Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Aktualności

Informacja o dniach urzędowania w maju i czerwcu br.

Urząd Gminy Izabelin informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 33/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 17 kwietnia 2019 r., dni 2 maja 2019 r. oraz 21 czerwca 2019 r. będą dniami wolnymi od pracy. W związku z powyższym urząd będzie czynny w sobotę 11 maja 2019 r. w godz. 8.00 – 16.00 oraz w sobotę 29 czerwca 2019 r. w godz. 8.00 – 16.00.

Menu główne

Aktualności

2019.04.24 Ankieta dotycząca przyszłego systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz transportu w Gminie Izabelin

W holu Urzędu Gminy Izabelin oraz na zebraniach wiejskich dostępna jest do wypełnienia ankieta dotycząca przyszłego systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz transportu w Gminie Izabelin. Formularz dostępny jest również online: http://www.formularze.izabelin.pl/ankieta/

2019.04.24 Nabór na stanowisko ds. obywatelskich

Wójt Gminy Izabelin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obywatelskich.

2019.04.23 Wyłączenie prądu 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) w Sierakowie

w godz. 8:00-15:00 

 • ulice: Sierakowska, Generała Romana Abrahama

2019.04.23 Oczyszczanie ulic gminnych w dniach 23 - 26 kwietnia 2019 r. - komunikat GOSIR

Informujemy, że w dniach od 23.04.2019 r. do 26.04.2019 r. w godz. 8.00 - 18.00 będą prowadzone prace oczyszczania pozimowego ulic gminnych w/g poniższego wykazu. Prosimy o nieparkowanie pojazdów na ulicach gminnych w powyższym terminie.

2019.04.19 Zamelduj się w Gminie Izabelin

Dla każdego, kto zamelduję się do 30 czerwca 2019 r. czeka nagroda.

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
zebrania wiejskie