Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Aktualności

Spotkanie informacyjne nt. PSZOK w Gminie Izabelin

-

Dnia 22 października 2019 o godz. 19.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Izabelin, odbędzie się:
Spotkanie informacyjne nt. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Izabelin

Wydarzenie na facebook: https://www.facebook.com/events/2409309352438705/

Menu główne

Aktualności

2019.10.11 Oferta małego grantu - Warsztaty technik zapamiętywania i koncentracji

2019.10.11 Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r.

Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r.

13 października (niedziela) lokale wyborcze otwarte w godzinach 7:00 – 21:00!

2019.10.10 Odwodnienie rejonu skrzyżowania ulic 3 Maja i Północnej w Truskawiu

Odwodnienie rejonu skrzyżowania ulic 3 Maja i Północnej w Truskawiu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.10.2019 r. rozpoczną się prace budowlane związane z odwodnieniem rejonu skrzyżowania ulic 3 Maja i Północnej w Truskawiu.  W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja odprowadzająca wody powierzchniowe do istniejącego rowu otwartego oraz powstanie zbiornik infiltracyjno-retencyjny o powierzchni 176 m2 i pojemności 162 m3 na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Wykonawcą robót jest firma FORM-AWA Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe sp. z o.o. z siedzibą w Izabelinie, a wartość kontraktu wynosi 203 380,14 zł.

Ukończenie robót budowlanych nastąpi do dnia 13 grudnia 2019 r.

2019.10.08 Planowane utrudnienia w ruchu drogowym w dniu 19 października 2019 roku na drodze gminnej nr 410935W oraz drodze gminnej 240126W

Planowane utrudnienia w ruchu drogowym w dniu 19 października 2019 roku na drodze gminnej nr 410935W oraz drodze gminnej 240126W

W imieniu organizatorów 59 Centralnego Zlotu Młodzieży „Palmiry”, informujemy o planowanych utrudnieniach w ruchu drogowym w dniu 19 października 2019 roku na drodze gminnej nr 410935W (ul. Skibińskiego, Truskaw) oraz drodze gminnej 240126W (dr.krajowa nr 7-Palmiry-cmentarz-gr.gminy Stare Babice) w godzinach od 13:00 do 20:00, a w godzinach 17:30-19:00 o całkowitym wstrzymaniu ruchu drogowego od wsi Pociecha do cmentarza-mauzoleum w Palmirach.

 

W ząłączniku regulamin 59 Centralnego Zlotu Młodzieży "Palmiry" 2019.

2019.10.07 Obwieszczenie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie gminy Izabelin

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
PSZOK