Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. 3 Maja 42
05-080 IZABELIN

tel. (22) 722 89 64 w godzinach pracy Komisji
oraz w godzianach pracy Punktu Konsultacyjego

tel. 502 131 900
tel. 601 939 514

e-mail: izabelin@izabelin.pl

Komisja zbiera się na posiedzenia i przyjmuje interesantów w drugą środę miesiąca w godz. 1700 - 1900. Posiedzenia związane są z rozpatrywaniem spraw dotyczących realizacji programu, w tym opiniowanie postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych wniosków wpływających do Komisji.

W sprawach pilnych jest możliwe zwołanie dodatkowego posiedzenia Komisji, po uprzednim zgłoszeniu problemu w konsultantowi Punkcie Konsultacyjnym, w ponioedziałek w godz. 1015 - 1100 lub telefonicznie pod nr tel. 601 939 514.

Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomaii i Przemocy Domowej dyżuruje w poniedziałek w godz. 800 - 1015 (tel. 601-939-514 lub (22) 722 89 64)

Wnioski i podania należy składać w kancelarii urzędu gminy.

drukuj ()

  • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-11-22

Skład Komisji

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 z późn.zm.) do zadań własnych gmin należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

Gmina realizuje powyższe zadanie przy pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemu Alkoholowego.

Komisja została powołana na mocy zarządzenia Wójta Gminy Izabelin Nr 63/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r.

Skład Komisji:
Maryla Łukasińska - przewodnicząca
Jadwiga Ratuszniak - sekretarz
Marek Ferchmin - członek
Jolanta Kordaczuk-Saidi - członek
Alicja Rajca-Goliszek - członek
Alina Rokicka - członek

Koordynator Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Domowej w Gminie Izabelin został powołany dr.Jerzy Pietrzak.

drukuj (Skład Komisji)

  • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-11-22

Zadania Komisji

Podstawą działalności Gminnej Komisji Rzowiązywania Problemów Alkoholowych jest corocznie uchwalany przez Radę Gminy Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Izabelin.

Do jej zadań należy:
1. podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego;
2. inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilkatyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
3. opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy;
4. kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych;
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

drukuj (Zadania Komisji)

  • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-11-25

Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Gminny Punkt Informacyjno-Konsulatcyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym, Narkotykowym i Przemocą Domową

czynny:
czwartek      w godz. 800 - 900
piątek         w godz. 1630 - 1800
sobota        w godz. 930 - 1130

tel. (22) 722 89 64 w godzianch pracy Punktu

Punkt Konsultacyjny prowadzi dr. Jerzy Pietrzak
tel. 601 939 514 codziennie w godz. 900- 2100 (oprócz świąt)

 

  • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-11-25

Leczenie odwykowe

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

SPZZLO Warszawa-Żoliborz
Przychodnia Żeromskiego
ul. Żeromskiego 13
01-887 WARSZAWA

tel. (22) 663 54 39

godziny przyjęć:
pon. - piąt. 700 - 1900

 

Poradnia Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
ul. Czumy 1
01-355 WARSZAWA

tel: (22) 664 58 95

godziny przyjęć:
pon. - piąt. 730 - 1800 rejestracja
                      800 - 1800 poradnia

 

drukuj (Leczenie odwykowe)

  • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-11-24

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.