Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Aktualności

Wybory samorządowe - 21 października 2018 r. godz. 7.00 - 21.00

Wybory samorządowe - 21 października 2018 r. godz. 7.00 - 21.00

MIESZKAŃCU IDŹ NA WYBORY!
TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE!

Menu główne

Aktualności

2018.10.10 Informacja o istotnych zadaniach i działaniach realizowanych przez Urząd Gminy Izabelin i gminne jednostki w III kwartale 2018 roku oraz planowanych do realizacji na IV kwartał 2018 roku

Tradycyjnie już przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i jednostek gminnych. Pragnę poinformować wszystkich Mieszkańców o istotnych zadaniach i działaniach, jakie  zostały zrealizowane, bądź nad którymi pracowano w minionym kwartale  (lipiec – wrzesień 2018) oraz o najważniejszych zadaniach, jakie zaplanowane zostały na IV kwartał 2018 r. 

2018.10.18 Spotkanie z mieszkańcami – stan realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin na lata 2016-2030

Urząd Gminy Izabelin serdecznie  zaprasza zainteresowanych Mieszkańców w dniu 13 listopada 2018 r. o godzinie 18.00 do sali widowiskowej Centrum Kultury Izabelin na spotkanie podsumowujące stan realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin na lata 2016-2030 w okresie do 24 maja 2018 r. 

2018.10.18 Program Ograniczenia Niskiej Emisji przyjęty przez Radę Gminy Izabelin

W poniedziałek 15 października 2018 r. Rada Gminy przyjęła uchwałą nr XLI/376/18 Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE).
Celem tego programu jest określenie istoty i kierunków realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza w aspekcie ograniczania niskiej emisji, dofinansowywanych zarówno z budżetu gminy, jak i przy wykorzystaniu innych środków publicznych lub niepublicznych oraz środków właścicieli gospodarstw domowych. 

2018.10.18 Bardzo dobre perspektywy finansowe gminy Izabelin do 2030 roku

Gmina Izabelin w mijającej kadencji przyspieszyła tempo swego rozwoju, co było możliwe dzięki poprawie jej kondycji finansowej. Zrealizowano dzięki temu szereg bardzo potrzebnych inwestycji.

2018.10.18 Ogólnopolska kampania informacyjno - edukacyjna „Hazard? NIE – dziękuję”

Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych przez Fundację CBOS wskazują, że ponad 50 tys. Polaków jest silnie uzależnionych od gier hazardowych, a blisko 200 tys. narażonych na ryzyko uzależnienia. Najbardziej narażeni na uzależnienie od hazardu są młodzi ludzie – wyniki badań pokazują, że im młodszy jest gracz, tym większe jest to prawdopodobieństwo. W najmłodszej grupie, osób do 18 roku życia, odsetek zagrożonych wynosi aż 14,2 proc., w tym 2,8 proc. to osoby już grające.

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.