Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Aktualności

Zalecenia i informacje dot. funkcjonowania gminy oraz powiatu

Menu główne

Aktualności

2020.04.02 Zmiany w pracy Urzędu Gminy Izabelin

Zmiany w pracy Urzędu Gminy Izabelin

Od 30 marca pracownicy zostali podzieleni na dwa zespoły pracujące w budynku zmianowo, w tygodniowych odstępach.
Większość spraw można załatwić elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.
Wszelkie informacje udzielane są pod numerem 22 722 89 32 lub 22 72 89 30.

W sprawach wymagających obecności w urzędzie tj.:
- odbiór dowodu osobistego
- sporządzenie aktu zgonu
należy wcześniej skontaktować się telefonicznie i umówić z pracownikiem.

Jeśli chcesz dostarczyć dokumenty do urzędu, umieść je w urnie stojącej przy wejściu głównym do urzędu.

Poniżej link do naszej notatki z opisanymi sposobami załatwienia spraw elektronicznie:
https://www.facebook.com/notes/urząd-gminy-izabelin/załatw-sprawę-urzędową-elektronicznie/2657208997741867/

2020.04.01 Bezpłatna pomoc psychologiczna online

Bezpłatna psychologiczna pomoc online

Uruchomiliśmy bezpłatną pomoc psychologiczną online dla mieszkańców gminy Izabelin. Porady odbywają się za pomocą wiadomości e-mail. Odpowiedzi na maile są już następnego dnia rano!

Forma ta jest dostępna na czas obecnej sytuacji w kraju.

2020.04.01 Specjalne wydanie Listów do Sąsiada - wersja elektroniczna

część pierwszej strony gazety

Od dzisiaj rozpoczynamy dystrybucję specjalnego wydania Listów do Sąsiada z informacjami potrzebnymi nas czas epidemii oraz żelu dezynfekującego.
Do końca tygodnia każdy dom powinien otrzymać swój "pakiet".

Przesyłki zostaną rozniesione w sposób "bezkontaktowy" przez zabezpieczonych wolontariuszy z sołectw oraz pracowników gminy. Po rozpakowaniu gazety i żelu prosimy o wyrzucenie folii i umycie rąk.
Gmina zamówiła również maseczki, obecnie czekamy na ich (przedłużające się niestety) dostarczenie.

Ogromne podziękowania dla zaangażowanych sołtysów, rad sołeckich, radnych gminnych, strażaków i pracowników GPWiK "Mokre Łąki"

2020.04.01 Zwalczanie zgnilca amerykańskiego pszczół

Zwalczanie zgnilca amerykańskiego pszczół

Na terenie Warszawy stwierdzono wystąpienie zgnilca amerykańskiego pszczół i w związku z tym został wyznaczony obszar zapowietrzony wokół ogniska choroby, który obejmuje następujące miejscowości na terenie gminy Izabelin: Mościska, Laski, Izabelin C

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się organizowania targów i wystaw z udziałem pszczół, a także przemieszczania rodzin pszczelich, pni pszczelich, a także produktów, sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pszczelarstwie bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii.

2020.04.01 Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki w dniach 1-2 kwietnia 2020 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki w dniach 1-2 kwietnia 2020 r.
 • Zjawisko: Przymrozki
 • Stopień zagrożenia: 1
 • Obszar: powiat warszawski zachodni
 • Ważność: od godz. 06:46 dnia 01.04.2020 do godz. 08:00 dnia 02.04.2020
 • Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury poniżej 0°C. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, a przy gruncie od -5°C do -2°C. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.