Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Aktualności

Informacja o dniach urzędowania w maju i czerwcu br.

Urząd Gminy Izabelin informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 33/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 17 kwietnia 2019 r., dni 2 maja 2019 r. oraz 21 czerwca 2019 r. będą dniami wolnymi od pracy. W związku z powyższym urząd będzie czynny w sobotę 11 maja 2019 r. w godz. 8.00 – 16.00 oraz w sobotę 29 czerwca 2019 r. w godz. 8.00 – 16.00.

Menu główne

Aktualności

2019.06.13 Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem w dniu 13 czerwca 2019 r.

 • Zjawisko: Burze z gradem
 • Stopień zagrożenia: 2
 • Obszar: powiat warszawski zachodni
 • Ważność: od godz. 14:00 dnia 13.06.2019 do godz. 06:00 dnia 14.06.2019
 • Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do
  50 mm oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami grad.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

2019.06.11 Plan Mobilności dla Gminy Izabelin – TERMINARZ spotkań terenowych i punktów konsultacyjnych

2019.06.07 Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50-69 lat

2019.06.03 Budowa ronda w obrębie obecnego skrzyżowania dróg powiatowych ul. 3 Maja z ul. Sienkiewicza - organizacja ruchu

Z początkiem czerwca br. firma Benevento Sp. z o.o. rozpoczyna prace związane z budową ronda w obrębie obecnego skrzyżowania dróg powiatowych ul. 3 Maja z ul. Sienkiewicza. Pierwsze prace związane będą z budową odwodnienia ul. 3 Maja, przebudową linii energetycznych, gazowych i teletechnicznych oraz przygotowaniem terenu pod przyszłe rondo w obrębie pasa drogowego ul. Krasińskiego, ul. 3 Maja i ul. Sienkiewicza.

 

2019.05.31 Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w sprawie wyboru ławników

Wybór ławników na kadencję 2020-2023 
Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych.

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.