Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Pomoc społeczną na terenie Gminy Izabelin świadczy i koorynuje jej działanie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

tel. (22) 722 79 95
fax: (22) 721 85 51
e-mail: gops@izabelin.pl

www.gops.izabelin.pl

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn.zm.) udziela sie osobom i ludzom, w szczególniości z powodu:
1. ubóstwa;
2. sieroctwa;
3. bezdomności;
4. bezrobocia;
5. niepełnosprawności;
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7. przemocy w rodzinie;
8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
9. potrzeby ochrony wielodzietności lub macierzństwa;
10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychwawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zławszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;
11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13. alkoholizmu i narkomanii;
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej
.

 

 

drukuj ()

  • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-11-21

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.