NRS). Bez tego numeru płatnik już nie opłaci składek.

Pozostałe szkolenia, proponowane przez ZUS, są także interesujące. Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej dowiedzą się o jaką formę pomocy mogą wystąpić do ZUS, aby uregulować należne składki. Przewidziane jest też szkolenie z elektronicznych zwolnień lekarskich wystawianych na Platformie Usług Elektronicznych.

- Serdecznie zapraszam obecnych i przyszłych przedsiębiorców do naszych placówek, aby skorzystali z porad i informacji przygotowanych specjalnie dla nich – zachęca Małgorzata Zdrodowska, Dyrektor I Oddziału ZUS w Warszawie.

Więcej szczegółów na temat Tygodnia Przedsiębiorcy oraz harmonogram szkoleń można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl.

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.